grzyby.pl

Mucidula mucida (Schrad.) Pat.

monetka bukowa, monetka kleista
Oudemansiella mucida (Schrad.) Hoehn. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Oudemonsiella mucida
w wiązce na gałęzi bukowej
Oudemonsiella mucida
w wiązce na gałęzi bukowej
Mucidula mucida (monetka bukowa)
na leżących żerdziach bukowych; otoczenie biało oprószone przez uwalniane zarodniki

owocnik

Oudemonsiella mucida
Kapelusz czysto biały lub białawy, barwy kości słoniowej, na szczycie bywa ochrowawy, czasem półprzejrzysty; powierzchnia bardzo lepka, śluzowata i kleista, sucha jedwabiście matowa, gładka; 20-80 mm średnicy, początkowo półkulisty, potem coraz bardziej płaski, brzeg ostry, pomarszczonoprążkowany.

space

Trzon biały lub białawy; ze zwisającym, wyraźnym, kielichowatym, prążkowanym pierścieniem; smukły, cylindryczny, pełny, 40-70 x 4-8 mm, podstawa bulwiasto zgrubiała i osadzona w drewnie; długowłóknisty.

space

Pileus pure white or whitish, ivory-coloured, sometimes at the top somewhat ochraceous, at times semi-transparent; surface very viscid, mucous and glutinous, dry silkily dull, smooth; 20-80 mm in diameter, initially hemispherical, later gradually expanding to flat, margin acute, wrinkled-striate.

space

Stipe white or whitish; with a distinct calyciform striate pendant annulus; slender, cylindrical, solid, 40-70 x 4-8 mm, base somewhat clavate-bulbous and embedded in wood; fibrous.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki prawie kuliste, gładkie; 14-18 x 12-16 µm.
Spore print white. Spores subglobose, smooth; 14-18 x 12-16 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Nieczęsty. Owocniki wyrastają w wiązkach od czerwca do listopada, na kłodach i pniach żywych i martwych buków, często na dużej wysokości.
Not common. From summer till fall in clusters on dead wood of Fagus.

jadalne czy trujące? 🟡🟢

Jadalna ale niesmaczna[134], nadaje się tylko na domieszkę.

uwagi

Owocniki tego gatunku robią wrażenie swoim eleganckim wyglądem. Gatunek bardzo charakterystyczny i niemożliwy do pomylenia z innymi.
This species is unmistakable.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part p.388 [26III]
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.335 [5]
  • Fluck, M., 1995 — Jaki to grzyb? p.305 [2]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3698]
    Oudemansiella mucida (Schrad.) Hohn. · publikacje: Flisińska 2004, Narkiewicz 2001a, Friedrich 2006, Lisiewska 2006, Bujakiewicz 2004, Lisiewska i Marach 2002, Friedrich i Orzechowska 2002, Wilga 2004a, Wilga 2002b, Wilga 2004b, Kujawa 2005, Stasińska 2000, Friedrich 2002, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Łuszczyński 2008, Chlebicki 2008a, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Wilga 2000b, Wilga 2005c, Wilga i Ciechanowski 2007, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008, Bujakiewicz i Springer 2009, Adamczyk 2005a, Chachuła 2010, Friedrich 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Łyczek i Domian 2010, Adamczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2012, Narkiewicz i in. 2013, Kudławiec 2014, Kudławiec i in. 2014, Halama 2015, Kudławiec 2015 , Kozłowska i in. 2015, Bartnik i in. 2015, Kujawa i in. 2016, Kacprzyk i in. 2014, Stasińska i Sotek 2016, Wilga 2005f, Wojewoda i in. 2016, Stasińska i Sotek 2017, Gierczyk i in. 2016 (as: Mucidula mucida), Gierczyk i in. 2018b, Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a (as: Mucidula mucida), Kozłowska i in. 2019, Ślusarczyk 2019 (as: Mucidula mucida), Bartoszek i Mleczko 2019, Kudławiec 2016, Chachuła i in. 2019a (as: Mucidula mucida), Łyczek i in. 2006, Stasińska i Sotek 2020 (as: Mucidula mucida), Chachuła 2020d (as: Mucidula mucida), Chachuła i in. 2021 (as: Mucidula mucida), Narkiewicz i in. 2019, Szpotkowski 2010, Fiedorowicz 2020 (as: Mucidula mucida), Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

znaleziska Mucidula mucida na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

43627 AB-84 34843 AB-93 42191 24758 AB-94 24665 25056 23850 24678 42495 24670 42195 BB-01 44006 BB-96 45942 CA-79 83791 CA-97 23168 46990 42506 43396 CB-07 78591 DA-80 82082 108157 49523 109287 82668 DD-77 23045 DE-94 367173 DF-58 24148 DF-96 24085 FG-21 35194 331763 FG-23 333826 FG-33 333827 49482

 ID23045  Oudemansiella mucida; Uroczysko Wiączyń ad Łódź, DD-77; 2005.10.02; las mieszany z bukiem i jodłą; na fragmencie kłody leżącego starego buka kilka okazów w wiązce; leg. Jacek Kalisiak; det. Jacek Kalisiak; eksykat: JAKA 0362-0364/2005 (herb.autora), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: monetka kleista
2005.10.05 pierwszych grzybków już nie było, natomiast znalazłem dwie wiązki; jedną na żywym dorodnym buku, pozostał jeden grzyb częściowo zjedzony, wyrastający z uszkodzenia w korze; druga wiązka już obumierających grzybów na martwym konarze buka na wys.1,5m nad ziemią

fot. 22425

=== na Czerwonej Liście (V)
=== nowy dla Nizin Środkowopolskich
=== na podst. Wojewoda Wł., 2005(2003). Checklist of Polish Larger Basidiomycetes. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk. Kraków.


 ID23168  Oudemansiella mucida; Rezerwat Ostrzycki Las, CA-97; 2005.08.21; Buczyna wzdłuż brzegu jeziora.; Na martwych i żywych bukach. W kępkach 3-6 sztuk.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: www.bio-forum.pl/cgi-local/show.cgi?2/22485

W publikacji 2005 jest błędnie podany ATOPL.

 ID23850  Oudemansiella mucida; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2km na N od Starego Czarnowa, AB-94; 2004.11.01; buczyna pomorska; na pniu buka pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23579

 ID24085  Oudemansiella mucida; 4,5 km na S od wsi Koziniec/gmina Świnna Poręba, dolina potoku Bystrz, DF-96; 2005.10.18; las bukowo-świerkowy; na leżącej kłodzie buka wiązka kilkunastu owocników; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie, TAK - fazy wzrostu owocników, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23897

 ID24148  Oudemansiella mucida; Ojcowski Park Narodowy, 1 km na N od Murowni, DF-58; 2005.09.11; las bukowo-świerkowy z domieszkami; na zwalonej kłodzie buka wiązka kilkunastu owocników; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24023

 ID24665  Oudemansiella mucida; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,5 km na NW od Glinnej, AB-94; 2005.10.01; buczyna źródliskowa; na leżącym konarze buka w niewielkich wiązkach, łacznie 8 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek; , tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24760

 ID24670  Oudemansiella mucida; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,6 km na NW od Glinnej, AB-94; 2005.10.12; buczyna pomorska; konar buka leżący na ziemi pojedynczo i w małych wiązkach, łacznie 6 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; , tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24800

 ID24678  Oudemansiella mucida; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,1 km na NW od Dobropola, AB-94; 2005.10.20; buczyna pomorska w dolinie strumienia; na martwym konarze buka pojedynczo i w małych wiązkach, kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; , tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24815

 ID24758  Oudemansiella mucida; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,5 km na SE od Podjuch, AB-93; 2005.10.29; buczyna pomorska; na leżącym konarze buka pojedynczo i w wiązkach, łacznie ok. 20 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/GD/30.01.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24920

 ID25056  Oudemansiella mucida; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,6 km na E od Glinnej, AB-94; 2005.11.09; buczyna pomorska; na ułamanym wiszącym konarze buka pojedynczo i w grupach, łącznie ok. 30 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/GD/30.01.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 25393

 ID34843  Oudemansiella mucida; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, ok. 1 km na SW od Klęskowa, AB-84; 2006.06.11; buczyna pomorska; leżący na ziemi konar buka w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/7.07.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 40510

 ID35194  Oudemansiella mucida; Olchowiec, powiat jasielski, FG-21; 2006.06.18; las bukowy; na opadłęj gałęzi bukowej jeden owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/AH/30.06.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 41006 fot. 41007 fot. 41008

 ID42191  Oudemansiella mucida; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 3,5 km na NW od Binowa, AB-93; 2006.09.07; buczyna pomorska; na leżącej bukowej gałęzi w grupie 5 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/GD/22.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 53631

 ID42195  Oudemansiella mucida; Puszcza Bukowa, pw. Gryfino, 1,3 km na SW od Kołowa, AB-94; 2006.09.07; buczyna pomorska z domieszką dębów nad jeziorem; na gałęzi bukowej 3 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/22.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 53647

 ID42495  Oudemansiella mucida; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 0,7 km na E od Osetnego Pola, AB-94; 2006.09.09; buczyna pomorska; na konarze powalonego przez wiatr pomnika przyrody (buk) w grupie 4 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/22.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 53956

 ID42506  Oudemansiella mucida; Rezerwat Ostrzycki Las., CA-97; 2006.09.10; Buczyna.; na bukach i gałęziach martwych i żywych w całym rezerwacie pojedyńczo i w kępkach po kilka sztuk; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/MWR/6.10.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 53984 fot. 53985 fot. 53986

 ID43396  Oudemansiella mucida; Pierszczewko, CA-97; 2006.09.16; Buk,świerk,modrzew; Na gałęzi powalonego buka. Kilka owocników na gałęzi.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/MWR/6.10.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 55408

ID43627 Oudemansiella mucida; Wysowa. Grzyb ten dość licznie występuje w tych okolicach. W czasie dwutygodniowego tu pobytu natrafiłem łącznie na conajmniej 30 stanowisk. Częściej widywałem te grzyby w wyższych partiach gór; 2006.09.06; Głównie lasy bukowe z niewielką domieszką grabów.; Występował wyłącznie na martwym drewnie buka. Tylko w jednym przypadku (pokazane na zdjęciu) na zdrowym jeszcze buku w rozgałęzieniu konarów Najczęściej po kilka, rzadko pojedynczo.; leg. Marek Ciszewski; det. Marek Ciszewski; eksykat: tak, tak, notatka: Eksykat będzie wysłany do kustosza. Opublikowany na forum w wątku z dnia 17.09.2006
uwagi: W partiach lasu porosłego świerkiem z nieliczną domieszką buka, grzybów tych nie widywałem. Szczególnie na to zwróciłem uwagę.
fot. 55865\
fot. 55866\
fot. 55867\

 ID44006  Oudemansiella mucida; Zachodniopomorskie, pow.Kołobrzeski, Ustronie Morskie 5km SW, BB-01; 2006.09.20; Buczyna; Na starym pniaku buka i na opadłych gałęziach bukowych, 6 owocników; leg. Tadeusz Twardy; det. Marek Ciszewski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/TT/6.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 56318 fot. 56319 ID45942  Oudemansiella mucida; rez. Diabli Skok woj. zachodniopomorskie, BB-96; 2006.09.27; wielogatunkowy las mieszany porastający źródliska; na gałęziach i pniach pojedyńczo i w wiązkach; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego E172, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: kilka stanowisk
fot. 59340

 ID46990  Oudemansiella mucida; Rezarwat Zamkowa Góra - Kartuzy, CA-97; 2006.10.14; Buczyna.; na bukach i gałęziach martwych i żywych w całym rezerwacie pojedyńczo i w kępkach po kilka sztuk; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/31.10.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 61194 fot. 61195

 ID49482  Oudemansiella mucida; Lipowiec, FG-33; 2006.10.14; las bukowy; na powalonum buku oraz bukowym pniu w wiązkach po kilka i pojedynczo; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 29/AH/22.07.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: cały powalony buk obrośnięty, nietety już owocnikami zejściowymi. Jeden owocnik na leżącej gałęzi - świeży. Drugi pień również obrośnięty monetką. Musiał to być piękny widok :-)
fot. 65708 fot. 65709 fot. 65710 fot. 65711

 ID49523  Oudemansiella mucida; Gdańsk Oliwa Park okolice Katedry, DA-80; 2006.11.16; Głównie stare buki nad Potokiem Oliwskim; na żywym buku ok.30 owocników głównie schyłkowych na wysokości od 3m - 12 m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Marek Ciszewski; eksykat: nie-za wysoko :-(, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 65778 fot. 65779

 ID78591  Oudemansiella mucida; Rezerwat, CB-07; 2007.09.23; Buczyna.; na bukach i gałęziach martwych i żywych w całym rezerwacie po kilka owocników w kępkach i pojedyńczo; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/MWR/30.06.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 124003 fot. 124004

 ID82082  Oudemansiella mucida; Gdańsk Matemblewo, DA-80; 2007.10.18; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; Na chorym,żywym buku. kilka kępek po kilka sztuk; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/MWR/9.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 131569 fot. 131570

 ID82668  Oudemansiella mucida; Gdańsk Oliwa Dolina Radości, DA-80; 2007.10.26; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; na martwym buku cztery owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/MWR/9.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 132801

 ID83791  Oudemansiella mucida; Gdynia-Witomino, CA-79; 2007.11.01; Grąd bukowy; Na gałęzi bukowej na wysokości około 4 metrów 3 owocniki; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/WM/9.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: zdjęcia:
fot. 134898 fot. 134899

 ID108157  Oudemansiella mucida; Gdańsk Wąwóz Huzarów TPK, DA-80; 2008.07.27; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; Na gałęzi buka. jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MWR/23.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 186880

 ID109287  Oudemansiella mucida; Gdańsk Lasy Oliwskie Dolina Zielona, DA-80; 2008.08.14; Buczyna z domieszką sosny,świerka; na kłodzie bukowej 5 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/5.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 189646

 ID331763  Mucidula mucida; Kamień nad Kątami (MPN), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-21; 2020.06.06; las bukowo jodłowy z klonem jaworem, grabem, brzozą, leszczyną i in.; na kłodach bukowych pojedynczo i po kilka, w sumie 10 owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Nie (MPN, a identyfikacja pewna), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1142040 fot. 1142041 fot. 1142042

ID333826 Mucidula mucida; okolice Wisłoczka, gniazdo Jawornika, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-23; 2020.07.26; Las głównie bukowy z pojedynczymi innymi liściastymi i iglastymi; pień po złamanym odziomku buka w wiązce 4 + 2 owocniki; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak
uwagi: fot. 1155957 fot. 1155958 fot. 1155959 fot. 1155960

ID333827 Mucidula mucida; okolice Woli Niżnej (Szachty), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2020.08.02; las głównie jodłowo bukowy z domieszkami grabu, dębu, świerka i in.; na opadłej gałęzi bukowej leżącej na brzegu górskiego strumienia 6 owocników w wiązkach po 2; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1155965 fot. 1155966 fot. 1155967

ID367173 Mucidula mucida; Rezerwat Sokole Góry w Olsztynie, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-94; 2022.10.22; las bukowy; na starych stojacych i leżących bukach po kilka owocników na wielu bukach; leg. Robert Łyżczarz Magdalena Mularczyk; det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,na terenie rezerwatu, tak, notatka: nie
uwagi: Owocniki zasiedlaja buki przy ścieżkach na terenie całego rezerwatufot. 1422726fot. 1422727fot. 1422728fot. 1422729fot. 1422730fot. 1422731fot. 1422732fot. 1422733fot. 1422734

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji