grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Perenniporia subacida (Peck) Donk

trwałoporka świerkowa, porzyca kwaskowata
Polyporaceae Polyporaceae Polyporaceae PolyporaceaePolyporaceaetrwałoporka różnobarwna (Perenniporia medulla-panis)murszak rdzawy (Phaeolus schweinitzii)