fot. 040513-7305 (762×496) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 040513-1
pory
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Porodaedalea pini (czyreń sosnowy)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

13.05.2004, Jurata
copyright © by Marek Snowarski