jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Mycena mucor (Batsch) Quél.

grzybówka pofałdowana