jest w czekliście Fałtynowicz (2003)

Parmelia sulcata Taylor

tarczownica bruzdkowana
Parmelia sulcata (tarczownica bruzdkowana)
29.03.2007, Równina Torzymska, okolice Rzepina; copyright © by Michał Smoczyk
Parmelia sulcata (tarczownica bruzdkowana)