Mycena galopus (grzybówka mleczajowa)
Mycena galopus (grzybówka mleczajowa)
pod świerkami, na gałązkach
Mycena galopus (grzybówka mleczajowa)
świerczyna, na igłach
Mycena galopus (grzybówka mleczajowa)
Mycena galopus (grzybówka mleczajowa)
Mycena galopus (grzybówka mleczajowa)

owocnik

Kapelusz od białoszarego do prawie czarnego lub brązowawy, szczyt znacznie ciemniejszy; 5-15 mm średnicy, stożkowato-dzwonkowaty lub wypukły, z mniej lub bardziej zaznaczonym garbkiem; brzeg równy; powierzchnia gładka, u starszych matowa, sucha; prążkowany (zwłaszcza gdy wilgotny) do 2/3 wysokości, cienkomięsisty.

space

Trzon barwy kapelusza; 50-80 x 1-2 mm, smukły, kruchy, rurkowaty; u podstawy z białą (szarobiałą) grzybnią; powierzchnia sucha i gładka (pod lupą może być widoczne słabe prążkowanie). Po przełamaniu natychmiast wydziela się kropla białego soku mlecznego, u starszych egzemplarzy sok może być skąpy lub go brak.

space

Pileus from white-grey to near black or brownish, apex considerably darker; 5-15 mm in diameter, conic-campanulate or convex, more or less distinctly umbonate; margin entire; surface smooth, in mature specimens dull, dry; striate (particularly when moist) up to 2/3 from the margin, thin.

space

Stipe colour of the cap; 50-80 x 1-2 mm, slender, fragile, cylindrical; at the base with white (grey-white) mycelium; surface dry and smooth (under a magnifying glass may be weakly striate). On breaking into two immediately exudes a drop of white latex, in mature specimens juice may be scant or none.

space

zarodniki

Wysp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, z dziobkiem, gładkie, (9)12-14 x (5)6-7 µm.
Spore print white. Spores ellipsoid, with apiculum, smooth, (9)12-14 x (5)6-7 µm.

jadalne czy trujące? 🟡

Gatunek niejadalny. Zbyt drobne owocniki.
Too small to be eaten.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Bardzo pospolicie, od kwietnia do listopada. W lasach liściastych i iglastych, także poza lasami, w grupach po kilka lub pojedynczo. W mchu, przeważnie na opadłych liściach i szpilkach, rzadko na gałązkach, resztach kory, szyszkach.
Very common. Summer-fall, gregarious or solitary on needle or broadleafe litter as well as on small branches.

gatunki podobne

Mycena stipata (grzybówka alkaliczna)
Mycena stipata (grzybówka alkaliczna) · w wiązce na silnie zmurszałym pieńku (brzozy?) przykrytym przez mech
Grzybówka mleczajowa tworzy różne odmiany. Podobne szarobrązowe, o prążkowanym kapeluszu owocniki ma grzybówka alkaliczna (Mycena stipata), nie zawiera ona soku, a miąższ ma zapach alkaliczny.
Mycena mleczajowa (galopus?) is found in a number of varieties. Similar grey-brown sporocarps, with a striate cap has grzybówka alkaliczna (Mycena stipata), but it does not have latex, and its flesh has an alkaline odour.

wybrane okazy · selected collections

#5
janow.170924-JN-17-09-42
leg. Jacek Nowicki
/łódzkie, radomszczański, 1 km W od wsi Malutkie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Garnweidner, E., 1994 — Encyklopedia kieszonkowa - Grzyby. [3]
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. [5]
  • Vesely, Kotlaba, Pouzar, 1972 — Prehled ceskoslovenskych hub. [11]
  • Lisiewska M., 1987 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XVII. Grzybówka (Mycena). [13]
  • Laessoe T., Conte A., 1997 — Grzyby. Wielka księga. [15]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji