Tx: 752
grzyby.pl

Mycena stipata Maas Geest. et Schwöbel

grzybówka alkaliczna
Mycena alcalina ss. Kuhn. (misapplied name)
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Mycena stipata (grzybówka alkaliczna)
w wiązce na silnie zmurszałym pieńku (brzozy?) przykrytym przez mech

owocnik

Mycena stipata (grzybówka alkaliczna)
kapelusz i blaszki w zbliżeniu
Kapelusz jasno-szaro-brązowy do ciemno szaro- lub czerwonawo-brązowego; 10 - 25(30) mm średnicy; dzwonkowaty do stożkowato-dzwonkowatego; powierzchnia gładka, naga, matowa lub wilgotna błyszcząca, prześwitująca.

space

Trzon u góry białawy stopniowo ku podstawie coraz ciemniej szaro-brązowy, u podstawy zwykle z białą grzybnią lub nalotem.

space

Pileus creamy-pink, pink-brown, violet-brownish, centrally darker; conic, campanulate to planoconvex and weakly umbonate; 5 - 10(15) mm in diameter; translucent-striate almost to the centre; margin even, dark brown-red; surface dull and pruinose, quickly smooth, glabrous.

space

Stipe concolourous with the cap, in lower part with beige hairs; 30-70 x 0.5-1.5 mm, thin, equal, hollow, fragile, dull, smooth.

space

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Pospolity. Owocniki wyrastają od maja do listopada na zmurszałych pniakach, kłodach lub gałęziach drzew iglastych (głównie świerka) i na zagrzebanym w ziemi drewnie.
Common. Clustered to gregarious form August to November on rotten conifers stumps, trunks or branches, and on buried wood, primarily Picea.

uwagi

Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
Mycena strobilicola (grzybówka wiosenna) · GREJ: ID212735 (© autora fot.)
Mycena renati (grzybówka złototrzonowa)
Mycena renati (grzybówka złototrzonowa) · pokrój
Mycena leptocephala (grzybówka chlorowonna)
Mycena leptocephala (grzybówka chlorowonna)
Szeroko rozumiany takson Mycena alcalina "grzybówka alkaliczna", grzyb o chlorowo-amoniakalnym zapachu rosnący w wiązkach, na drewnie drzew iglastych, został podzielony na dwa gatunki - opisany powyżej i Mycena silvae-nigrae. Pierwszy ma 4-zarodnikowe podstawki i mniejsze zarodniki (7-10 mim), drugi podstawki 2-zarodnikowe i większe zarodniki (10-15 mim). Inne grzybówki o wyraźnym alkalicznym zapachu to grzybówka chlorowonna (Mycena leptocephala), która nigdy nie wyrasta w wiązkach i rośnie głównie na ściółce z liści i gałązek w mchu; grzybówka złototrzonowa (Mycena renati) o rzucającym się w oczy żółtym trzonie i rośnie na murszejącym drewnie drzew liściastych; grzybówka wiosenna (Mycena strobilicola) wyrasta wczesną wiosną na zagrzebanych szyszkach sosnowych.
Gatunek grzybówka alkaliczna (Mycena stipata) grouping fungi of chloric-ammoniacal odour growing caespitose on the conifer wood was reclassified as two species - the one described above and Mycena silvae-nigrae. The former has 4-spored basidia and smaller spores (7-10 mim), the latter 2-spored basidia and larger spores (10-15 mim). Other Mycena with a distinct alkaline odour include grzybówka chlorowonna (Mycena leptocephala), which never grows caespitose and is found mainly on the litter of leaves and branches lying in the moss; grzybówka złototrzonowa (Mycena renati) with a conspicuously yellow stipe and growing on mildewed wood of deciduous trees; grzybówka wiosenna (Mycena strobilicola) found in early spring on pine cones buried in the ground.

jadalne czy trujące? 🟡

Zbyt drobny i o nieciekawym zapachu aby miał mieć kulinarne znaczenie.
Too small to be eaten.

wybrane okazy · selected collections

#3
99 09 24 - 1
leg. Marek Snowarski
/Kaszuby/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji