Mutinus caninus (mądziak psi)
Mutinus caninus (mądziak psi)
Mutinus caninus (mądziak psi)

owocnik

Mutinus caninus (mądziak psi)
Młody owocnik w formie wydłużonego, białawego jaja - wys. 40 mm, szerokości 25 mm, częściowo zagłębiony w glebie i ze sznurami grzybni u podstawy. Dojrzały w postaci białawego, żółtawego lub różowego wydłużonego trzonka, gąbczasto-porowatego i dość wiotkiego, długości ok. 100-160 mm i szerokości 10-15 mm, pusty; zakończonego główką z ciemnooliwkową masą zarodnikową umieszczoną na pomarańczowo-czerwonym komórkowatym podłożu. Trzon luźno osadzony w pochwie utworzonej z rozerwanego jaja, często wysunięty z niej i leżący obok. Zapach nieprzyjemny, wyraźny; mniej intensywny i inny niż u sromotnik smrodliwy (Phallus impudicus).

space

zarodniki

Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 3.5-5 x 1.5-2 µm.
Spores ellipsoid, smooth, 3.5-5 x 1.5-2 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W okresie od 1983 do 2014r. znajdował się na liście gatunków chronionych; obecnie nie podlega ochronie.
Nieczęsty. Zwykle owocniki wyrastają gromadnie, w lasach liściastych, rzadziej w iglastych, w miejscach bogatych w szczątki organiczne, obok spróchniałego drewna; czerwiec-październik.

space

Jest to gatunek charakterystyczny, łatwy do oznaczania; inny bardzo rzadki mądziak malinowy (Mutinus ravenelii) ma owocniki z mocno malinowym zabarwieniem górnej części trzonu.

space

space

wybrane okazy · selected collections

#3
00 07 22 - 8b
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, Kotlina Kłodzka/
#3
00 08 06 - 2
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 — Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi p.526 [26II]
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.460 [5]
  • Rudnicka-Jezierska W., 1991 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII. Purchawkowe (Lycoperdales), tęgoskórowe (Sclerodermatales), pałeczkowe (Tulostomatales), gniazdnicowe (Nidulariales), sromotnikowe (Phallales), osiatkowe (Podaxales). p.141 [14]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3497]
    Mutinus caninus (Huds.) Fr. · publikacje: Flisińska 2004, Narkiewicz 2001a, 1999b, Lisiewska 2006, Zieliński i in. 2007, Bujakiewicz 2003, Lisiewska i Madeja 2003, Szczepkowski i in. 2008, Wilga 2002a, Wilga 2004a, Wilga 2002b, Wilga 2004b, Chachuła i Kujawa 2008, Kujawa 2005, Stasińska 2000, Friedrich 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Narkiewicz 2005, Łuszczyński 2008, Bodziarczyk i Chachuła 2008, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2006, Friedrich 2006a, Friedrich i Łyczek 2006, Wilga 2000b, Wilga i Ciechanowski 2007, Wilga i Wantoch-Rekowski 2008, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009a, Bujakiewicz i Springer 2009, Adamczyk 2005a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Kujawa i Gierczyk 2010, Chachuła 2010, Kołodziejczak 2010, Wołk 2008, Wojewoda i Karasiński 2010, Bujakiewicz 2010, Friedrich 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Łyczek i Domian 2010, Friedrich 2011, Narkiewicz 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Chachuła 2012, Kujawa i Gierczyk 2012, Gierczyk i in. 2013, Kujawa i Gierczyk 2013, Narkiewicz i in. 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Gierczyk i in. 2014 , Sobczyk 2014, Rutkowski i in. 2014, Halama 2015, Chachuła i in. 2015 , Kozłowska i in. 2015 , Stasińska i Sotek 2016, Krotoski 2006, Krotoski 2012, Zygmunt 2001, Mleczko i Beszczyńska 2015, Wojewoda i in. 2016, Trzeciak 2017, Kujawa i Gierczyk 2016, Gierczyk i in. 2018, Gierczyk i in. 2018b, Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019, Kujawa i in. 2019, Kujawa i in. 2020, Sołtys-Lelek 2019, Chachuła i in. 2021, Ślusarczyk 2021, Narkiewicz i in. 2019, Gierczyk i in. 2020, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

znaleziska Mutinus caninus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

348175 AB-93 46240 46230 AB-94 111345 47116 118769 42492 120447 110160 43608 41694 42663 44313 28576 BB-00 145222 188335 BB-11 143507 BB-95 23944 BD-92 179947 CA-68 218837 CA-89 169765 CA-97 38120 202311 109240 CA-98 173738 CB-07 203712 CB-48 176812 CC-92 174513 CE-30 134689 CE-46 295828 DA-80 246314 111677 142861 115112 114183 DB-06 348489 347656 346519 DE-94 189652 DF-77 195913 DF-85 34793 DF-94 85528 182943 136999 DF-95 44784 173924 EC-35 317337 EF-56 111688 EG-00 111705 EG-09 112982 EG-10 112983 FE-13 158253 FF-93 189623 FG-20 71883 FG-21 37628 37304 FG-22 35561 37626 FG-28 40209 FG-31 35562 FG-32 255933 FG-33 177129 GC-02 230685

 ID23944  Mutinus caninus; pow. Wałcz, 1,5 km na E od Karsiboru, BB-95; 2005.07.10; las grądowy (buk, dąb, grab, lipa); na ziemi pojedynczy osobnik; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; , tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23706

 ID28576  Mutinus caninus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,5 km na N od Kołowa, AB-94; 2000.07.25; buczyna pomorska; na ziemi pokrytej warstwą liści pojedynczo, 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 29307

 ID34793  Mutinus caninus; Wapiennik w Inwałdzie. Gmina Andrychów. Powiat Wadowice, DF-85; 2006.06.16; Las bukowo-jodłowy z poj. świerkiem i grabem; Na ziemi Pojedynczo, 17 owocników, max odległość 5m; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, KRAM F-55740, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70. Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów
uwagi: Na zboczu, pod Carpinus betulus

fot. 40373

 ID35561  Mutinus caninus; Trzciana, gmina Dukla, powiat krośnieński, FG-22; 2005.08.14; las mieszany: jodła, leszczyna, jesion, buczyna karpacka itp.; na ziemi, przy silnie zmurszałym pniaku w grupie, ok. 10 egzemplarzy (łącznie z tymi w stadium jaja); leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Znalezisko z ubiegłego sezonu, 1 rozwinięty owocnik o średnicy poniżej 1 cm, ok. 20 cm długości.W późniejszym terminie znaleziony jeszcze jeden o zabarwieniu lekko pomarańczowym ok. 5 cm długości i kilku mm średnicy, w sporej odległości od poprzednich (1-2 km).
fot. 41825 fot. 41826

 ID35562  Mutinus caninus; Huta Polańska, powiat jasielski, FG-31; 2005.09.18; las mieszany: jodła, buk, leszczyna itp.; na ziemi, przy silnie zmurszałym pniaku w 2 grupach odległych o kilkadziesiąt metrów, po kilka owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: wszystkie owocniki po kilka mm średnicy i ok. 10 cm długości
fot. 41829

 ID37304  Mutinus caninus; Las między Olchowcem a Polanami, FG-21; 2006.07.30; las bukowy; na ziemi 2 pojedyncze owocniki; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: średnica poniżej centymetra, długość ok. 10-15 cm
fot. 45469

 ID37626  Mutinus caninus; Mszana skrzyżowanie, FG-22; 2006.08.03; las mieszany, w pobliżu dąb, leszczyna, jodła i in.; na ziemi 1 owocnik, kilka dni później drugi na tym samym stanowisku; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 46055 fot. 46056

 ID37628  Mutinus caninus; Las między Olchowcem a Polanami, FG-21; 2006.08.06; las grabowy; na ziemi jeden owocnik na ziemi; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: od poprzedniego stanowiska oddalony ponad 1 kmfot. 46059

 ID38120  Mutinus caninus; Ostrzycki las, CA-97; 2006.08.13; Buczyna nawapienna; W ziemi dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/MWR/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 47001 fot. 47002
pierwszy raz je widzę w naturze :-)

 ID40209  Mutinus caninus; Rezerwat, FG-28; 2006.08.29; Las jodłowy z domieszką Taxus baccata; Na ziemi, pod Taxus baccata. Pięć owocników, pojedynczo.; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 26/PC/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: W odległości około 200m w kierunku zachodnim od Rezerwatu znalazłem drugie miejsce występowania tego gatunku.

fot. 50655

 ID41694  Mutinus caninus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, ok. 700 m na N od Kołowa, AB-94; 2006.09.06; młody las mieszay (brzoza, świerk, buk na siedlisku buka); na ziemi i spróchniałych pniakach min. 100 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 52976

 ID42492  Mutinus caninus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 0,7 km na E od Osetnego Pola, AB-94; 2006.09.09; buczyna pomorska; na ziemi gromadnie min. 20 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 53950

 ID42663  Mutinus caninus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1 km na SE od Jezierzyc, AB-94; 2006.09.09; las liściasty (buk, leszczyna, czeremcha, grab); na ziemi w grupie 9 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 54249

 ID43608  Mutinus caninus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,3 km na SW od Kołowa, AB-94; 2006.09.14; buczyna pomorska; na ziemi w grupie 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 55800

 ID44313  Mutinus caninus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,9 km na W od Kołbacza, AB-94; 2006.09.20; buczyna pomorska; na ziemi w grupie 17 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 56750

ID44784 Mutinus caninus; Rośnie w Rzykach Jagódkach, Gmina Andrychów, w wąwozie, w korycie potoku na zboczu Gancarza, 500m od kuźni na północny-wschód. 600 m n.p.m., DF-95; 2006.09.21; Las bukowy z domieszką jodły i świerka.; Na ziemi Dwa owocniki pojedynczo; leg. Jan Zieliński; det. Jan Zieliński; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Obserwowany drugi rok.

fot. 57528

 ID46230  Mutinus caninus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na N od Binowa, AB-93; 2006.10.07; buczyna z domieszką grabów przy torfowisku mszarnym; na kawałku drewna w grupie - 2 owocniki, kilkadziesiąt metrów dalej kolejny owocnik; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 59874

 ID46240  Mutinus caninus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,7 km na NW od Binowa, AB-93; 2006.10.07; las bukowo-jesionowy w dolinie strumienia; na ziemi, w ściółce liściastej w grupie 9 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 59897

 ID47116  Mutinus caninus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,4 km na NE od Dobropola, AB-94; 2006.10.10; buczyna pomorska; na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 61391

 ID71883  Mutinus caninus; Wołowiec, 1km S, Beskid Niski, FG-20; 2007.07.16; młodnik jodłowy z dębem; na ziemi wśród ściółki pojedynczo i po kilka sztuk, łącznie kilkanaście owocników w różnych stadiach rozwojowych; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Mądziak psi

fot. 108374 fot. 108375

 ID85528  Mutinus caninus; 1 km SE Międzybrodzie Żywieckie, gmina Czernichów, pow. żywiecki, woj. śląskie, DF-94; 2007.06.26; na zachodnim zboczu, las grabowo-bukowy z pojedynczymi brzozami, w grabowym młodniku; na ziemi wśród opadłych liści kilkadziesiąt owocników na kilku metrach kwadratowych; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 137889 fot. 137890

 ID109240  Mutinus caninus; Rezerwat Ostrzycki Las Kartuzy, CA-97; 2008.08.09; Buczyna z domieszką świerka; na poboczu drogi leśnej w ziemi dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-rezerwat, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 189532

 ID110160  Mutinus caninus; 2km na NW od Kołowa, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2006.11.07; buczyna pomorska z domieszką dębów; na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 191618

 ID111345  Mutinus caninus; Puszcza Bukowa, 1,3 km na W od Kołbacza, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2007.09.01; las liściasty nad jeziorem (olsza, buk, grab, wiąz); na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: mądziak psi
fot. 194331

 ID111677  Mutinus caninus; Gdańsk Lasy Oliwskie Dolina Zielona, DA-80; 2008.08.24; granica buczyny i łęgu; wokół pni ściętych drzew Kilka owocników i kilkanaście czarcich jaj część wygrzebanych przez psy; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 195096 fot. 195097

 ID111688  Mutinus caninus; 1 km NW Jamna, gmina Zakliczyn, pow.tarnowski, woj.małopolskie, EF-56; 2008.07.15; las iglasty jodłowo-świerkowy z pojedynczymi młodymi bukami; na ziemi w igliwiu trzy owocniki; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 195134

 ID111705  Mutinus caninus; woj. małopolskie, pow. limanowski, gm. Mszana Dolna, EG-00; 2008.08.24; las bukowy; na ziemi kilkadziesiąt owocników w różnym stadium wzrostu; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 195206

 ID112982  Mutinus caninus; Beskid Niski, Bednarskie gm. Lipinki pow. Gorlice, EG-09; 2008.06.18; stary, cienisty las mieszany - buk, grab, dąb, jodła; na ziemi wśród ściółki Luźne grupy, oddalone od siebie o kilkadziesiąt metrów, po kilka- kilkanaście owocników w różnych stadiach rozwoju; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Mądziak psi

fot. 198328

 ID112983  Mutinus caninus; Dzielec, gm. Cieklin pow. Jasło, EG-10; 2008.07.21; stary las mieszany - jodla, buk, grab, dąb; u podstawy silnie zmurszałego pniaka dębowego wśród ściółki luźna grupka kilku owocników; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Mądziak psi

fot. 198331 ID114183  Mutinus caninus; Gdańsk, Lasy Oliwskie, brzeg lasu przy ul. Polanki, przy pos. 124 (II Dwór)., DA-80; 2008.09.11; U podnóża zbocza porośniętego lasem bukowym, przy ścieżce biegnącej wzdłuż płotu; Na ziemi, wśród zeszłorocznych liści Jeden zejściowy owocnik; leg. Włodek Chojnacki; det. Włodek Chojnacki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 201095

 ID115112  Mutinus caninus; Gdańsk Oliwa Dolina ZielonaTPK, DA-80; 2008.09.13; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb; W ziemi i na zmurszałym drewnie kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 202906 fot. 202907

 ID118769  Mutinus caninus; Puszcza Bukowa, ok. 1,7 km na E od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.10.18; buczyna pomorska; na ziemi z obfitą warstwą ścółki liściastej 5 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Mądziak psi
fot. 211146

 ID120447  Mutinus caninus; Puszcza Bukowa, 0,5 km na NE od Leśniczówki Kołowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.11.08; buczyna pomorska; na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Mądziak psi
fot. 215187

ID134689 Mutinus caninus; Szczodre, pow. wrocławski, dolnośląskie - park, CE-30; 2009.06.13; las liściasty (lipa, dąb, grab, wiąz, klon i inne); na ziemi 2 owocniki w postaci; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: tak, zostanie przekazany Kustoszowi Bazy
uwagi: Gatunek chroniony. Eksykat zebrany na podstawie imiennego zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

fot. 247359 fot. 247360

 ID136999  Mutinus caninus; 1 km SE Międzybrodzie Żywieckie, gmina Czernichów, pow. żywiecki, woj. Śląskie, DF-94; 2009.07.05; na zachodnim zboczu góry Jaworzynki, las grabowo-bukowy z pojedynczymi brzozami, w grabowym młodniku; na ziemi wśród opadłych liści, w mchu i trawie kilka owocników; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: otwierdzenie zgłoszenia z 2007r ID: 85528
fot. 252566

 ID142861  Mutinus caninus; Gdańsk Oliwa Dolina Zielona TPK, DA-80; 2009.08.19; las grądowy dąb,świerk,brzoza,grab,olsza; w zmurszałym drewnie 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 268147 fot. 268148

 ID143507  Mutinus caninus; pow.Kołobrzeski, gm.Gościno, m.Ząbrowo 400 m SE, BB-11; 2009.09.02; młoda świerczyna; Na szczątkach roślinnych zagrzebanych w ziemi W grupie 10 szt oraz kilkanaście nierozwiniętych jaj na pow. ok. 0,5 m2; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: Nie - pod ochroną, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 269570 fot. 269571

 ID145222  Mutinus caninus; Obroty 1 km W, gm. Kołobrzeg, pow. kołobrzeski, BB-00; 2009.09.07; Las świerkowy o dużym zwarciu i zacienieniu; na silnie zmurszałym pniaku świerka 30 owocników, 50 jaj; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: Nie - pod ochroną, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 274129

ID158253 Mutinus caninus; Puławy 4km 500m na SE od centrum miasta, pow. Puławy, woj. lubelskie, FE-13; 2009.09.10; Wąwóz 1K (środkowa odnoga-środek wąwozu). Żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym; Na ziemi, w ścióce 1 rozwinięty (zejsciowy) owocnik i kilkanaście; leg. Bogusław Mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN, tak, notatka: TAK, Notes nr 3, INDEX 20090910-06
uwagi: Na eksykat pobrano zejściowy owocnik + 1 "jajo"
fot. 312620 fot. 312621

Po trzynastu dniach leżenia w lodówce oraz na balkonie z "jaja" rozwinął się młody owocnik
fot. 312622

 ID169765  Mutinus caninus; Gdańsk Oliwa ul.Spacerowa, woj. pomorskie, CA-89; 2010.08.08; Las mieszany,buk,świerk,dąb; na poboczu drogi leśnej w ziemi,śzczątkach drewna kilkadziesiąt wowcników w formie jaja; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosława Wantoch -Rekowska; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 358108

 ID173738  Mutinus caninus; Rezerwat przyrody Jar rzeki Raduni Babi dól, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-98; 2010.09.11; las łęgowy,osza,jesion,brzoza,wierzba,świerk; w ziemi klika owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Jar Rzeki Raduni; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 371353 fot. 371354

 ID173924  Mutinus caninus; Rzyki Jagódki, na stromej skarpie w rejonie mostu, pow. powiat wadowicki, woj. małopolskie, DF-95; 2010.08.21; Grąd nad rzeką Rzyczanką; na ziemi kilka owocników pojedynczo; leg. Jan Zieliński; det. Jan Zieliński; eksykat: brak, Jan Zieliński., notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 371992

 ID174513  Mutinus caninus; 1 km na SE od Leśniewa, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2010.09.12; las: jesion, grab, leszczyna, nieco dalej dąb; żyzne i wilgotne, w pobliżu pniaka po drzewie liściastym na ziemi, 12 owocników - 8 rozwiniętych, 4 w stadium jaja; leg. Barbara Kudławiec; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 60
N 52°28'07,18"
E 17°28'21,87"
https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/370671.html
siedlisko
fot. 373391 fot. 373392
owocniki
fot. 373393 fot. 373394
owocnik w stadium jaja i rozwinięte
fot. 373395 fot. 373396 fot. 373397

 ID176812  Mutinus caninus; Lubichowo, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB-48; 2010.09.25; las łęgowy,osza,jesion,brzoza,wierzba; w ziemi kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 379944 fot. 379945

 ID177129  Mutinus caninus; Lipowiec, kilka km od Jaślisk, blisko Słowacji, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2010.10.02; las głównie bukowy z domieszką brzozy, wiązu, sosny; na ziemi 2 owocniki w grupie; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 380848 fot. 380849 fot. 380850

 ID179947  Mutinus caninus; rezerwat Uroczysko Obiszów, pow. Polkowice, woj. dolnośląskie, BD-92; 2010.08.30; las liścisty (chyba łęg) na stokach i dnie wąwozu; na ziemi pojedynczo, kilka owocników; leg. Ryszard Orzechowski; det. Ryszard Orzechowski; eksykat: brak - gat. chroniony, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 390143 fot. 390144 fot. 390145

 ID182943  Mutinus caninus; 1 km SE tartak w Międzybrodziu Bialskim, pow. żywiecki, woj. śląskie, DF-94; 2010.08.18; na zboczu koryta wyschniętego górskiego potoku, buki, brzozy, dęby, graby, pojedyncze świerki i olchy; na ziemi w mchu sześć owocników; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi:
fot. 398230

 ID188335  Mutinus caninus; Kołobrzeg-Mirocice, pow. Kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-00; 2011.07.24; łąka; na ziemi pod brzozami przy cieku wodnym kilkadziesiąt owocników w różnym stadium rozwoju; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: Nie - chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 429667 fot. 429668

 ID189623  Mutinus caninus; Wola Jasienicka, pow. brzozowski, woj. podkarpackie, FF-93; 2011.08.15; głównie buk z domieszką jodły, brzozy, miejscami sosny; na ziemi 1 owocnik; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 435970

 ID189652  Mutinus caninus; Olsztyn, rezerwat Sokole Góry, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-94; 2011.08.14; las bukowy; na ziemi pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 436069

 ID195913  Mutinus caninus; Zagacie, gm. Czernichów, pow. krakowski, woj. Małopolskie, DF-77; 2010.10.02; las liściasty; na ziemi 1 uszkodzony owocnik; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: Stanowisko na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego.
GPS: N 50°00,147' E 19°41,049' (pomiar w odległości kilkunastu metrów od grzyba)
Grzyb rósł blisko leśnej drogi.
fot. 467041 fot. 467042

 ID202311  Mutinus caninus; Rezerwat Ostrzycki Las, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-97; 2012.08.08; las bukowy; ziemia jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 2/MWR/14.11.13, tak, notatka: tak Spis grzybów Rezerwatu O.L.
uwagi: fot. 505457

 ID203712  Mutinus caninus; Rezerwat Przyrody Szczyt Wieżyca Szymbark, pow. kartuski, woj. pomorskie, CB-07; 2012.09.01; las bukowy; ziemia dwa owocniki; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosława Wantoch-Rekowska; eksykat: ZBŚRiL PAN, 4/MWRa/14.11.13, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 511188 fot. 511189

 ID218837  Mutinus caninus; Dolina Zagórskiej Strugi Rumia, pow. Wejherowo, woj. pomorskie, CA-68; 2013.08.11; Las mieszany nad potokiem o charakterze górskim,grab,olsza,sosna; zmurszały,omszony pień drzewa dwa owocniki + dwa jaja; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 583640

 ID230685  Mutinus caninus; około 3 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 2013.09.08; las mieszany; rów przy drodze leśnej 1 owocnik na nagromadzonym przez lata humusie; leg. Mirosław Gryc; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: BGF/BF/MG/130908/1001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 635839

- więcej w wątku:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/635829.html

 ID246314  Mutinus caninus; Gdańsk, Lasy Oliwskie, ok. 100 m S od klasztoru Brygidek przy ul. Polanki, u podnóża wzgórza Zimnica, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2014.09.19; Żyzny las bukowy; Na ziemi, u podnóża zmurszałego pniaka buka 5 owocników w różnych stadiach rozwoju; leg. Włodek Chojnacki; det. Włodek Chojnacki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: Stanowisko zlokalizowane w odległości ok 300 m od zgłoszonego w 2008 r.: ID 114183
fot. 703528

 ID255933  Mutinus caninus; Zyndranowa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-32; 2014.08.17; las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów; na ziemi na próchnijącej kłodzie ok. 20 owocników i jaj w grupie; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 741042

ID295828 Mutinus caninus; 2,1 km na W od Marianki Siemieńskiej, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-46; 2016.08.18; las lisciasty, buk, grab, brzoza; na ziemi przy spróchniałym pniaku liściastego jeden owocnik i dwa jaja; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Lesny Zakład Doswiadczalny w Siemianicach Lesnictwo w Mariance Siemienskiej oddział 98.
fot. 900427 fot. 900428 fot. 900429 fot. 900430

ID317337 Mutinus caninus; Leszno,park podworski,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 2018.09.12; pod klonem,pośród roslinności zielnej; ziemia kilkanaście młodocianych w formie jaj i trzy dojrzałe owocniki; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1018525 fot. 1018526

ID346519 Mutinus caninus; Wysoczyzna Elbląska, ok. 700m na NW od Jagodnika, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2021.07.18; Las liściasty z przewagą dębu czerwonego, w pobliżu graby, buki; W załomie omszonego pniaka po liściastym 3 dojrzałe owocniki, do 10 w formie jaj; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: GPS: 54°13'20.8"N 19°28'51.5"E
fot. 1240915fot. 1240916fot. 1240917fot. 1240918fot. 1240919fot. 1240920fot. 1240921fot. 1240922ID347656 Mutinus caninus; Wysoczyzna Elbląska, 60 m. W od jez. Starego, 50 m. N od ul. Jelenia Dolina, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2021.08.13; Las bukowy z dodatkiem dębu, grabu, olszy; Na zmurszałym pieńku olszy kilka owocników dojrzałych, kilka w postaci jaj; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: GPS: 54°14'14.1"N 19°29'37.8"E
fot. 1250491fot. 1250492fot. 1250493fot. 1250494fot. 1250495

 ID348175  Mutinus caninus; 2 km na SE od Średniej, pow. przemyski, woj. podkarpackie; 2020.08.25; las jodłowy; na ściółce 3 owocniki; leg. piotr pytel; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008884
uwagi: współrzędne stanowiska 49.817104,22.601664 https://www.bio-forum.pl/messages/33/1254237.html oznaczony na podstawie zdjęć

ID348489 Mutinus caninus; Elbląg, Las Bażantarnia, 50 m. SE od wzg. Belweder, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2021.08.29; Las bukowo-sosnowy, wilgotne miejsce o podnóża zbocza; na ziemi 1 dojrzały owocnik i jedno jajo; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: GPS: 54°10'31.8"N 19°27'54.3"E
3 metry obok rosła soplówka bukowa (widać na 1. zdjęciu)
fot. 1256566 fot. 1256567 fot. 1256568

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji