red listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Pisolithus arrhizus (Scop.) Rauschert

purchatnica piaskowa
na stronie — znaleziska