red listGREJ
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Mycoacia aurea (Fr.) J. Erikss. & Ryvarden