Tx: 828
grzyby.pl

Mucidula mucida (Schrad.) Pat.

monetka bukowa, monetka kleista
Oudemansiella mucida (Schrad.) Hoehn. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Oudemonsiella mucida
w wiązce na gałęzi bukowej
Oudemonsiella mucida
w wiązce na gałęzi bukowej
Mucidula mucida (monetka bukowa)
na leżących żerdziach bukowych; otoczenie biało oprószone przez uwalniane zarodniki

owocnik

Oudemonsiella mucida
blaszki i pierścień; w wiązce na gałęzi bukowej
Kapelusz czysto biały lub białawy, barwy kości słoniowej, na szczycie bywa ochrowawy, czasem półprzejrzysty; powierzchnia bardzo lepka, śluzowata i kleista, sucha jedwabiście matowa, gładka; 20-80 mm średnicy, początkowo półkulisty, potem coraz bardziej płaski, brzeg ostry, pomarszczonoprążkowany.

space

Trzon biały lub białawy; ze zwisającym, wyraźnym, kielichowatym, prążkowanym pierścieniem; smukły, cylindryczny, pełny, 40-70 x 4-8 mm, podstawa bulwiasto zgrubiała i osadzona w drewnie; długowłóknisty.

space

Pileus pure white or whitish, ivory-coloured, sometimes at the top somewhat ochraceous, at times semi-transparent; surface very viscid, mucous and glutinous, dry silkily dull, smooth; 20-80 mm in diameter, initially hemispherical, later gradually expanding to flat, margin acute, wrinkled-striate.

space

Stipe white or whitish; with a distinct calyciform striate pendant annulus; slender, cylindrical, solid, 40-70 x 4-8 mm, base somewhat clavate-bulbous and embedded in wood; fibrous.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki prawie kuliste, gładkie; 14-18 x 12-16 µm.
Spore print white. Spores subglobose, smooth; 14-18 x 12-16 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Nieczęsty. Owocniki wyrastają w wiązkach od czerwca do listopada, na kłodach i pniach żywych i martwych buków, często na dużej wysokości.
Not common. From summer till fall in clusters on dead wood of Fagus.

jadalne czy trujące? 🟡🟢

Jadalna ale niesmaczna[134], nadaje się tylko na domieszkę.

uwagi

Owocniki tego gatunku robią wrażenie swoim eleganckim wyglądem. Gatunek bardzo charakterystyczny i niemożliwy do pomylenia z innymi.
This species is unmistakable.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2005a)[1266]Adamczyk (2005a) General notes on macrofungi in forest reserves of Częstochowa Upland. W: Czyżewska K., Hereźniak J. (eds.). Biodiversity in Relation to Vegetation Zones in Europe. University of Łódź Publishing House, Łódź: 177-186.[1266], Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Bartnik et al. (2015)[1300]Bartnik et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe w lesie gospodarczym i chronionym.[1300], Bartoszek & Mleczko (2019)[1301]Bartoszek & Mleczko (2019) Przyroda Gorczańskiego Parku Narodowego.[1301], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Bujakiewicz i Springer (2009)[1350]Bujakiewicz i Springer (2009) Udział macromycetes w lasach łęgowych rezerwatu "Buki nad Jeziorem Lutomskim" (nadleśnictwo Sieraków). Bad. Fizjogr. Pol. Zach., B, 58: 171-204[1350], Chachuła (2010)[1361]Chachuła (2010) Monitoring grzybów wielkoowocnikowych w Pienińskim Parku Narodowym.[1361], Chachuła (2020)[1370]Chachuła (2020) Grzyby wielkoowocnikowe stwierdzone na Łysej Górze w 2020 roku, Świętokrzyski Park Narodowy.[1370] (as: Mucidula mucida), Chachuła et al. (2019)[1382]Chachuła et al. (2019) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) stwierdzone w 2018 roku na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego.[1382] (as: Mucidula mucida), Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375] (as: Mucidula mucida), Chlebicki (2008)[1393]Chlebicki (2008) Grzyby nadrzewne Gorców.[1393], Fiedorowicz (2020)[1444]Fiedorowicz (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. W: Szymczyk R. (red.). 35 lat Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Monografia Przyrodnicza. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Kwidzyn: 64-80[1444] (as: Mucidula mucida), Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Friedrich (2002)[1455]Friedrich (2002) Selected Ascomycota and Basidiomycota from Cedynia Landscape Park (NW Poland).[1455], Friedrich (2006)[1457]Friedrich (2006) Threatened and protected macromycetes in the Wkrzańska Forest.[1457], Friedrich (2010)[1460]Friedrich (2010) Mycological relationships in lowland acidophilous beech forest (Luzulo pilosae-Fagetum) in the Puszcza Wkrzańska forest (NW Poland).[1460], Friedrich & Orzechowska (2002)[1468]Friedrich & Orzechowska (2002) Macromycetes w środowisku miejskim Szczecina.[1468], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495] (as: Mucidula mucida), Halama (2015)[1546]Halama (2015) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1546], Kacprzyk et al. (2014)[1618]Kacprzyk et al. (2014) Dead trees in beech stands of the Bieszczady National Park: Quantitative and qualitative structure of associated macrofungi.[1618], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kudławiec (2014)[1737]Kudławiec (2014) Wstępne dane o grzybach wielkoowocnikowych Macromycetes projektowanego rezerwatu Wapienny Las w Nadleśnictwie Polanów. W: Dominik J. (red.). Piąte Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym. Lasy Środkowo-pomorskie. LP, Polanów, Wyd. EKWITA, Gdańsk: 31-42[1737], Kudławiec (2015)[1739]Kudławiec (2015) Materiały do bioty grzybów wielkoowocnikowych Macromycetes Nadleśnictwa Polanów. W: Dominik J. (red.). Szóste Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie. Polanów, Wyd. EKWITA, Słupsk: 13-35[1739], Kudławiec (2016)[1740]Kudławiec (2016) Grzyby wielkoowocnikowe Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Środkowopomorskie – Nadleśnictwo Polanów.[1740], Kudławiec et al. (2014)[1745]Kudławiec et al. (2014) Saprotroficzne grzyby nadrewnowe uroczyska Wapienny Las w Nadleśnitwie Polanów - badania wstępne.[1745], Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa et al. (2016)[1798]Kujawa et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym.[1798], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Lisiewska (2006)[1840]Lisiewska (2006) Endangered macrofungi of selected nature reserves in Wielkopolska.[1840], Lisiewska & Marach (2002)[1847]Lisiewska & Marach (2002) Macromycetes w kwaśnej buczynie niżowej rezerwatu „Cisy w Czarnem” (Województwo Pomorskie).[1847], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Łyczek & Domian (2010)[1930]Łyczek & Domian (2010) Grzyby wielkoowocnikowe.[1930], Łyczek et al. (2006)[1929]Łyczek et al. (2006) Walory przyrodnicze przełomowego odcinka rzeki Gowienica na terenie projektowanej "Ostoi Goleniowskiej" w europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 na Pomorzu Zachodnim. Część III. Macromycetes.[1929], Narkiewicz (2001)[1993]Narkiewicz (2001) Grzyby wielkoowocnikowe góry Chojnik (Karkonoski Park Narodowy) - gatunki rzadkie i zagrożone.[1993], Narkiewicz (2019)[2003]Narkiewicz (2019) Grzyby i śluzowce.[2003], Narkiewicz et al. (2013)[2002]Narkiewicz et al. (2013) Grzyby i śluzowce.[2002], Stasińska (2000)[2220]Stasińska (2000) Rzadkie macromycetes Ińskiego Parku Krajobrazowego. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 97-107[2220], Stasińska & Sotek (2016)[2255]Stasińska & Sotek (2016) New data to the knowledge of macrofungi of Wolin National Park.[2255], Stasińska & Sotek (2017)[2256]Stasińska & Sotek (2017) Grzyby makroskopijne rezerwatu przyrody „Torfowisko Toporzyk” (NW Polska).[2256], Stasińska & Sotek (2020)[2257]Stasińska & Sotek (2020) Fungi of the Wolin National Park – new data on macromycetes.[2257] (as: Mucidula mucida), Szpotkowski (2010)[2372]Szpotkowski (2010) Dolina Kamionki w zarysie przyrodniczo-historycznym. Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa s.c. Bydgoszcz (w opracowanieu użyte są polskie nazwy grzybów)[2372], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393] (as: Mucidula mucida), Wilga (2000)[2432]Wilga (2000) Makrogrzyby (Macromycetes) doliny Samborowo w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy).[2432], Wilga (2002)[2437]Wilga (2002) Ginące i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych w Lasach Oliwskich.[2437], Wilga (2004)[2441]Wilga (2004) Grzyby wielkoowcnikowe (macromycetes) Doliny Zielonej (Lasy Oliwskie).[2441], Wilga (2004)[2440]Wilga (2004) Chronione i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Gdańskie).[2440], Wilga (2005c)[2449]Wilga (2005c) Wstępny wykaz gatunków macromycetes na obszarze rezerwatu przyrody "Wąwóz Huzarów" w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Acta Bot. Cassubica 5: 183-186[2449], Wilga (2005f)[2452]Wilga (2005f) Interesujące grzyby wielkoowocnikowe Doliny Radości w Gdańsku-Oliwie. Trójmiejski Park Krajobrazowy. Pismo Politechniki Gdańskiej 29: 31-32[2452], Wilga & Ciechanowski (2007)[2470]Wilga & Ciechanowski (2007) Ostoja grzybów wielkoowocnikowych i śluzowców w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy).[2470], Wilga & Wantoch-Rekowski (2008)[2471]Wilga & Wantoch-Rekowski (2008) Notatki mikologiczne z okolic Ostrzyc (Kaszubski Park Krajobrazowy).[2471], Wilga & Wantoch-Rekowski (2011)[2475]Wilga & Wantoch-Rekowski (2011) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu przyrody „Zamkowa Góra” w Kaszubskim Parku Krajobrazowym (Pojezierze Kaszubskie).[2475], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (1977)[3781]Wojewoda (1977) Grzyby wielkoowocnikowe.[3781], Wojewoda (2008)[2534]Wojewoda (2008) Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego.[2534], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 13:59 1 znaleziska Mucidula mucida (monetka bukowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 43627 AB84 34843 AB93 24758 42191 AB94 23850 24665 24670 24678 25056 42195 42495 BB01 44006 BB96 45942 CA79 83791 CA97 23168 42506 43396 46990 CB07 78591 DA80 49523 82082 82668 108157 109287 DD77 23045 DE94 367173 DF58 24148 DF96 24085 FG21 35194 331763 FG23 333826 FG33 49482 333827

ID 23 045 oznaczenie: Oudemansiella mucida; lokalizacja: Uroczysko Wiączyń ad Łódź, DD77; data zbioru: 2 paź 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z bukiem i jodłą, na fragmencie kłody leżącego starego buka, kilka okazów w wiązce; leg. det. Jacek Kalisiak; eksykat: JAKA 0362-0364/2005 (herb.autora); uwagi: monetka kleista; 2005.10.05 pierwszych grzybków już nie było, natomiast znalazłem dwie wiązki; jedną na żywym dorodnym buku, pozostał jeden grzyb częściowo zjedzony, wyrastający z uszkodzenia w korze; druga wiązka już obumierających grzybów na martwym konarze buka na wys.1,5m nad ziemią; fot.22425; === na Czerwonej Liście V!; === nowy dla Nizin Środkowopolskich; === na podst. Wojewoda Wł., 2005 2003!. Checklist of Polish Larger Basidiomycetes. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk. Kraków. [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

22425

ID 23 168 oznaczenie: Oudemansiella mucida; lokalizacja: Rezerwat Ostrzycki Las, CA97; data zbioru: 21 sie 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna wzdłuż brzegu jeziora., Na martwych i żywych bukach., W kępkach 3-6 sztuk.; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: www.bio-forum.pl/cgi-local/show.cgi?2/22485; W publikacji 2005 jest błędnie podany ATOPL. [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

ID 23 850 oznaczenie: Oudemansiella mucida; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2km na N od Starego Czarnowa, AB94; data zbioru: 1 lis 2004; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na pniu buka, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: fot.23579 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

23579

ID 24 085 oznaczenie: Oudemansiella mucida; lokalizacja: 4,5 km na S od wsi Koziniec/gmina Świnna Poręba, dolina potoku Bystrz, DF96; data zbioru: 18 paź 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowo-świerkowy, na leżącej kłodzie buka, wiązka kilkunastu owocników; leg. det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie; uwagi: fot.23897 [notatka: tak] [fotografie: TAK - fazy wzrostu owocników]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

23897

ID 24 148 oznaczenie: Oudemansiella mucida; lokalizacja: Ojcowski Park Narodowy, 1 km na N od Murowni, DF58; data zbioru: 11 wrz 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowo-świerkowy z domieszkami, na zwalonej kłodzie buka, wiązka kilkunastu owocników; leg. det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie; uwagi: fot.24023 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

24023

ID 24 665 oznaczenie: Oudemansiella mucida; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,5 km na NW od Glinnej, AB94; data zbioru: 1 paź 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna źródliskowa, na leżącym konarze buka, w niewielkich wiązkach, łacznie 8 owocników; leg. Grazyna Domian, det. Marzena Łyczek; uwagi: fot.24760 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

24760

ID 24 670 oznaczenie: Oudemansiella mucida; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,6 km na NW od Glinnej, AB94; data zbioru: 12 paź 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, konar buka leżący na ziemi, pojedynczo i w małych wiązkach, łacznie 6 owocników; leg. det. Grazyna Domian; uwagi: fot.24800 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

24800

ID 24 678 oznaczenie: Oudemansiella mucida; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,1 km na NW od Dobropola, AB94; data zbioru: 20 paź 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska w dolinie strumienia, na martwym konarze buka, pojedynczo i w małych wiązkach, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; uwagi: fot.24815 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

24815

ID 24 758 oznaczenie: Oudemansiella mucida; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,5 km na SE od Podjuch, AB93; data zbioru: 29 paź 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na leżącym konarze buka, pojedynczo i w wiązkach, łacznie ok. 20 owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/GD/30.01.06; uwagi: fot.24920 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

24920

ID 25 056 oznaczenie: Oudemansiella mucida; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,6 km na E od Glinnej, AB94; data zbioru: 9 lis 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na ułamanym wiszącym konarze buka, pojedynczo i w grupach, łącznie ok. 30 owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/GD/30.01.06; uwagi: fot.25393 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

25393

ID 34 843 oznaczenie: Oudemansiella mucida; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, ok. 1 km na SW od Klęskowa, AB84; data zbioru: 11 cze 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, leżący na ziemi konar buka, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/7.07.06; uwagi: fot.40510 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

40510

ID 35 194 oznaczenie: Oudemansiella mucida; lokalizacja: Olchowiec, powiat jasielski, FG21; data zbioru: 18 cze 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, na opadłęj gałęzi bukowej, jeden owocnik; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/AH/30.06.06; uwagi: fot.41006 fot.41007 fot.41008 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

41006
41007
41008

ID 42 191 oznaczenie: Oudemansiella mucida; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 3,5 km na NW od Binowa, AB93; data zbioru: 7 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na leżącej bukowej gałęzi, w grupie 5 owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/GD/22.07.07; uwagi: fot.53631 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

53631

ID 42 195 oznaczenie: Oudemansiella mucida; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pw. Gryfino, 1,3 km na SW od Kołowa, AB94; data zbioru: 7 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska z domieszką dębów nad jeziorem, na gałęzi bukowej, 3 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/22.07.07; uwagi: fot.53647 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

53647

ID 42 495 oznaczenie: Oudemansiella mucida; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 0,7 km na E od Osetnego Pola, AB94; data zbioru: 9 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na konarze powalonego przez wiatr pomnika przyrody (buk), w grupie 4 owocniki; leg. Grazyna Domian, det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/22.07.07; uwagi: fot.53956 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

53956

ID 42 506 oznaczenie: Oudemansiella mucida; lokalizacja: Rezerwat Ostrzycki Las., CA97; data zbioru: 10 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna., na bukach i gałęziach martwych i żywych w całym rezerwacie, pojedyńczo i w kępkach po kilka sztuk; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/MWR/6.10.06; uwagi: fot.53984 fot.53985 fot.53986 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

53984
53985
53986

ID 43 396 oznaczenie: Oudemansiella mucida; lokalizacja: Pierszczewko, CA97; data zbioru: 16 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buk,świerk,modrzew, Na gałęzi powalonego buka., Kilka owocników na gałęzi.; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/MWR/6.10.06; uwagi: fot.55408 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

55408

ID 43 627 oznaczenie: Oudemansiella mucida; lokalizacja: Wysowa. Grzyb ten dość licznie występuje w tych okolicach. W czasie dwutygodniowego tu pobytu natrafiłem łącznie na conajmniej 30 stanowisk. Częściej widywałem te grzyby w wyższych partiach gór; data zbioru: 6 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Głównie lasy bukowe z niewielką domieszką grabów., Występował wyłącznie na martwym drewnie buka. Tylko w jednym przypadku (pokazane na zdjęciu) na zdrowym jeszcze buku w rozgałęzieniu konarów, Najczęściej po kilka, rzadko pojedynczo.; leg. det. Marek Ciszewski; eksykat: tak; uwagi: W partiach lasu porosłego świerkiem z nieliczną domieszką buka, grzybów tych nie widywałem. Szczególnie na to zwróciłem uwagę.; fot.55865\; fot.55866\; fot.55867\ [notatka: Eksykat będzie wysłany do kustosza. Opublikowany na forum w wątku z dnia 17.09.2006] [fotografie: tak];

55865
55866
55867

ID 44 006 oznaczenie: Oudemansiella mucida; lokalizacja: Zachodniopomorskie, pow.Kołobrzeski, Ustronie Morskie 5km SW, BB01; data zbioru: 20 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, Na starym pniaku buka i na opadłych gałęziach bukowych, 6 owocników; leg. Tadeusz Twardy, det. Marek Ciszewski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/TT/6.09.10; uwagi: fot.56318 fot.56319 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

56318
56319

ID 45 942 oznaczenie: Oudemansiella mucida; lokalizacja: rez. Diabli Skok woj. zachodniopomorskie, BB96; data zbioru: 27 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany porastający źródliska, na gałęziach i pniach, pojedyńczo i w wiązkach; leg. det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego E172; uwagi: kilka stanowisk; fot.59340 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

59340

ID 46 990 oznaczenie: Oudemansiella mucida; lokalizacja: Rezarwat Zamkowa Góra - Kartuzy, CA97; data zbioru: 14 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna., na bukach i gałęziach martwych i żywych w całym rezerwacie, pojedyńczo i w kępkach po kilka sztuk; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/31.10.06; uwagi: fot.61194 fot.61195 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

61194
61195

ID 49 482 oznaczenie: Oudemansiella mucida; lokalizacja: Lipowiec, FG33; data zbioru: 14 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, na powalonum buku oraz bukowym pniu, w wiązkach po kilka i pojedynczo; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 29/AH/22.07.07; uwagi: cały powalony buk obrośnięty, nietety już owocnikami zejściowymi. Jeden owocnik na leżącej gałęzi - świeży. Drugi pień również obrośnięty monetką. Musiał to być piękny widok :-!; fot.65708 fot.65709 fot.65710 fot.65711 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

65708
65709
65710
65711

ID 49 523 oznaczenie: Oudemansiella mucida; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Park okolice Katedry, DA80; data zbioru: 16 lis 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Głównie stare buki nad Potokiem Oliwskim, na żywym buku, ok.30 owocników głównie schyłkowych na wysokości od 3m - 12 m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Marek Ciszewski; eksykat: nie-za wysoko :-(; uwagi: fot.65778 fot.65779 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

65778
65779

ID 78 591 oznaczenie: Oudemansiella mucida; lokalizacja: Rezerwat, CB07; data zbioru: 23 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna., na bukach i gałęziach martwych i żywych w całym rezerwacie, po kilka owocników w kępkach i pojedyńczo; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/MWR/30.06.08; uwagi: fot.124003 fot.124004 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

124003
124004

ID 82 082 oznaczenie: Oudemansiella mucida; lokalizacja: Gdańsk Matemblewo, DA80; data zbioru: 18 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK, Na chorym,żywym buku., kilka kępek po kilka sztuk; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/MWR/9.11.10; uwagi: fot.131569 fot.131570 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

131569
131570

ID 82 668 oznaczenie: Oudemansiella mucida; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina Radości, DA80; data zbioru: 26 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK, na martwym buku, cztery owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/MWR/9.11.10; uwagi: fot.132801 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

132801

ID 83 791 oznaczenie: Oudemansiella mucida; lokalizacja: Gdynia-Witomino, CA79; data zbioru: 1 lis 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Grąd bukowy, Na gałęzi bukowej na wysokości około 4 metrów, 3 owocniki; leg. det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/WM/9.11.10; uwagi: zdjęcia:; fot.134898 fot.134899 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

134898
134899

ID 108 157 oznaczenie: Oudemansiella mucida; lokalizacja: Gdańsk Wąwóz Huzarów TPK, DA80; data zbioru: 27 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK, Na gałęzi buka., jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MWR/23.08.08; uwagi: fot.186880 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

186880

ID 109 287 oznaczenie: Oudemansiella mucida; lokalizacja: Gdańsk Lasy Oliwskie Dolina Zielona, DA80; data zbioru: 14 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna z domieszką sosny,świerka, na kłodzie bukowej, 5 owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/5.11.10; uwagi: fot.189646 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

189646

ID 331 763 oznaczenie: Mucidula mucida; lokalizacja: Kamień nad Kątami (MPN), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG21; data zbioru: 6 cze 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowo jodłowy z klonem jaworem, grabem, brzozą, leszczyną i in., na kłodach bukowych, pojedynczo i po kilka, w sumie 10 owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Nie (MPN, a identyfikacja pewna); uwagi: fot.1142040 fot.1142041 fot.1142042 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1142040
1142041
1142042

ID 333 826 oznaczenie: Mucidula mucida; lokalizacja: okolice Wisłoczka, gniazdo Jawornika, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG23; data zbioru: 26 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las głównie bukowy z pojedynczymi innymi liściastymi i iglastymi, pień po złamanym odziomku buka, w wiązce 4 + 2 owocniki; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1155957 fot.1155958 fot.1155959 fot.1155960 [fotografie: tak];

1155957
1155958
1155959
1155960

ID 333 827 oznaczenie: Mucidula mucida; lokalizacja: okolice Woli Niżnej (Szachty), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 2 sie 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie jodłowo bukowy z domieszkami grabu, dębu, świerka i in., na opadłej gałęzi bukowej leżącej na brzegu górskiego strumienia, 6 owocników w wiązkach po 2; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1155965 fot.1155966 fot.1155967 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1155965
1155966
1155967

ID 367 173 oznaczenie: Mucidula mucida; lokalizacja: Rezerwat Sokole Góry w Olsztynie, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE94; data zbioru: 22 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, na starych stojacych i leżących bukach, po kilka owocników na wielu bukach; leg. Robert Łyżczarz Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,na terenie rezerwatu; uwagi: Owocniki zasiedlaja buki przy ścieżkach na terenie całego rezerwatu fot.1422726 fot.1422727 fot.1422728 fot.1422729 fot.1422730 fot.1422731 fot.1422732 fot.1422733 fot.1422734 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1422726
1422727
1422728
1422729
1422730
1422731
1422732
1422733
1422734
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji