grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Mycena romagnesiana Maas Geest.

Mycena Mycena Mycena MycenaMycenagrzybówka purpurowobrązowa (Mycena meliigena)Mycena mirata