grzyby.pl
niejadalny

Mycena galopus (Pers.) P. Kumm. (1871)

grzybówka mleczajowa
Mycena galopoda
Mycena galopus (grzybówka mleczajowa)
24.09.2017, łódzkie, radomszczański, 1 km W od wsi Malutkie; copyright © by Jacek Nowicki
Mycena galopus (grzybówka mleczajowa)
pod świerkami, na gałązkach
Mycena galopus (grzybówka mleczajowa)
świerczyna, na igłach
Mycena galopus (grzybówka mleczajowa)
Mycena galopus (grzybówka mleczajowa)
Mycena galopus (grzybówka mleczajowa)
Mycena galopus (grzybówka mleczajowa)

owocnik

Kapelusz od białoszarego do prawie czarnego lub brązowawy, szczyt znacznie ciemniejszy; 5 – 15 mm średnicy, stożkowato-dzwonkowaty lub wypukły, z mniej lub bardziej zaznaczonym garbkiem; brzeg równy; powierzchnia gładka, u starszych matowa, sucha; prążkowany (zwłaszcza gdy wilgotny) do 2/3 wysokości, cienkomięsisty.

space

Trzon barwy kapelusza; 50 – 80 x 1 – 2 mm, smukły, kruchy, rurkowaty; u podstawy z białą (szarobiałą) grzybnią; powierzchnia sucha i gładka (pod lupą może być widoczne słabe prążkowanie). Po przełamaniu natychmiast wydziela się kropla białego soku mlecznego, u starszych egzemplarzy sok może być skąpy lub go brak.

space

Pileus from white-grey to near black or brownish, apex considerably darker; 5 – 15 mm in diameter, conic-campanulate or convex, more or less distinctly umbonate; margin entire; surface smooth, in mature specimens dull, dry; striate (particularly when moist) up to 2/3 from the margin, thin.

space

Stipe colour of the cap; 50 – 80 x 1 – 2 mm, slender, fragile, cylindrical; at the base with white (grey-white) mycelium; surface dry and smooth (under a magnifying glass may be weakly striate). On breaking into two immediately exudes a drop of white latex, in mature specimens juice may be scant or none.

space

zarodniki

Wysp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, z dziobkiem, gładkie, (9) 12 – 14 x (5) 6 – 7 µm.

Spore print white. Spores ellipsoid, with apiculum, smooth, (9) 12 – 14 x (5) 6 – 7 µm.

spożywanie

Gatunek niejadalny. Zbyt drobne owocniki.

Too small to be eaten.

występowanie

Bardzo pospolicie od lipca do listopada. W lasach liściastych i iglastych, także poza lasami, w grupach po kilka lub pojedynczo. Na ściółce i drewnie liściastym i iglastym, w mchu.

Very common. Summer-fall, gregarious or solitary on needle or broadleafe litter as well as on small branches.

gatunki podobne

Grzybówka mleczajowa tworzy różne odmiany. Podobne szarobrązowe, o prążkowanym kapeluszu owocniki ma grzybówka alkaliczna (Mycena stipata), nie zawiera ona soku, a miąższ ma zapach alkaliczny.

Mycena mleczajowa (galopus?) is found in a number of varieties. Similar grey-brown sporocarps, with a striate cap has grzybówka alkaliczna (Mycena stipata), but it does not have latex, and its flesh has an alkaline odour.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20170924.JN-17-09-42.janow - Mycena galopus (grzybówka mleczajowa); łódzkie, radomszczański, 1 km W od wsi Malutkie
170924-JN-17-09-42
leg. Jacek Nowicki
/łódzkie, radomszczański, 1 km W od wsi Malutkie/ #5