Tx: 2814
grzyby.pl

Mycena mucor (Batsch) Quél.

grzybówka pofałdowana
Mycena mucor (Batsch) Gillet [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Mycena mucor (grzybówka pofałdowana)
Mycena mucor (grzybówka pofałdowana)
Mycena mucor (grzybówka pofałdowana)
Mycena mucor (grzybówka pofałdowana)
Mycena mucor (grzybówka pofałdowana)
Mycena mucor (grzybówka pofałdowana)
Mycena mucor (grzybówka pofałdowana)
Mycena mucor (grzybówka pofałdowana)
Mycena mucor (grzybówka pofałdowana)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach liściastych, na opadłych liściach, zwykle dębu i buka oraz na owocach buka; październik-listopad.

wybrane okazy · selected collections

#9
pdrz.201111-GREJ353580
leg. Przemysław Drzewiecki
/Mochle, pow. bydgoski/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Domian et al. (2010)[1423]Domian et al. (2010) Rezerwaty przyrody.[1423], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa et al. (2020)[1783]Kujawa et al. (2020) Macromycetes of the Palace Park in Poznań-Radojewo (Wielkopolska Region, Poland).[1783], Łyczek & Domian (2010)[1930]Łyczek & Domian (2010) Grzyby wielkoowocnikowe.[1930], Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079], Wilga & Wantoch-Rekowski (2011)[2475]Wilga & Wantoch-Rekowski (2011) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu przyrody „Zamkowa Góra” w Kaszubskim Parku Krajobrazowym (Pojezierze Kaszubskie).[2475]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:38 1 znaleziska Mycena mucor (grzybówka pofałdowana) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AD19 168414 CC15 353580

ID 168 414 oznaczenie: Mycena mucor; lokalizacja: Świebodzin, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD19; data zbioru: 16 lis 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany(Pinus, Quercus), liście Quercus, gromadnie; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak 595 zielnik własny; uwagi: [notatka: tak] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

ID 353 580 oznaczenie: Mycena mucor; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 11 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty z domieszką sosny., Liście dębowe, Masowo; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany; uwagi: fot.1301306 fot.1301307 fot.1301308 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1301306
1301307
1301308
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji