takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Mycena romagnesiana Maas Geest.