takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Pholiotina vexans (P.D. Orton) Bon

Conocybe vexans P.D. Orton
GREJ: ID255231 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID230949 (© autora fot.)
GREJ: ID255231 (© autora fot.)
GREJ: ID255231 (© autora fot.)