takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Pholiotina dasypus (Romagn.) P.-A. Moreau

GREJ: ID254252 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID254252 (© autora fot.)
GREJ: ID295476 (© autora fot.)