grzyby.pl

Phaeolepiota aurea (Fr.) Maire ex Konrad et Maubl.

aksamitkówka złota, aksamitka złota
Pholiota aurea (Matt.) Sacc.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Phaeolepiota aurea (aksamitkówka złota)
08.10.1997, Èizkovi Kameny, Bohuslavice, Czechy; copyright © by Jiři Kovač
Phaeolepiota aurea (aksamitkówka złota)
Phaeolepiota aurea (aksamitkówka złota)
Phaeolepiota aurea (aksamitkówka złota)
pokrój

owocnik

Kapelusz złotożółty do żółtobrązowego, często z pomarańczowym odcieniem; 50-200 (250) mm średnicy, początkowo półkulisty, z wiekiem dzwonkowaty, stożkowaty do wypukłego; powierzchnia matowa, pokryta bardzo drobnymi ziarenkami (przywierają i brudzą dłoń, gdy się dotyka powierzchni), aksamitna; brzeg ostry ze zwieszającymi się resztkami osłony.

Blaszki kremowe, potem ochrowe i ochrowobrązowe; wolne; ostrza gładkie.

Trzon ponad pierścieniem kremowy, żółtawy, gładki, poniżej pierścienia żółtawy do żółtobrązowego z ziarenkowatymi łuseczkami; 80-150 (200) x 10-30 mm, równogruby, podstawa rozszerzona; twardy i elastyczny; pierścień wyraźny, błoniasty, na dolnej powierzchni z ziarenkami, żółtawy.

Miąższ białawy, żółtawy, na powierzchni cięcia słabo żółknący; w centrum kapelusza gruby, ku brzegom cienki; zapach kwaskowaty, aromatyczny, smak łagodny, nieokreślony.Kapelusz złotożółty do żółtobrązowego, często z pomarańczowym odcieniem; 50-200 (250) mm średnicy, początkowo półkulisty, z wiekiem dzwonkowaty, stożkowaty do wypukłego; powierzchnia matowa, pokryta bardzo drobnymi ziarenkami (przywierają i brudzą dłoń, gdy się dotyka powierzchni), aksamitna; brzeg ostry ze zwieszającymi się resztkami osłony.

space

Trzon ponad pierścieniem kremowy, żółtawy, gładki, poniżej pierścienia żółtawy do żółtobrązowego z ziarenkowatymi łuseczkami; 80-150 (200) x 10-30 mm, równogruby, podstawa rozszerzona; twardy i elastyczny; pierścień wyraźny, błoniasty, na dolnej powierzchni z ziarenkami, żółtawy.

space

Pileus golden-yellow to yellow-brown, often with orange tint; 50-200 (250) mm in diameter, initially hemispherical, with age campanulate, conic to convex; surface dull, with minute granules (adhering to and staining the hand on touching the surface), velutinous; margin acute with pendulous veil remains.

Lamellae cream-coloured, later ochre and ochre-brown; free; edges smooth.

Stipe above the ring cream-coloured, yellowish, smooth, below the ring yellowish to yellow-brown with granular squamules; 80-150 (200) x 10-30 mm, equal, base wider; tough and elastic; the ring distinct, membranous, underside with granules, yellowish.

Flesh whitish, yellowish, on the cut slightly yellowing; in the pileus centrally thick, towards the margin thin; smell sourish, aromatic, taste mild, indefinite.

Pileus golden-yellow to yellow-brown, often with orange tint; 50-200 (250) mm in diameter, initially hemispherical, with age campanulate, conic to convex; surface dull, with minute granules (adhering to and staining the hand on touching the surface), velutinous; margin acute with pendulous veil remains.

space

Stipe above the ring cream-coloured, yellowish, smooth, below the ring yellowish to yellow-brown with granular squamules; 80-150 (200) x 10-30 mm, equal, base wider; tough and elastic; the ring distinct, membranous, underside with granules, yellowish.

space

zarodniki

Wysyp zarodników ochrowo-rdzawo-brązowy. Zarodniki wrzecionowate, wygięte, powierzchnia szorstka (drobno brodawkowana), 9-12 x 4-5 µm.Wysyp zarodników ochrowo-rdzawo-brązowy. Zarodniki wrzecionowate, wygięte, powierzchnia szorstka (drobno brodawkowana), 9-12 x 4-5 µm.
Spore print ochre-rusty-brown. Spores fusiform, allantoid, surface coarse (minutely verrucose), 9-12 x 4-5 µm.
Spore print ochre-rusty-brown. Spores fusiform, allantoid, surface coarse (minutely verrucose), 9-12 x 4-5 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Phaeolepiota aurea (aksamitkówka złota)
pokrój
Bardzo rzadki. Owocniki wyrastają późnym latem i jesienią, pojedynczo lub w grupach w miejscach żyznych, wilgotnych, bogatych w resztki organiczne, często w pokrzywach, w miejscach ruderalnych, w parkach, na poboczach dróg.Bardzo rzadki. Owocniki wyrastają późnym latem i jesienią, pojedynczo lub w grupach w miejscach żyznych, wilgotnych, bogatych w resztki organiczne, często w pokrzywach, w miejscach ruderalnych, w parkach, na poboczach dróg.
Very rare. Sporocarps found late summer and autumn, solitary or gregarious in fat soil, wet, rich in organic remains places, often among nettle, ruderally, in the parks, on the roadsides.
Very rare. Sporocarps found late summer and autumn, solitary or gregarious in fat soil, wet, rich in organic remains places, often among nettle, ruderally, in the parks, on the roadsides.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalna[105], z uwagi na rzadkość jednak bez znaczenia dla grzybiarzy.Jadalna[105], z uwagi na rzadkość jednak bez znaczenia dla grzybiarzy.
Edible but too rare to consider.
Edible but too rare to consider.
Grzyby o charakterystycznym wyglądzie, biorąc dodatkowo pod uwagę siedlisko jest łatwy do oznaczenia. Do pewnego stopnia podobny jest łysak wspaniały (Gymnopilus junonius) ten jednak ma łuseczkowatą powierzchnię kapelusza i żółty miąższ a wyrasta w wiązkach na drewnie.Grzyby o charakterystycznym wyglądzie, biorąc dodatkowo pod uwagę siedlisko jest łatwy do oznaczenia. Do pewnego stopnia podobny jest łysak wspaniały (Gymnopilus junonius) ten jednak ma łuseczkowatą powierzchnię kapelusza i żółty miąższ a wyrasta w wiązkach na drewnie.
Fungi with a characteristic stature, considering type of their habitat easy to distinguish. To some extent similar łysak wspaniały (Gymnopilus junonius) has squamulose surface of the cap and yellow flesh and grows caespitose on wood.
Fungi with a characteristic stature, considering type of their habitat easy to distinguish. To some extent similar łysak wspaniały (Gymnopilus junonius) has squamulose surface of the cap and yellow flesh and grows caespitose on wood.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010101.6.rk - Phaeolepiota aurea (aksamitkówka złota); Czechy
010101-6
leg. Radomil Knížek
/Czechy/ #3