grzyby.pl
trujący

Omphalotus olearius (DC.) Singer (1946)

kielichowiec pomarańczowy (potocznie: Jack O'Lantern /en/)
Pleurotus olearius (DC. ex Fr.) Gill. · Clitocybe olearia (DC. ex Fr.) R. Maire · Clitocybe illudens (Schw.) Sacc.
Omphalotus olearius (kielichowiec pomarańczowy)
10.09.1999, Prodasice, Czechy; copyright © by Stanislav Jirásek

opis

Kapelusz pomarańczowożółty do pomarańczowobrązowego; 40 – 120 (150) mm, młody wypukły, szybko z wklęsłym centrum lub lejkowaty; powierzchnia sucha, jedwabista, z ciemniejszymi wrośniętymi włókienkami; brzeg długo podwinięty.

space

Trzon żółtopomarańczowy do złotobrązowego; 50 – 140 x 5 – 25 mm, równogruby, u podstawy nieco zwężony; powierzchnia z włókienkami, delikatnie filcowata; pełny.

space

Pileus orange-yellow to orange-brown; 40 – 120 (150) mm, young convex, quickly with a depressed centre or funnel-shaped; surface dry, silky, with darker ingrowing fibrils; margin incurved for a long time.

space

Stipe yellow-orange to golden-brown; 50 – 140 x 5 – 25 mm, equal, slightly tapered at the base; surface with fibrils, delicately tomentose; solid.

space

zarodniki

Wysyp zarodników białawy, bladożółtawy. Zarodniki prawie kuliste, bez pory rostkowej, gładkie, bezbarwne, 5 – 7 x 4.5 – 6.5 µm.

Spore print whitish, pale yellowish. Spores subglobose, without germ pore, smooth, hyaline, 5 – 7 x 4.5 – 6.5 µm.

występowanie

W Polsce nie występuje. Gatunek ciepłolubny, do spotkania na południu Europy poczynając od południowych Czech. Rośnie w wiązkach lub pojedynczo na pniakach dębów, kasztanowców, oliwek (stąd nazwa), rzadziej innych liściastych.

Not found in Poland. Needs warmer climate, found in the southern Europe up to south of Czech Republic. Cespitose or solitary on the stump of oak, chestnut tree, olive-tree (hence the name), rarely on other hardwoods.

wartość

Trujący. Powoduje silne zaburzenia żołądkowo jelitowe.

Poisonous. Causes severe gastrointestinal disturbances.

uwagi

Cantharellus cibarius (pieprznik jadalny)
kielichowiec pomarańczowy (Omphalotus olearius) ma dość charakterystyczny wygląd. Zwykle podaje się, że może być mylony z pieprznik jadalny (Cantharellus cibarius), różni się jednak od niego tym, że wyrasta na drewnie w wiązkach, ma inną barwą i pokrój.

space

kielichowiec pomarańczowy (Omphalotus olearius) has characteristic appearance. Usually reported as being mistaken for pieprznik jadalny (Cantharellus cibarius), but differs from it by growing caespitose on wood and by different colour and shape. It is one of a few species of fungi whose sporocarps glow in the dark. Other are e.g. opieńka miodowa właściwa (Armillaria mellea), Mycena citricolor and łycznik ochrowy (Panellus stipticus) (in North America).