takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Mycena mirata (Peck) Sacc.