grzyby.pl

Fomitiporia hartigii (Allesch. et Schnabl) Fiasson et Niemelä

czyreń jodłowy, czyreń Hartiga
Phellinus hartigii (Allesch. et Schnabl) Pat. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Fomitiporia hartigii (czyreń jodłowy)
Fomitiporia hartigii (czyreń jodłowy)
Fomitiporia hartigii (czyreń jodłowy)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach, na pniakach, na żywych i martwych pniach i gałęziach jodły; owocniki wieloletnie, tworzone w przeciągu całego roku.

wybrane okazy · selected collections

#3
06 07 18 - 3
/Iwonicz Zdrój/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
znaleziska Fomitiporia hartigii na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

BF-14 34844 DE-56 108987 DE-57 106967 DF-58 24147 DF-95 34792 34791 DG-03 36830 EE-84 59752 EG-15 34339 FD-31 309547 FG-21 36261 331775 FG-22 37634 FG-28 37025 FG-32 37637 FG-33 36266 GF-23 93098

 ID24147  Phellinus hartigii; Ojcowski Park Narodowy, 1 km na N od Murowni, DF-58; 2005.09.11; las bukowo-świerkowy z domieszkami; na zwalonej kłodzie jodłowej grupa 4 owocników, bocznie osadzonych; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24020

 ID34339  Phellinus hartigii; Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów koło Nowego Sącza, Gmina Chełmiec, EG-15; 2006.06.11; las mieszany; na żywej jodle trzy owocniki (przynajmniej tyle widać); leg. Sebastian Pinczer; det. Sebastian Pinczer; eksykat: 060611-31 fung. Pinczer, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 39644

 ID34791  Phellinus hartigii; Zagórnik, Gmina - Andrychów, Powiat - Wadowice. Przy zielonym szlaku, około 500m w kierunku Andrychowa od wąwozu między Zagórnikiem, a Inwałdem, DF-95; 2006.06.16; Las bukowo-jodłowy z poj. świerkiem, brzozą; Leżący pień Abies alba Dwa owocniki w odległości 15 cm od siebie; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, KRAM F-55742, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Pień jodły, to fragment odcięty ze złamanego przez piorun drzewa

fot. 40364 fot. 40365

 ID34792  Phellinus hartigii; Zagórnik, Gmina - Andrychów, Powiat - Wadowice. Ulicą Źródlaną do końca, a potem jeszcze 50 m w las tzw., DF-95; 2006.06.16; Las bukowo-jodłowy z poj. świerkiem; Abies alba, żywy okaz. Pierśnica około 35 cm. Dwa owocniki. Jeden u podstawy, a drugi na wysokości 2 m nad ziemią; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, KRAM F-55741, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Owocniki rosną na jodle o dobrej kondycji życiowej

fot. 40369 fot. 40370

 ID34844  Phellinus hartigii; Górne Łężyce, BF-14; 2006.06.15; podmokły las mieszany ale z przewaga brzozy; na pniu rosnącego świerka sztuk 2; leg. Jarosław Szlegier; det. Jarosław Szlegier; , tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 40513

 ID36261  Phellinus hartigii; Ropianka, powiat jasielski, FG-21; 2006.06.25; las jodłowy z domieszką liściastych; na pniach martwych i żywych jodeł pojedynczo i po kilka zrośniętych (kilka na jednym drzewie); leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/AH/10.09.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: kilka żywych drzew było zaatakowanych
fot. 43465 fot. 43466

 ID36266  Phellinus hartigii; Wola Niżna, powiat krośnieński, FG-33; 2006.07.06; las mieszany, jodły, dęby, buki; na leżącej jodłowej kłodzie kilkanaście owocników, niektóre pozrastane; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/AH/10.09.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:
fot. 43479 fot. 43480 fot. 43481

ID36830 Phellinus hartigii; Północne zbocze Skrzycznego. Szczyrk, Gmina Szczyrk, Powiat bielski, DG-03; 2006.07.19; Las mieszany, bukowo-jodłowy; Dłużyca jodłowa Dwa owocniki 30cm od siebie; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Owocniki te razem z dłużycą zostały sciągnięte w dół stoku. Obecnie znajdują się przy scieżce.

fot. 44576 fot. 44577

 ID37025  Phellinus hartigii; Rezerwat Cisy w Serednicy. Leśnictwo Wańkowa. Nadleśnictwo Brzegi Dolne, FG-28; 2006.07.26; Las jodłowy; Abies alba pojedynczo; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/PC/6.02.12, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: Rezerwat ma 14,42ha powierzchni. Na całym tym obszarze spotkałem kilkadziesiąt jodeł z Phellinus hartigii.

fot. 44957 fot. 44958

 ID37634  Phellinus hartigii; Trzciana, gmina Dukla, FG-22; 2006.08.06; las jodłowy z niewielkimi domieszkami; na rosnącej jodle 2 owocniki; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/AH/4.12.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 46079 fot. 46080 fot. 46081

 ID37637  Phellinus hartigii; Zyndranowa, gmina Dukla, FG-32; 2006.08.06; las mieszany; na leżącej kłodzie jodłowej 2 owocniki; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/AH/4.12.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 46085

 ID59752  Phellinus hartigii; Sukowski Las - oddz. 120 - ok. 0.5 km E od szczytu Babia Góra (318 m n.p.m.) , ok. 0.8 km S od wsi Suków-Babie, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 2007.03.29; Las jodłowo-sosnowy; Na powalonej jodle 3 owocniki; leg. Michał Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MF/15.04.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Czyreń jodłowy znaleziony przez brata. Grzyb dość częsty w tym lesie, znanych mi jest co najmniej 5 martwych jodeł z tym grzybem oddalonych od siebie o kilkaset metrów.

fot. 83735 fot. 83736

 ID93098  Phellinus hartigii; Pomiędzy miejscowościami: Paary a Huta Szumy, kilkaset metrów od prawego brzegu Tanwi, nieopodal wodospadów, GF-23; 2007.08.19; las iglasty; stary, zwalony pień jodłowy (lub świerkowy), leżący na stromym stoku zacienionego wąwozu na kilkunastometrowym pniu ok 8 - 10 owocników; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/TP/28.06.08, nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: brak

 ID106967  Phellinus hartigii; rez.''Kobiele Wielkie'',pow.radomszczański, DE-57; 2008.04.20; las jodłowo-sosnowo-bukowo-dębowy; na pniach złamanych jodeł kilkanaście owocników na kilku pniach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,teren rezerwatu, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 184024 fot. 184025 fot. 184026 fot. 184027 fot. 184028

 ID108987  Phellinus hartigii; 200m S,Leśniczówka Strzałków,gm.Radomsko, DE-56; 2008.08.09; las mieszany-jodły nasienne,dęby,buki,graby i in.; na stojących i leżących jodłach po kilka na drzewie,na pow.kilku hektarów znalazłem 11 owocników w 5 miejscach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/31.08.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: na nieistniejącym już pniu powalonej jodły,28.08.2006

fot. 188931

16.03.2008,na stojącej jodle

fot. 188932 fot. 188933

na leżącej kłodzie

fot. 188934

na pociętym,nie zebranym pniu,09.08.2008
fot. 188935

 ID309547  Phellinus hartigii; 0,98km, SSE, Mienia (PKP), pow. miński, woj. mazowieckie, FD-31; 2017.10.07; db, gb, os, brz, jd; złamana 80-100l jodła pojedynczo (1 owocnik); leg. Kamil Parobczak; det. Kamil Parobczak; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: Rezerwat Jedlina.

https://www.bio-forum.pl/messages/33/966065.html

fot. 966257 fot. 966258


 ID331775  Phellinus hartigii; Kamień nad Kątami (MPN), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-21; 2020.06.06; las jodłowy z bukiem, klonem, jesionem, brzozą, leszczyną i in.; na powalonych jodłach i kłodach pojedynczo lub po kilka owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Nie (MPN, a identyfikacja pewna), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1142092 fot. 1142093 fot. 1142094 fot. 1142095

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji