grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Mycena flavescens Velen.

grzybówka żółtawa
Mycena Mycena Mycena MycenaMycenagrzybówka chrząstkowata (Mycena excisa)grzybówka żółtobiała (Mycena flavoalba)
Mycena flavescens (grzybówka żółtawa)
13.11.2014, gm. Wleń, k. Bystrzycy, Góry Kaczawskie; copyright © by Jacek Soboń
Mycena flavescens (grzybówka żółtawa)
Mycena flavescens (grzybówka żółtawa)
Mycena flavescens (grzybówka żółtawa)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20141113.13112014-4JS.jsb - Mycena flavescens (grzybówka żółtawa); gm. Wleń, k. Bystrzycy, Góry Kaczawskie
141113-13112014-4JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/gm. Wleń, k. Bystrzycy, Góry Kaczawskie/ #4