red listGREJ
· Czerwona Lista — EX–wymarły lub zaginiony

Phlebia subochracea (Bres.) J. Erikss. & Ryvarden