jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Parmelia barrenoae Divakar, M.C. Molina et A. Crespo

tarczownica prostochwytnikowa