Tx: 1103
grzyby.pl

Pholiota gummosa (Lasch) Singer

łuskwiak słomkowy
Pholiota ochrochlora (Fr.) P.D. Orton
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Chachuła (2020)[1370]Chachuła (2020) Grzyby wielkoowocnikowe stwierdzone na Łysej Górze w 2020 roku, Świętokrzyski Park Narodowy.[1370], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Gierczyk & Kujawa (2021)[1488]Gierczyk & Kujawa (2021) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014.[1488], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501] (as: P. gummosa var. gummosa), Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503] (as: P. gummosa var. gummosa), Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497] (as: P. gummosa var. gummosa), Holec (2001)[1590]Holec (2001) The genus Pholiota in central and western Europe.[1590], Kałucka (2009)[1626]Kałucka (2009) Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest.[1626], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643] (as: P. gummosa var. gummosa), Kudławiec & Misiuna (2014)[1744]Kudławiec & Misiuna (2014) Grzyby wielkoowocnikowe macromycetes Góry Wierzejskiej w Górach Świętokrzyskich.[1744] (as: P. gummosa var. gummosa), Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775] (as: P. gummosa v. gummosa), Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776] (as: P. gummosa var. gummosa), Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Lisiewska (2000)[1838]Lisiewska (2000) Udział bioekologicznych grup macromycetes w zbiorowiskach acidofilnych dąbrów na Płycie Krotoszyńskiej w południowej Wielkopolsce.[1838], Lisiewska (2004)[1839]Lisiewska (2004) Zmiany w składzie gatunkowym i ilościowości macromycetes Arboretum Kórnickiego po 25 latach.[1839], Ławrynowicz & Stasińska (2000)[1871]Ławrynowicz & Stasińska (2000) Macromycetes of the Stellario-Carpinetum in the Iński Landscape Park (NW Poland) - monitoring studies.[1871] (as: Ph. ochrochlora), Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079], Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488] (as: P. gummosa var. gummosa)

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:03 1 znaleziska Pholiota gummosa (łuskwiak słomkowy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 351080 352700 AB31 340404 AB93 319653 341747 AB94 327931 335561 BB01 287532 BE48 122987 CA79 199276 CA89 253585 CC15 321362 DC38 338833 DC39 338831 DE45 163004 272823 293379 DE55 218523 229150 271253 328308 335640 349485 DE56 326834 362888 373667 DE57 218526 DE64 305099 DE65 192570 EC35 331884 EF86 297066 FE57 348943 354554 FG22 175927 231072 GC01 230912

ID 122 987 oznaczenie: Pholiota gummosa; lokalizacja: Wrocław, Las Rędziński, BE48; data zbioru: 10 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty, wilgotne miejsce, rozorane przez dziki i porośnięte trawą, na ziemi, kilka owocników; leg. Tomasz Pachlewski, det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/TP/22.12.08; uwagi: fot.221646 fot.221647 fot.221648; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

221646
221647
221648

ID 163 004 oznaczenie: Pholiota gummosa; lokalizacja: 1,5km N,Stobiecko Szlacheckie,gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 24 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: obrzeża żwirowni, na kawałkach drewna zagrzebanych w piachu, kilkanaście kępek,ok.100 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/091024/0001; uwagi: Zdjęcia w wątku [bf:308125] .; W tym samym siedlisku i czasie rósł Coprinus; angulatus-ID156550 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44; związane wątki bio-forum.pl: 308125 ;

ID 175 927 oznaczenie: Pholiota gummosa; lokalizacja: między Tylawą, a Daliową (okolice miejscowości Stasiana, której na mapie brak), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG22; data zbioru: 19 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: droga częściowo utwardzona, w pobliżu retort do wypalania węgla, na ziemi, kilka wiązek po kilkanaście i po kilka owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: BGF/BF/AH/100919/0001; uwagi: fot.377241 fot.377242 fot.377243 fot.377244 fot.377245 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

377241
377242
377243
377244
377245

ID 192 570 oznaczenie: Pholiota gummosa; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Teklinów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 18 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawiasta ścieżka w lesie mieszanym ( sosny, brzozy, dęby ), pozornie na ziemi, kilkanaście owocników w małych wiązkach; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/091018/0001; uwagi: 50st 59' 53,34" N ; 19st 22' 38,69" E; Prezentowany w wątku [bf:448809] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44; związane wątki bio-forum.pl: 448809 ;

ID 199 276 oznaczenie: Pholiota gummosa v. gummosa; lokalizacja: Chwaszczyno k/Gdańska Księże Błota, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA79; data zbioru: 5 lis 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Łąka okresowo zalewana wodą, wierzby, na drewnie, kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/111110/0003; uwagi: fot.488806 [notatka: [bf:454570]] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41; związane wątki bio-forum.pl: 454570 ;

ID 218 523 oznaczenie: Pholiota gummosa; lokalizacja: 1,5 km NW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 26,8" N i 19st 23' 27,3" E], DE55; data zbioru: 13 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zadrzewienia -wierzby i osiki nad brzegiem Warty, murszejący pień powalonego drzewa, grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki, det. potwierdził Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JS/121013/0002; uwagi: [bf:538180] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 538180 ;

ID 218 526 oznaczenie: Pholiota gummosa; lokalizacja: 500 m E od wsi Tomaszów, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 3' 4,5" N i 19st 37' 56,5" E], DE57; data zbioru: 14 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosny, dęby, modrzewie i inne, na częściowo zagrzebanym w ziemi fragmencie liściastego drzewa, kilkanaście owocników w dwóch wiązkach; leg. Jacek Nowicki, det. potwierdził Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/121014/0001; uwagi: [bf:542914] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 542914 ;

ID 229 150 oznaczenie: Pholiota gummosa; lokalizacja: 1,7 km S od skrzyżowania dróg DK1 i DK42 w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 3' 53" N i 19st 22' 12,7" E], DE55; data zbioru: 25 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawiasta ścieżka w lesie mieszanym -sosna, brzoza, dąb i inne, pozornie na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.627332 fot.627333 fot.627334 [notatka: nie] [fotografie: tak];

627332
627333
627334

ID 230 912 oznaczenie: Pholiota gummosa; lokalizacja: około 2,5 km na E od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 2 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany jednak ze znaczną przewagą drzewostanu iglastego (sosna, świerk), na nieco trawiastej, z rzadka uczęszczanej drodze leśnej, dwa owocniki; leg. Mirosław Gryc, det. Jacek Nowicki, Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/111002/0001; uwagi: fot.641949 [notatka: nie] [fotografie: tak];

641949

ID 231 072 oznaczenie: Pholiota gummosa; • potwierdzenie ID175 927; lokalizacja: Stasiana - Spalona, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG22; data zbioru: 2 lis 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: w trawie, obok utwardzonej drogi (retort już nie ma), na ziemi, obok utwardzonej drogi leśnej, 3 kępki i 1 owocnik osobno, w grupie blisko siebie; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: BGF/BF/AH/131102/0001; uwagi: fot.642799 fot.642800 Pholiota gummosa [notatka: nie] [fotografie: tak];

642799
642800

ID 253 585 oznaczenie: Pholiota gummosa var. gummosa; lokalizacja: TPK Gdańsk Matemblewo, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 9 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buk, sosna, dąb, brzoza, wierzba, drewno, okresowo zalewany, kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/140909/0001; uwagi: fot.701018 [notatka: [bf:701016]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 701016 ;

ID 271 253 oznaczenie: Pholiota gummosa; • potwierdzenie ID229 150; lokalizacja: 1,2 km S od skrzyżowania dróg DK1 i DK42 w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 4' 7,5" N i 19st 22' 13" E], DE55; data zbioru: 1 lis 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ziemista dróżka w lesie mieszanym, na ziemi, na brzegu koleiny, kilkadziesi±t owocników w trzech małych wiązkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, Wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi; uwagi: fot.800699 fot.800700 fot.800701 [notatka: nie] [fotografie: tak];

800699
800700
800701

ID 272 823 oznaczenie: Pholiota gummosa; • potwierdzenie ID163 004; lokalizacja: 1 km NW od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 6' 35" N i 19st 24' 22,9" E], DE45; data zbioru: 22 lis 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: rekultywowany teren żwirowni, na ziemi przemieszanej z materiałem roślinnym, ponad 100 owocników, gł. w wiązkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0001362; uwagi: fot.808238 fot.808239 fot.808240 [notatka: nie] [fotografie: tak];

808238
808239
808240

ID 287 532 oznaczenie: Pholiota gummosa; lokalizacja: 1km na S od Kołobrzeg - Podczele, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB01; data zbioru: 8 lis 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty bukowo - dębowy, na drewnie zagrzebanym w ziemi, kilkadziesiąt owocników w wiązkach; leg. Tadeusz Twardy, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/TT/151108/0001; uwagi: [bf:801342] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 801342 ;

ID 293 379 oznaczenie: Pholiota gummosa; • potwierdzenie ID163 004; lokalizacja: 1 km NW od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 2 lis 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: rekultywowany teren żwirowni -sosna, robinia, brzoza, żarnowiec, na ziemi przemieszanej z materiałem drzewnym, kilkanaście wiązek po kilka-kilkadziesiąt owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0008129; uwagi: fot.887782 fot.887783 fot.887784; siedlisko; fot.887785 [notatka: nie] [fotografie: tak];

887782
887783
887784
887785

ID 297 066 oznaczenie: Pholiota gummosa; lokalizacja: okolice Zakliczyna, pow. tarnowski, woj. małopolskie, EF86; data zbioru: 10 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las dębowo-jodłowy, na gliniastej drodze (na zagrzebanym drewnie?), pojedynczy owocnik; leg. Radosław Kubiński, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/RK/151010/0002; uwagi: [bf:792333] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 792333 ;

ID 305 099 oznaczenie: Pholiota gummosa; lokalizacja: 1,3 km W od wsi Wikłów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. łódzkie [50st 59' 48" N i 19st 16' 44,8" E], DE64; data zbioru: 10 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -gł.sosny i dęby; ziemista droga leśna, pozornie na ziemi, 4 owocniki w parach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.945261 fot.945262 [notatka: nie] [fotografie: tak];

945261
945262

ID 319 653 oznaczenie: Pholiota gummosa; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,3 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 6 lis 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg jesionowy, pozornie na ziemi pod obumarłym jesionem, w wiązce - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0005859; uwagi: fot.1034778 fot.1034779 fot.1034780 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1034778
1034779
1034780

ID 321 362 oznaczenie: Pholiota gummosa; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 24 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Okresowo wyschnięte oczko wodne na skraju lasu., Zmurszały konar wierzby., 4 owocniki; leg. Przemysław Drzewiecki, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0009806; uwagi: [bf:798157] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 798157 ;

ID 326 834 oznaczenie: Pholiota gummosa; lokalizacja: 0,5 km S od Martelichy ( dz.Radomska ); gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 2' 11,5" N i 19st 27' 11,4" E], DE56; data zbioru: 28 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy graniczący z olsem -olcha, topola, sosna i inne, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0004865; uwagi: fot.1105967 fot.1105968 fot.1105969; siedlisko; fot.1105970 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1105967
1105968
1105969
1105970

ID 327 931 oznaczenie: Pholiota gummosa; lokalizacja: Puszcza Bukowa (Polana Kołowska), 1 km na NW od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 30 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podsuszone oczko wodne, na ziemi wśród karp wierzby szarej, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1114437 fot.1114438 fot.1114439 fot.1114440 fot.1114441; zarodniki: 6,1-7,2 -7,8! µm x 3,6-4,3 µm, Q: 1,6-2,2; fot.1114442; cheilocystydy:; fot.1114443; chrysocystydy:; fot.1114444; skórka kapelusza i sprzążki:; fot.1114445 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1114437
1114438
1114439
1114440
1114441
1114442
1114443
1114444
1114445

ID 328 308 oznaczenie: Pholiota gummosa; lokalizacja: Radomsko, 0,3 km SW od firmy JYSK; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 5' 28,8" N i 19st 24' 52,7" E], DE55; data zbioru: 30 lis 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj pola uprawnego, na ziemi przemieszanej z materiałem roślinnym ( oprócz roślin zielnych możliwy udział krzewów wycinanych w pasie drogowym ), grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1117519 fot.1117520 fot.1117521 fot.1117522 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1117519
1117520
1117521
1117522

ID 331 884 oznaczenie: Pholiota gummosa var. gummosa; lokalizacja: ok.1km na N od Sierakowa, gm. Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC35; data zbioru: 10 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ekstwnsywna łąka, ziemia, wiązka kilku owocników; leg. Romuald Tomaszewski, det. B.Gierczyk; eksykat: BGF0005226; uwagi: [bf:953199] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 953199 ;

ID 335 561 oznaczenie: Pholiota gummosa; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1 km na W od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 24 paź 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podsuszone śródleśne bagienko z Ol, na dolnej stronie kłody (Ol?), w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005896; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:1029208] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1029208 ;

ID 335 640 oznaczenie: Pholiota gummosa; lokalizacja: 0,5 km W od zbiornika wodnego Wymysłówek; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 3' 47,8" N i 19st 23' 24" E], DE55; data zbioru: 10 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na fragmentach gałęzi wprasowanych w ziemię przez maszyny, grupa ponad 40 owocników gł. w wiązkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1169292 fot.1169293 fot.1169294 fot.1169295 fot.1169296 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1169292
1169293
1169294
1169295
1169296

ID 338 831 oznaczenie: Pholiota gummosa; lokalizacja: Żuromin, ul. 3 Maja 11, gm. Żuromin, pow. Żuromin, woj. mazowieckie, DC39; data zbioru: 21 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ogród przydomowy, w trawie u podstawy pnia żywego orzecha włoskiego (na zagrzebanych resztkach drewna liściastego??), ok. 20 owocników, niektóre zrośnięte trzonami; leg. det. Michał Plakwicz; eksykat: TAK, prześlę do Pana B. Gierczyka; uwagi: wilgotne kapelusze lepkie, suche -wcale; smak i zapach lekkie, ale wyraźnie "rzodkiewkowe" fot.1187555 fot.1187556 fot.1187557 fot.1187558 fot.1187559 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1187555
1187556
1187557
1187558
1187559

ID 338 833 oznaczenie: Pholiota gummosa; lokalizacja: Rozwozin, gm. Żuromin, pow. Żuromin, woj. mazowieckie, DC38; data zbioru: 5 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas wyciętych topól między pastwiskiem a szosą, w trawie w sąsiedztwie dużego pniaka topoli, masowo, większość we wiązkach po kilka-kilkanaście kapeluszy; leg. det. Michał Plakwicz; eksykat: TAK, prześlę do Pana B. Gierczyka; uwagi: fot.1187578 fot.1187579 fot.1187580 fot.1187581 fot.1187582 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1187578
1187579
1187580
1187581
1187582

ID 340 404 oznaczenie: Pholiota gummosa; lokalizacja: Wyspa Uznam (prop. rez. Łowiczanka przy granicy z rez. Karsiborskie Paprocie), 3,3 km na SE od Stacji nautycznej Karsibór pow. Świnoujście woj. zachodniopomorskie, AB31; data zbioru: 7 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: linia oddziałowa w lesie mieszanym, na ziemi, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1194810 fot.1194811 fot.1194812 fot.1194813; Zarodniki: 5,2-6,2 x 3,6-4,4 µm średnio: 5,6 x 3,9 µm!, Q: 1,3-1,6 średnio 1,4!; fot.1194814; cheilo i chrysocystydy:; fot.1194815 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1194810
1194811
1194812
1194813
1194814
1194815

ID 341 747 oznaczenie: Pholiota gummosa; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1 km na SW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 12 gru 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarastająca lasem żwirownia, na fragmencie drewna, w grupie - 2 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1202355 fot.1202356 fot.1202357; zarodniki: 6,6-8,4 x 3,6-4,4 µm średnio: 7,3 x 4,0 µm!, Q: 1,7-2,1 średnio 1,9!; fot.1202358; pleurocystydy:; fot.1202359; cheilocystydy:; fot.1202360; cheilochrysocystydy:; fot.1202361 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1202355
1202356
1202357
1202358
1202359
1202360
1202361

ID 348 943 oznaczenie: Pholiota gummosa; lokalizacja: Dębszczyzna - 51.031641, 22.477874, pow. lubelski, woj. lubelskie, FE57; data zbioru: 9 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Fragment lasu mieszanego. Grab, dąb, sosna, Z wystającego z ziemi korzenia sosny, w grupie 6 owocników; leg. Robert Kozak, det. Anna Hreczka; eksykat: BGF0008731; uwagi: fot.1260271 fot.1260272 [notatka: [bf:1260192]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1260192 ;

ID 349 485 oznaczenie: Pholiota gummosa; lokalizacja: Radomko, ul. Prusa; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 4' 35,2" N i 19st 25' 19" E], DE55; data zbioru: 1 lis 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydomowy ogródek -jodła, świerk, lilak, u podstawy żywego lilaka, grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008126; uwagi: [bf:887248] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 887248 ;

ID 351 080 oznaczenie: Pholiota gummosa; lokalizacja: Nowa Huta, Kraków, 50.081404, 20.052624, pow. Krakowski, woj. Małopolskie; data zbioru: 7 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: lipy, klony, prawdopodobnie na starym zagrzebanym pniu lipy, w grupie, w kępkach około 20sz.; leg. det. Ryszard Janiczek; eksykat: BGF0009211; uwagi: obserwowany drugi rok z rzędu: https://www.youtube.com/watch?v=mjS_Kjy4KkE&t=2s; fot.1276835 fot.1276836 fot.1276837 fot.1276838 fot.1276839 [fotografie: tak];

1276835
1276836
1276837
1276838
1276839

ID 352 700 oznaczenie: Pholiota gummosa; lokalizacja: 50.077204, 20.032117 Nowa Huta, Krakow, pow. krakowski, woj. malopolskie; data zbioru: 7 lis 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: jesion, klon, trawnik, zagrzebane resztki drewna, w wiazkach; leg. det. Ryszard Janiczek; eksykat: BGF0009209; uwagi: grzyby obserwowane w tym miejscu od kilku lat; fot.1292970 fot.1292971 fot.1292972 fot.1292973 [fotografie: tak];

1292970
1292971
1292972
1292973

ID 362 888 oznaczenie: Pholiota gummosa; lokalizacja: 0,5 km SE od wsi Grzebień; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0275 19,5013], DE56; data zbioru: 2 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosna, buk, dąb, na i przy pniaku liściastego drzewa, grupa ponad 30 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1386607 fot.1386608 fot.1386609 fot.1386610 fot.1386611 fot.1386612 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1386607
1386608
1386609
1386610
1386611
1386612

ID 373 667 oznaczenie: Pholiota gummosa; lokalizacja: 0,7 km W od wsi Grzebień; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0321 19,4863], DE56; data zbioru: 8 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; dróżka między młodnikami, na drewnie zagrzebanym w ziemi i na korzeniach wyciętych sosen, ponad 100 owocników w dwóch skupiskach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1495358 fot.1495359 fot.1495360 fot.1495361 fot.1495362 fot.1495363 fot.1495364 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1495358
1495359
1495360
1495361
1495362
1495363
1495364
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji