grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Pholiotina dasypus (Romagn.) P.-A. Moreau

Pholiotina Pholiotina Pholiotina PholiotinaPholiotinastożkówka brązowawa (Pholiotina brunnea)Pholiotina vexans
GREJ: ID254252 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID254252 (© autora fot.)
GREJ: ID295476 (© autora fot.)