grzyby.pl

Pholiotina brunnea (J.E. Lange et Kühner ex Watling) Singer

stożkówka brązowawa
Conocybe brunnea J.E. Lange et Kühner ex Watling [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID156417 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID229564 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID257044 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID257044 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach liściastych; na ziemi i na zmurszałym drewnie.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Pholiotina brunnea na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AD-18 156417 CC-15 293960 DE-55 229564 DE-95 273986 GC-01 230443 GC-02 295473 257044 GC-11 255589 GC-12 295474 256081

 ID156417  Conocybe brunnea; 2 km na S od Przałaz, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 2006.08.09; łęg olchowo-jesionowy; na ziemi gromadnie, kilka; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 444 w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 307187

 ID229564  Pholiotina brunnea; 1 km NE od wsi Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2013.07.19; śródleśny ols nad strumieniem z gęstą pokrywą roślinności zielnej, gł. pokrzyw; na ziemi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/130719/0001, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 03' 18,8" N i 19st 22' 27,5" E

Zdjęcie i rozpoznanie w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/576185.html

 ID230443  Conocybe brunnea; 0,5 km na S od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-01; 2013.07.09; zbocze rowu meliracyjnego biegnącego przez tereny trawiaste; na nieco błotnistej ziemi porośnietej pokrzywami 1 owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130709/0003, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 634422

 ID255589  Pholiotina brunnea; Puszcza Knyszyńska, okolice leśniczówki Krasny Las, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-11; 2013.08.15; las liściasty o mocno zróżnicowanym zadrzewieniu; na ściółce pojedynczy owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130815/0004, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 738904fot. 738905

 ID256081  Pholiotina brunnea; Puszcza Knyszyńska, około 2 km na S od leśniczówki Krasny Las, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-12; 2013.07.28; las mieszany, przydroże; na bogatej w próchnicę ściółce 1 owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130728/0012, tak w wątku, notatka: nie
uwagi: dyskusja w wątku;
https://www.bio-forum.pl/messages/33/579177.html

 ID257044  Pholiotina brunnea; Puszcza Knyszyńska, około 3,5 km na NE od Supraśla, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 2013.07.28; Fragment starego lasu puszczańskiego: grab, dąb, sosna, sporadycznie świerk.; na ściółce jeden owocnik; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130728/0017, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 746383 wątek

 ID273986  Pholiotina brunnea; Złoty Potok, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-95; 2014.09.27; grab, buk; na pniu pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/KK/140927/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 813747 fot. 813748

ID293960 Pholiotina brunnea; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2016.07.02; Ols - podmokła łąka.; Silnie zmurszały pniak (olcha, wierzba, jesion lub czeremcha). 4 owocniki.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 890206 fot. 890207 fot. 890208 Bio-forum

 ID295473  Pholiotina brunnea; Puszcza Knyszyńska, około 3.5 km na NE od Supraśla, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 2014.09.04; las ze zdecydowaną przewagą liściastych, pod dębami; na ziemi dwa owocniki; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/140904/0007, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 897571

 ID295474  Pholiotina brunnea; Puszcza Knyszyńska, okolice Krasnego Lasu, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-12; 2014.07.03; Zadrzewienie przeważnie liściaste; na rozdrożu, na ziemi wymieszanej z trocinami dwa owocniki; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/140703/0004, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 897574

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji