grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Panellus violaceofulvus (Batsch) Singer

Panellus Panellus Panellus PanellusPanellusłycznik późny (Panellus serotinus)
GREJ: ID231218 (© autora fot.); copyright © by GREJ