jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Parmelia submontana Nádv.

tarczownica pogięta