grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Mycena meliigena (Berk. et Cooke) Sacc.

grzybówka purpurowobrązowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Mycena Mycena Mycena MycenaMycenaMycena-GlutinipedesMycena romagnesiana

występowanie

Na pniach, gałązkach i korze drzew liściastych, wśród mchów.