grzyby.pl

Phlebia subochracea (Bres.) J. Erikss. et Ryvarden

żylak czerwonobrązowy
Phlebia danica (M.P. Christ.) M.P. Christ.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Phlebia Phlebia Phlebia PhlebiaPhlebiażylak zmienny (Phlebia serialis)żylak kremowobrązowy (Phlebia subserialis)
Phlebia subochracea (żylak czerwonobrązowy)
10.11.2019, woj. mazowieckie, pow. ciechanowski, gm. Opinogóra Górna, ok. 1km na W od miejscowości Szczepanki; copyright © by Romuald Tomaszewski
Phlebia subochracea (żylak czerwonobrązowy)
Phlebia subochracea (żylak czerwonobrązowy)
Phlebia subochracea (żylak czerwonobrązowy)
Phlebia subochracea (żylak czerwonobrązowy)
XL

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na opadłych gałęziach Alnus glutinosa i Salix cinerea; lipiec-wrzesień.Na opadłych gałęziach Alnus glutinosa i Salix cinerea; lipiec-wrzesień.
Statusy czerwonej listy. [125]: Ex–wymarły lub zaginiony

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20191110.GREJ327311.rotom - Phlebia subochracea (żylak czerwonobrązowy); woj. mazowieckie, pow. ciechanowski, gm. Opinogóra Górna, ok. 1km na W od miejscowości Szczepanki
191110-GREJ327311
leg. Romuald Tomaszewski, det. Przemysław Drzewiecki, Romuald Tomaszewski
/woj. mazowieckie, pow. ciechanowski, gm. Opinogóra Górna, ok. 1km na W od miejscowości Szczepanki/ #5