red listGREJ
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Mycena aciculata (A.H. Sm.) Desjardin & E. Horak

grzybówka długorzęsa
Mycena longiset sensu auct. eur.