grzyby.pl
niejadalnyjadalny
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Pholiota aurivella (Batsch.: Fr.) Kummer

łuskwiak złotawy
Pholiota cerifera (P. Karst.) P. Karst.
Pholiota Pholiota Pholiota PholiotaPholiotałuskwiak szafranowoczerwony (Pholiota astragalina)Pholiota carbonaria
GREJ: ID281260 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID230910 (© autora fot.)

owocnik

GREJ: ID281260 (© autora fot.)
Kapelusz złotożółty (cytrynowożółty) do rdzawożółtego; 50 – 120 (160) mm średnicy, półkulisty, z wiekiem wypukły do rozpostartego; powierzchnia silnie lepka, w czasie suszy sucha; pokryta przylegającymi trójkątnymi dużymi i dość rzadkimi kosmkami o barwie ciemniejszej niż kapelusz; te łuski mogą być zmyte podczas opadów; u młodych egzemplarzy brzeg kapelusza podwinięty z resztkami żółtawej osłony częściowej.

space

Trzon nie śluzowaty, barwy kapelusza lub jaśniejszy; 50 – 100 (120) x 8 – 15 cm, wygięty; z niewyraźnym pierścieniem w postaci zanikającej obrączki z wełnistych brunatnych nitek, poniżej pierścienia trzon pokryty nieco odstającymi, brunatnymi kosmkami, powyżej pierścienia lekko, żółtawo omszony; pełny, włóknisty.

space

Pielus golden yellow (lemon-yellow) to rusty-yellow; 50 – 120 (160) mm in diameter, hemispherical, with age convex to plane; surface very viscid, in dry weather dry; covered with large triangular appressed and quite sparsely distributed fibrillous scales, darker than the cap; the scales may be washed away during rain; in young specimens pileal margin incurved with yellowish remains of a partial veil.

space

Stipe not mucous, colour of the cap or lighter; 50 – 100 (120) x 8 – 15 cm, bent; with annular zone in the form of a fugacious ring made of brown fibrils, below the ring a stipe covered with slightly projecting, brown fibrillous scales, above the ring slightly yellowish-tomentose; solid, fibrous.

space

zarodniki

Wysyp zarodników rdzawobrunatny. Zarodniki elipsoidalne, gładkie. 8 - 9 x 5 - 6 µm.

Spore print rusty-brown. Spores ellipsoid, smooth. 8 - 9 x 5 - 6 µm.

występowanie

GREJ: ID281260 (© autora fot.)
Pospolity. Owocniki wyrastają gromadnie, w kępach, rzadziej pojedynczo. Na wiosnę (kwiecień, maj) i jesienią na kłodach i pniach żywych drzew liściastych (buki, wierzby), często w miejscach zranień, nieraz na znacznej wysokości. Głównie w październiku i listopadzie.

Common. Spring, fall clustered or solitary on trunks of living and dead decidious trees (beech, willow), usually close to wounds, high above ground.

wartość

Jadalny ale nie warto jadać.

Inedible.

uwagi

Gatunki podobne to łuskwiak szafranowoczerwony (Pholiota astragalina) występujący w górach, na drewnie drzew iglastych; jego owocniki mają mniejszy kapelusz i dłuższy trzon a miąższ czernieje po uszkodzeniu i ma gorzki smak.

space

łuskwiak pomarańczowobrązowy (Pholiota lucifera) mniejszy, jasny, cytrynowożółty, łuski na kapeluszu rozpływają się; wyrasta w gęstych kępkach na łąkach i w lasach, także na leżącym w ziemi drewnie.

Similar species include łuskwiak szafranowoczerwony (Pholiota astragalina) found in the mountains, on the conifers; its sporocarps have smaller cap and longer stipe and its flesh blackens on injury and has bitter taste.

space

łuskwiak pomarańczowobrązowy (Pholiota lucifera)> smaller, light coloured, lemon-yellow, scales on the cap deliquescing; densely caespitose on the meadows and in forests, also on wood lying on the ground.