jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Mycena meliigena (Berk. et Cooke) Sacc.

grzybówka purpurowobrązowa
na stronie — występowanie

występowanie

Na pniach, gałązkach i korze drzew liściastych, wśród mchów.