grzyby.pl

Mycena maculata Karst.

grzybówka plamista
Mycena Mycena Mycena MycenaMycenagrzybówka długorzęsa (Mycena aciculata)grzybówka wielkozarodnikowa (Mycena megaspora)
Mycena maculata (grzybówka plamista)
młode owocniki na murszejącym pniaku dębowym; 19.09.1998, Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich; copyright © by Marek Snowarski
Mycena maculata (grzybówka plamista)
starsze owocniki na silnie rozłożonym pniu dębu[?]; 19.09.1998, Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich; copyright © by Marek Snowarski
Mycena maculata (grzybówka plamista)
kapelusz w zbliżeniu

owocnik

Mycena maculata (grzybówka plamista)
Kapelusz ciemnoszarooliwkowy z ciemnobrązowymi plamami; 18 – 40 mm średnicy i 10 – 20 mm wysokości, stożkowato-dzwonkowaty z mniej lub bardziej wyraźnym garbkiem; powierzchnia matowa, higrofaniczna, prążkowana lub płytko rowkowana prawie do wierzchołka; brzeg równy, u starszych egzemplarzy nieco odgięty, jaśniejszy.

space

Trzon ciemnobrązowy, u szczytu jaśniejszy, u podstawy ciemno-winno-purpurowy. 40 – 85 x 3 – 5 mm, chrząstkowaty, rurkowaty, gładki, do 1/3 wysokości pokryty krótkimi, gęstymi i poskręcanymi włoskami o rudawym zabarwieniu.

space

Pileus dark grey-olive with dark brown spots; 18 – 40 mm in diameter and 10 – 20 mm high, conic-campanulate and more or less distinctly umbonate; surface dull, hygrophanous, striate or shallowly grooved almost up to the top; margin even, in older specimens slightly uplifted, lighter coloured.

space

Stipe dark brown, at the apex lighter coloured, at the base dark vinaceous-purple. 40 – 85 x 3 – 5 mm, cartilaginous, cylindrical, smooth, up to 1/3 covered with short, dense and flexuous hairs of reddish colour.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, z dziobkiem, 7 – 10 x 4 – 5.5 µm.

Spore print white. Spores ellipsoid, with droplets, 7 – 10 x 4 – 5.5 µm.

występowanie

Mycena maculata (grzybówka plamista)
Pospolity, występuje od września do listopada gromadnie, w wiązkach po kilka egzemplarzy na silnie spróchniałym drewnie. W grądach, buczynach, borach mieszanych i świerkowych.

Common. Late summer-fall, clustered on rotten stumps of deciduous and coniferous trees.