grzyby.pl

Mycena haematopus (Pers.: Fr.) Kummer

grzybówka krwista
Mycena-Lactipedes Mycena-Lactipedes Mycena-Lactipedes Mycena-LactipedesMycena-Lactipedesgrzybówka mleczajowa (Mycena galopus)grzybówka krwawiąca (Mycena sanguinolenta)
Mycena haematopus (grzybówka krwista)
na leżącej, rozkładającej się kłodzie bukowej; 12.07.1998, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski
Mycena haematopus (grzybówka krwista)
w miejscach uszkodzeń wydziela się charakterystyczny brązowoczerwony sok
Mycena haematopus (grzybówka krwista)
młode owocniki w grupie na rozkładającej się kłodzie bukowej

owocnik

Mycena haematopus (grzybówka krwista)
Kapelusz czerwonawy, purpurowobrązowy, różowobrązowy, szaropurpurowy, z wiekiem z ciemniejszymi plamami; 15 – 35 (45) mm średnicy, 10 – 20 mm wysokości, dzwonkowaty do szeroko-rozpostartego z wyraźnym garbkiem; brzeg kapelusza nierówny, ząbkowany lub postrzępiony z wiekiem; powierzchnia początkowo matowa, jak oszroniona, potem gładka, higrofaniczna, prążkowana do 2/3 wysokości kapelusza.

space

Trzon brązowopurpurowy, 40 – 80 (100) x 3 – 5 mm, równogruby, podstawa nieco rozszerzona z beżowymi, rzadkimi ale długimi włoskami; powierzchnia trzonu matowa, delikatnie biało oszroniona; sztywny, kruchy, pusty.

space

Pileus reddish, purple-brown, pink-brown, grey-purple, in age with darker spots; 15 – 35 (45) mm in diameter, 10 – 20 mm high, bell-shaped to broadly convex with an acute umbo; margin of the cap uneven, dentate or torn in age; surface initially dull, frosted-like, then smooth, hygrophanous, striate to 2/3 of the cap.

space

Stipe wider with beige well-spaced but long hairs; surface of the stipe dull, slightly white powdered; firm, fragile, hollow.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki ellipsoidalne, gładkie, amyloidalne, 8 – 12 x 5.5 – 8 µm,

Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, amyloid, 8 – 12 x 5.5 – 8 µm.

występowanie

Mycena haematopus (grzybówka krwista)
Dość pospolicie w buczynach, łęgach, olsach. Owocniki wyrastają od czerwca do października pojedynczo lub częściej w wiązkach po kilka owocników na zmurszałym drewnie (pniaki, kłody, opadłe gałęzie) głównie drzew liściastych (buk, dąb, olsza), rzadziej iglastych (świerk).

Common. Summer-fall on dead beech wood, usually clustered.

gatunki podobne

Mycena sanguinolenta (grzybówka krwawiąca)
Odmiana obramowana (var. marginata) ma dłuższy trzon i fioletowopurpurowe ostrza blaszek, Występuje nieczęsto w buczynach karpackich. Inna grzybówka wydzielająca podobnie zabarwiony sok mleczny to grzybówka krwawiąca (Mycena sanguinolenta) (fot.1), owocniki są znacznie mniejsze, wyrastają masowo, ale nie w wiązkach, na wszelkich szczątkach roślinnych - liściach, drewienkach itp., ostrza blaszek są czerwonobrązowo zabarwione.

Another Mycena with redish milk is grzybówka krwawiąca (Mycena sanguinolenta) (fot.1) which is smaller, grows gregarious (not in clusters), has very slender habitus - grows on leaves, dead branches, plants remains ect., lamellae edges are brown-red.