jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Parmelia sulcata Taylor

tarczownica bruzdkowana
Parmelia sulcata (tarczownica bruzdkowana)
22.02.2020, Lasy Kobiórskie, gm. Suszec, Suszec; copyright © by Marek Snowarski XL
Parmelia sulcata (tarczownica bruzdkowana)
Parmelia sulcata (tarczownica bruzdkowana)
Parmelia sulcata (tarczownica bruzdkowana)
XL
Parmelia sulcata (tarczownica bruzdkowana)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070329.3.ms - Parmelia sulcata (tarczownica bruzdkowana); Równina Torzymska, okolice Rzepina
070329-3
leg. Michał Smoczyk
/Równina Torzymska, okolice Rzepina/ #2
znalezisko 20200216.5.20 - Parmelia sulcata (tarczownica bruzdkowana); Katowice, Las Murckowski
200216-5
leg. Marek Snowarski
/Katowice, Las Murckowski/ #7, 4.3D
znalezisko 20200222.3.20 - Parmelia sulcata (tarczownica bruzdkowana); Lasy Kobiórskie, gm. Suszec, Suszec
200222-3
leg. Marek Snowarski
/Lasy Kobiórskie, gm. Suszec, Suszec/ #5