grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Pholiotina vexans (P.D. Orton) Bon

Conocybe vexans P.D. Orton
Pholiotina Pholiotina Pholiotina PholiotinaPholiotinaPholiotina dasypusstożkówka migdałowatozarodnikowa (Pholiotina vestita)
GREJ: ID255231 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID230949 (© autora fot.)
GREJ: ID255231 (© autora fot.)
GREJ: ID255231 (© autora fot.)