GREJ

Phellinus alni (Bondartsev) Parmasto

czyreń jabłoniowo-olszowy
na stronie — znaleziska