jadalnyGREJ

Pholiota gummosa (Lasch) Singer (1951)

łuskwiak słomkowy
na stronie — znaleziska