Mutinus caninus (mądziak psi)
Mutinus caninus (mądziak psi)
Mutinus caninus (mądziak psi)

owocnik

Mutinus caninus (mądziak psi)
Młody owocnik w formie wydłużonego, białawego jaja - wys. 40 mm, szerokości 25 mm, częściowo zagłębiony w glebie i ze sznurami grzybni u podstawy. Dojrzały w postaci białawego, żółtawego lub różowego wydłużonego trzonka, gąbczasto-porowatego i dość wiotkiego, długości ok. 100-160 mm i szerokości 10-15 mm, pusty; zakończonego główką z ciemnooliwkową masą zarodnikową umieszczoną na pomarańczowo-czerwonym komórkowatym podłożu. Trzon luźno osadzony w pochwie utworzonej z rozerwanego jaja, często wysunięty z niej i leżący obok. Zapach nieprzyjemny, wyraźny; mniej intensywny i inny niż u sromotnik smrodliwy (Phallus impudicus).

space

zarodniki

Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 3.5-5 x 1.5-2 µm.
Spores ellipsoid, smooth, 3.5-5 x 1.5-2 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W okresie od 1983 do 2014r. znajdował się na liście gatunków chronionych; obecnie nie podlega ochronie.
Nieczęsty. Zwykle owocniki wyrastają gromadnie, w lasach liściastych, rzadziej w iglastych, w miejscach bogatych w szczątki organiczne, obok spróchniałego drewna; czerwiec-październik.

space

Phallus impudicus (sromotnik smrodliwy)
Phallus impudicus (sromotnik smrodliwy)
Jest to gatunek charakterystyczny, łatwy do oznaczania; inny bardzo rzadki mądziak malinowy (Mutinus ravenelii) ma owocniki z mocno malinowym zabarwieniem górnej części trzonu.

space

space

wybrane okazy · selected collections

#3
00 07 22 - 8b
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, Kotlina Kłodzka/
#3
00 08 06 - 2
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2005)[1266]Adamczyk (2005) General notes on macrofungi in forest reserves of Częstochowa Upland.[1266], Bodziarczyk & Chachuła (2008)[1324]Bodziarczyk & Chachuła (2008) Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie).[1324], Bujakiewicz (2003)[1338]Bujakiewicz (2003) Puszcza Białowieska ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych.[1338], Bujakiewicz (2010)[1342]Bujakiewicz (2010) On some agarics occurring in carr forests.[1342], Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346], Bujakiewicz & Springer (2009)[1350]Bujakiewicz & Springer (2009) Udział macromycetes w lasach łęgowych rezerwatu "Buki nad Jeziorem Lutomskim” (Nadleśnictwo Sieraków).[1350], Chachuła (2010)[1361]Chachuła (2010) Monitoring grzybów wielkoowocnikowych w Pienińskim Parku Narodowym.[1361], Chachuła (2012)[1363]Chachuła (2012) Nowe gatunki grzybów chronionych w Pienińskim Parku Narodowym.[1363], Chachuła (2012)[3849]Chachuła (2012) Grzyby Pienin.[3849], Chachuła & Kujawa (2008)[1377]Chachuła & Kujawa (2008) Chronione, rzadkie i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe Wapiennika w Inwałdzie (Beskid Mały).[1377], Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372], Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375], Domian (2010)[1419]Domian (2010) Ochrona gatunkowa grzybów.[1419], Domian et al. (2010)[1423]Domian et al. (2010) Rezerwaty przyrody.[1423], Fiedorowicz (2009)[1441]Fiedorowicz (2009) The participation of macromycetes in selected forest communities of the Masurian Landscape Park (NE Poland).[1441], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452], Friedrich (2002)[1455]Friedrich (2002) Selected Ascomycota and Basidiomycota from Cedynia Landscape Park (NW Poland).[1455], Friedrich (2006a)[1458]Friedrich (2006a) Stan mikologicznego rozpoznania Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. W: Ochrona Przyrody w Parkach Krajobrazowych. Konferencja Naukowa. XXV rocznica utworzenia Ińskiego Parku Krajobrazowego, V rocznica utworzenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej Pojezierza Drawskiego i Ińskiego. Barzkowice, 19-20 września 2006: 105-106[1458], Friedrich (2010)[1460]Friedrich (2010) Mycological relationships in lowland acidophilous beech forest (Luzulo pilosae-Fagetum) in the Puszcza Wkrzańska forest (NW Poland).[1460], Friedrich (2011)[1462]Friedrich (2011) New locations of threatened and protected Gasteromycetes s.l. in Northwestern Poland.[1462], Friedrich i Łyczek (2006)[1467]Friedrich i Łyczek (2006) Stan badań nad grzybami wielkoowocnikowymi Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa". W: Ochrona Przyrody w Parkach Krajobrazowych. Konferencja Naukowa. XXV rocznica utworzenia Ińskiego Parku Krajobrazowego, V rocznica utworzenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej Pojezierza Drawskiego i Ińskiego. Barzkowice, 19-20 września 2006: 107[1467], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502], Gierczyk et al. (2014)[1493]Gierczyk et al. (2014) Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1493], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497], Gumińska (2006)[1537]Gumińska (2006) Atlas grzybów Pienińskiego Parku Narodowego. Pieniński Park Narodowy, Krościenko n/D.[1537], Halama (2015)[1546]Halama (2015) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1546], Kołodziejczak (2010)[1667]Kołodziejczak (2010) Chronione i zagrożone grzyby Pojezierza Kaszubskiego oraz przyległych okolic.[1667], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Krotoski (2006)[1715]Krotoski (2006) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych stwierdzone na Płaskowyżu Rybnickim w roku 2005.[1715], Krotoski (2012)[1722]Krotoski (2012) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych rejonu projektowanego rezerwatu przyrody Głębokie Doły w Rybniku w latach 2006-2010.[1722], Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2020)[1783]Kujawa et al. (2020) Macromycetes of the Palace Park in Poznań-Radojewo (Wielkopolska Region, Poland).[1783], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Lisiewska (2003)[3807]Lisiewska (2003) Distribution of legally protected macrofungi in the Wielkopolska region of (Western Poland).[3807], Lisiewska (2006)[1840]Lisiewska (2006) Endangered macrofungi of selected nature reserves in Wielkopolska.[1840], Lisiewska & Madeja (2003)[1845]Lisiewska & Madeja (2003) Rozmieszczenie ściśle chronionych gatunków grzybów w Wielkopolsce.[1845], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Łyczek & Domian (2010)[1930]Łyczek & Domian (2010) Grzyby wielkoowocnikowe.[1930], Mleczko & Beszczyńska (2015)[1961]Mleczko & Beszczyńska (2015) Macroscopic fungi of pine forests in the Olkusz Ore-bearing Region.[1961], Narkiewicz (1999)[1988]Narkiewicz (1999) Mądziak psi (Mutinus caninus) i mądziak malinowy (Mutinus ravenelii) w Sudetach Zachodnich.[1988], Narkiewicz (2001)[1993]Narkiewicz (2001) Grzyby wielkoowocnikowe góry Chojnik (Karkonoski Park Narodowy) - gatunki rzadkie i zagrożone.[1993], Narkiewicz (2005)[1996]Narkiewicz (2005) Grzyby chronione Dolnego Śląska.[1996], Narkiewicz (2011)[1997]Narkiewicz (2011) Sprawozdanie z XXI wystawy świeżych grzybów w Jeleniej Górze.[1997], Narkiewicz (2019)[2003]Narkiewicz (2019) Grzyby i śluzowce.[2003], Narkiewicz et al. (2013)[2002]Narkiewicz et al. (2013) Grzyby i śluzowce.[2002], Nespiak (1970)[3782]Nespiak (1970) Grzyby i grzybobranie w Puszczy Białowieskiej.[3782], Rutkowski et al. (2014)[2186]Rutkowski et al. (2014) Grzyby i śluzowce.[2186], Sobczyk (2014)[2200]Sobczyk (2014) Mądziak psi Mutinus caninus w Sierakowskim Parku Krajobrazowym.[2200], Sołtys-Lelek (2019)[2202]Sołtys-Lelek (2019) Mądziak psi Mutinus caninus i mądziak malinowy Mutinus ravenelii - nowe gatunki grzybów w Ojcowskim Parku Narodowym.[2202], Stasińska (2000)[2220]Stasińska (2000) Rzadkie macromycetes Ińskiego Parku Krajobrazowego. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 97-107[2220], Stasińska & Sotek (2016)[2255]Stasińska & Sotek (2016) New data to the knowledge of macrofungi of Wolin National Park.[2255], Szczepkowski et al. (2008)[2347]Szczepkowski et al. (2008) Grzyby zgromadzone na XIV Wystawie Grzybów Puszczy Białowieskiej.[2347], Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400], Trzeciak (2017)[2419]Trzeciak (2017) Ciekawsze gatunki grzybów z okolic Dębicy na Podkarpaciu.[2419], Wilga (2000)[2432]Wilga (2000) Makrogrzyby (Macromycetes) doliny Samborowo w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy).[2432], Wilga (2002)[2436]Wilga (2002) Verpa bohemica (Krombh.) Schroet. (Morchellaceae) w Gdańsku.[2436], Wilga (2002)[2437]Wilga (2002) Ginące i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych w Lasach Oliwskich.[2437], Wilga (2004)[2441]Wilga (2004) Grzyby wielkoowcnikowe (macromycetes) Doliny Zielonej (Lasy Oliwskie).[2441], Wilga (2004)[2440]Wilga (2004) Chronione i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Gdańskie).[2440], Wilga & Ciechanowski (2007)[2470]Wilga & Ciechanowski (2007) Ostoja grzybów wielkoowocnikowych i śluzowców w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy).[2470], Wilga & Wantoch-Rekowski (2008)[2471]Wilga & Wantoch-Rekowski (2008) Notatki mikologiczne z okolic Ostrzyc (Kaszubski Park Krajobrazowy).[2471], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda & Karasiński (2010)[2539]Wojewoda & Karasiński (2010) Invasive macrofungi (Ascomycota and Basidiomycota) in Poland.[2539], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542], Wołk (2008)[2544]Wołk (2008) Mądziak psi (Mutinus caninus) wykryty w Puszczy Boreckiej.[2544], Zieliński et al. (2006)[2567]Zieliński et al. (2006) Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza.[2567], Zygmunt (2001)[2572]Zygmunt (2001) Na szlakach Jurajskiego Parku Narodowego. III. Dolina Wiercicy (cz. 2).[2572]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:38 1 znaleziska Mutinus caninus (mądziak psi) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 348175 AB93 46230 46240 AB94 28576 41694 42492 42663 43608 44313 47116 110160 111345 118769 120447 BB00 145222 188335 BB11 143507 BB95 23944 BD92 179947 CA68 218837 CA89 169765 CA97 38120 109240 202311 CA98 173738 CB07 203712 CB48 176812 CC92 174513 CE30 134689 CE46 295828 DA80 111677 114183 115112 142861 246314 DB06 346519 347656 348489 DE94 189652 DF77 195913 DF85 34793 DF94 85528 136999 182943 DF95 44784 173924 EC35 317337 EF56 111688 EG00 111705 EG09 112982 EG10 112983 FE13 158253 FF93 189623 FG20 71883 FG21 37304 37628 FG22 35561 37626 FG28 40209 FG31 35562 FG32 255933 FG33 177129 GC02 230685

ID 23 944 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: pow. Wałcz, 1,5 km na E od Karsiboru, BB95; data zbioru: 10 lip 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las grądowy (buk, dąb, grab, lipa), na ziemi, pojedynczy osobnik; leg. det. Grazyna Domian; uwagi: fot.23706 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

23706

ID 28 576 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,5 km na N od Kołowa, AB94; data zbioru: 25 lip 2000; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na ziemi pokrytej warstwą liści, pojedynczo, 2 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: fot.29307 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

29307

ID 34 793 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Wapiennik w Inwałdzie. Gmina Andrychów. Powiat Wadowice, DF85; data zbioru: 16 cze 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowo-jodłowy z poj. świerkiem i grabem, Na ziemi, Pojedynczo, 17 owocników, max odległość 5m; leg. det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, KRAM F-55740; uwagi: Na zboczu, pod Carpinus betulus; fot.40373 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70. Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów;

40373

ID 35 561 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Trzciana, gmina Dukla, powiat krośnieński, FG22; data zbioru: 14 sie 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: jodła, leszczyna, jesion, buczyna karpacka itp., na ziemi, przy silnie zmurszałym pniaku, w grupie, ok. 10 egzemplarzy (łącznie z tymi w stadium jaja); leg. det. Anna Hreczka; eksykat: nie; uwagi: Znalezisko z ubiegłego sezonu, 1 rozwinięty owocnik o średnicy poniżej 1 cm, ok. 20 cm długości.W późniejszym terminie znaleziony jeszcze jeden o zabarwieniu lekko pomarańczowym ok. 5 cm długości i kilku mm średnicy, w sporej odległości od poprzednich 1-2 km!.; fot.41825 fot.41826 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

41825
41826

ID 35 562 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Huta Polańska, powiat jasielski, FG31; data zbioru: 18 wrz 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: jodła, buk, leszczyna itp., na ziemi, przy silnie zmurszałym pniaku, w 2 grupach odległych o kilkadziesiąt metrów, po kilka owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: nie; uwagi: wszystkie owocniki po kilka mm średnicy i ok. 10 cm długości; fot.41829 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

41829

ID 37 304 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Las między Olchowcem a Polanami, FG21; data zbioru: 30 lip 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, na ziemi, 2 pojedyncze owocniki; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: nie; uwagi: średnica poniżej centymetra, długość ok. 10-15 cm; fot.45469 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

45469

ID 37 626 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Mszana skrzyżowanie, FG22; data zbioru: 3 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, w pobliżu dąb, leszczyna, jodła i in., na ziemi, 1 owocnik, kilka dni później drugi na tym samym stanowisku; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: nie; uwagi: fot.46055 fot.46056 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

46055
46056

ID 37 628 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Las między Olchowcem a Polanami, FG21; data zbioru: 6 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las grabowy, na ziemi, jeden owocnik na ziemi; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: nie; uwagi: od poprzedniego stanowiska oddalony ponad 1 km fot.46059 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

46059

ID 38 120 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Ostrzycki las, CA97; data zbioru: 13 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna nawapienna, W ziemi, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/MWR/3.07.08; uwagi: fot.47001 fot.47002; pierwszy raz je widzę w naturze :-! [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

47001
47002

ID 40 209 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Rezerwat, FG28; data zbioru: 29 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowy z domieszką Taxus baccata, Na ziemi, pod Taxus baccata., Pięć owocników, pojedynczo.; leg. det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 26/PC/3.07.08; uwagi: W odległości około 200m w kierunku zachodnim od Rezerwatu znalazłem drugie miejsce występowania tego gatunku.; fot.50655 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

50655

ID 41 694 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, ok. 700 m na N od Kołowa, AB94; data zbioru: 6 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młody las mieszay (brzoza, świerk, buk na siedlisku buka), na ziemi i spróchniałych pniakach, min. 100 owocników; leg. Grazyna Domian, det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: nie; uwagi: fot.52976 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

52976

ID 42 492 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 0,7 km na E od Osetnego Pola, AB94; data zbioru: 9 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na ziemi, gromadnie min. 20 owocników; leg. Grazyna Domian, det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: nie; uwagi: fot.53950 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

53950

ID 42 663 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1 km na SE od Jezierzyc, AB94; data zbioru: 9 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty (buk, leszczyna, czeremcha, grab), na ziemi, w grupie 9 owocników; leg. Grazyna Domian, det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: nie; uwagi: fot.54249 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

54249

ID 43 608 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,3 km na SW od Kołowa, AB94; data zbioru: 14 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na ziemi, w grupie 2 owocniki; leg. Grazyna Domian, det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: nie; uwagi: fot.55800 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

55800

ID 44 313 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,9 km na W od Kołbacza, AB94; data zbioru: 20 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na ziemi, w grupie 17 owocników; leg. Grazyna Domian, det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: nie; uwagi: fot.56750 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

56750

ID 44 784 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Rośnie w Rzykach Jagódkach, Gmina Andrychów, w wąwozie, w korycie potoku na zboczu Gancarza, 500m od kuźni na północny-wschód. 600 m n.p.m., DF95; data zbioru: 21 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowy z domieszką jodły i świerka., Na ziemi, Dwa owocniki pojedynczo; leg. det. Jan Zieliński; eksykat: tak; uwagi: Obserwowany drugi rok.; fot.57528 [notatka: tak] [fotografie: tak];

57528

ID 46 230 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na N od Binowa, AB93; data zbioru: 7 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z domieszką grabów przy torfowisku mszarnym, na kawałku drewna, w grupie - 2 owocniki, kilkadziesiąt metrów dalej kolejny owocnik; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: fot.59874 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

59874

ID 46 240 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,7 km na NW od Binowa, AB93; data zbioru: 7 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowo-jesionowy w dolinie strumienia, na ziemi, w ściółce liściastej, w grupie 9 owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: fot.59897 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

59897

ID 47 116 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,4 km na NE od Dobropola, AB94; data zbioru: 10 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na ziemi, pojedynczo; leg. Grazyna Domian, det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: nie; uwagi: fot.61391 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

61391

ID 71 883 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Wołowiec, 1km S, Beskid Niski, FG20; data zbioru: 16 lip 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młodnik jodłowy z dębem, na ziemi wśród ściółki, pojedynczo i po kilka sztuk, łącznie kilkanaście owocników w różnych stadiach rozwojowych; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie; uwagi: Mądziak psi; fot.108374 fot.108375 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

108374
108375

ID 85 528 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: 1 km SE Międzybrodzie Żywieckie, gmina Czernichów, pow. żywiecki, woj. śląskie, DF94; data zbioru: 26 cze 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na zachodnim zboczu, las grabowo-bukowy z pojedynczymi brzozami, w grabowym młodniku, na ziemi wśród opadłych liści, kilkadziesiąt owocników na kilku metrach kwadratowych; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.137889 fot.137890 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

137889
137890

ID 109 240 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Rezerwat Ostrzycki Las Kartuzy, CA97; data zbioru: 9 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna z domieszką świerka, na poboczu drogi leśnej w ziemi, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-rezerwat; uwagi: fot.189532 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

189532

ID 110 160 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: 2km na NW od Kołowa, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 7 lis 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska z domieszką dębów, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony); uwagi: fot.191618 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

191618

ID 111 345 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,3 km na W od Kołbacza, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 1 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty nad jeziorem (olsza, buk, grab, wiąz), na ziemi, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony); uwagi: mądziak psi; fot.194331 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

194331

ID 111 677 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Gdańsk Lasy Oliwskie Dolina Zielona, DA80; data zbioru: 24 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: granica buczyny i łęgu, wokół pni ściętych drzew, Kilka owocników i kilkanaście czarcich jaj część wygrzebanych przez psy; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony; uwagi: fot.195096 fot.195097 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

195096
195097

ID 111 688 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: 1 km NW Jamna, gmina Zakliczyn, pow.tarnowski, woj.małopolskie, EF56; data zbioru: 15 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las iglasty jodłowo-świerkowy z pojedynczymi młodymi bukami, na ziemi w igliwiu, trzy owocniki; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.195134 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

195134

ID 111 705 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: woj. małopolskie, pow. limanowski, gm. Mszana Dolna, EG00; data zbioru: 24 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, na ziemi, kilkadziesiąt owocników w różnym stadium wzrostu; leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony); uwagi: fot.195206 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

195206

ID 112 982 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Beskid Niski, Bednarskie gm. Lipinki pow. Gorlice, EG09; data zbioru: 18 cze 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stary, cienisty las mieszany - buk, grab, dąb, jodła, na ziemi wśród ściółki, Luźne grupy, oddalone od siebie o kilkadziesiąt metrów, po kilka- kilkanaście owocników w różnych stadiach rozwoju; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie; uwagi: Mądziak psi; fot.198328 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

198328

ID 112 983 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Dzielec, gm. Cieklin pow. Jasło, EG10; data zbioru: 21 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stary las mieszany - jodla, buk, grab, dąb, u podstawy silnie zmurszałego pniaka dębowego wśród ściółki, luźna grupka kilku owocników; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie; uwagi: Mądziak psi; fot.198331 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

198331

ID 114 183 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Gdańsk, Lasy Oliwskie, brzeg lasu przy ul. Polanki, przy pos. 124 (II Dwór)., DA80; data zbioru: 11 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: U podnóża zbocza porośniętego lasem bukowym, przy ścieżce biegnącej wzdłuż płotu, Na ziemi, wśród zeszłorocznych liści, Jeden zejściowy owocnik; leg. det. Włodek Chojnacki; eksykat: nie; uwagi: fot.201095 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

201095

ID 115 112 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina ZielonaTPK, DA80; data zbioru: 13 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb, W ziemi i na zmurszałym drewnie, kilkanaście owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.202906 fot.202907 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

202906
202907

ID 118 769 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1,7 km na E od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 18 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na ziemi z obfitą warstwą ścółki liściastej, 5 owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony); uwagi: Mądziak psi; fot.211146 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

211146

ID 120 447 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,5 km na NE od Leśniczówki Kołowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 8 lis 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony); uwagi: Mądziak psi; fot.215187 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

215187

ID 134 689 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Szczodre, pow. wrocławski, dolnośląskie - park, CE30; data zbioru: 13 cze 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty (lipa, dąb, grab, wiąz, klon i inne), na ziemi, 2 owocniki w postaci; leg. det. Tomasz Pachlewski; eksykat: tak, zostanie przekazany Kustoszowi Bazy; uwagi: Gatunek chroniony. Eksykat zebrany na podstawie imiennego zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.; fot.247359 fot.247360;

247359
247360

ID 136 999 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: 1 km SE Międzybrodzie Żywieckie, gmina Czernichów, pow. żywiecki, woj. Śląskie, DF94; data zbioru: 5 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na zachodnim zboczu góry Jaworzynki, las grabowo-bukowy z pojedynczymi brzozami, w grabowym młodniku, na ziemi wśród opadłych liści, w mchu i trawie, kilka owocników; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: otwierdzenie zgłoszenia z 2007r ID: 85528; fot.252566 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

252566

ID 142 861 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina Zielona TPK, DA80; data zbioru: 19 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las grądowy dąb,świerk,brzoza,grab,olsza, w zmurszałym drewnie, 3 owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.268147 fot.268148 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

268147
268148

ID 143 507 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: pow.Kołobrzeski, gm.Gościno, m.Ząbrowo 400 m SE, BB11; data zbioru: 2 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młoda świerczyna, Na szczątkach roślinnych zagrzebanych w ziemi, W grupie 10 szt oraz kilkanaście nierozwiniętych jaj na pow. ok. 0,5 m2; leg. Tadeusz Twardy, det. tadeusz kowalski; eksykat: Nie - pod ochroną; uwagi: fot.269570 fot.269571 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

269570
269571

ID 145 222 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Obroty 1 km W, gm. Kołobrzeg, pow. kołobrzeski, BB00; data zbioru: 7 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las świerkowy o dużym zwarciu i zacienieniu, na silnie zmurszałym pniaku świerka, 30 owocników, 50 jaj; leg. Tadeusz Twardy, det. tadeusz kowalski; eksykat: Nie - pod ochroną; uwagi: fot.274129 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

274129

ID 158 253 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Puławy 4km 500m na SE od centrum miasta, pow. Puławy, woj. lubelskie, FE13; data zbioru: 10 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Wąwóz 1K (środkowa odnoga-środek wąwozu). Żyzny grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków porastający dno i ściany wąwozu o podłożu wapiennym, Na ziemi, w ścióce, 1 rozwinięty (zejsciowy) owocnik i kilkanaście; leg. det. Bogusław Mazurek; eksykat: TAK, będzie w Stacji ZBŚRiL PAN; uwagi: Na eksykat pobrano zejściowy owocnik + 1 "jajo"; fot.312620 fot.312621; Po trzynastu dniach leżenia w lodówce oraz na balkonie z "jaja" rozwinął się młody owocnik; fot.312622 [notatka: TAK, Notes nr 3, INDEX 20090910-06] [fotografie: tak];

312620
312621
312622

ID 169 765 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul.Spacerowa, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 8 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buk,świerk,dąb, na poboczu drogi leśnej w ziemi,śzczątkach drewna, kilkadziesiąt wowcników w formie jaja; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska, det. Mirosława Wantoch -Rekowska; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.358108 [notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

358108

ID 173 738 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Rezerwat przyrody Jar rzeki Raduni Babi dól, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA98; data zbioru: 11 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy,osza,jesion,brzoza,wierzba,świerk, w ziemi, klika owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.371353 fot.371354 [notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Jar Rzeki Raduni] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

371353
371354

ID 173 924 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Rzyki Jagódki, na stromej skarpie w rejonie mostu, pow. powiat wadowicki, woj. małopolskie, DF95; data zbioru: 21 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Grąd nad rzeką Rzyczanką, na ziemi, kilka owocników pojedynczo; leg. det. Jan Zieliński; eksykat: brak; uwagi: fot.371992 [notatka: nie] [fotografie: Jan Zieliński.]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

371992

ID 174 513 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: 1 km na SE od Leśniewa, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC92; data zbioru: 12 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las: jesion, grab, leszczyna, nieco dalej dąb, żyzne i wilgotne, w pobliżu pniaka po drzewie liściastym, na ziemi, 12 owocników - 8 rozwiniętych, 4 w stadium jaja; leg. Barbara Kudławiec, det. Anna Hreczka; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 60; N 52°28'07,18"; E 17°28'21,87"; [bf:370671]; siedlisko; fot.373391 fot.373392; owocniki; fot.373393 fot.373394; owocnik w stadium jaja i rozwinięte; fot.373395 fot.373396 fot.373397 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59; związane wątki bio-forum.pl: 370671 ;

ID 176 812 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Lubichowo, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB48; data zbioru: 25 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy,osza,jesion,brzoza,wierzba, w ziemi, kilkanaście owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.379944 fot.379945 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

379944
379945

ID 177 129 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Lipowiec, kilka km od Jaślisk, blisko Słowacji, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG33; data zbioru: 2 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie bukowy z domieszką brzozy, wiązu, sosny, na ziemi, 2 owocniki w grupie; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: nie; uwagi: fot.380848 fot.380849 fot.380850 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

380848
380849
380850

ID 179 947 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: rezerwat Uroczysko Obiszów, pow. Polkowice, woj. dolnośląskie, BD92; data zbioru: 30 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liścisty (chyba łęg) na stokach i dnie wąwozu, na ziemi, pojedynczo, kilka owocników; leg. det. Ryszard Orzechowski; eksykat: brak - gat. chroniony; uwagi: fot.390143 fot.390144 fot.390145 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

390143
390144
390145

ID 182 943 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: 1 km SE tartak w Międzybrodziu Bialskim, pow. żywiecki, woj. śląskie, DF94; data zbioru: 18 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na zboczu koryta wyschniętego górskiego potoku, buki, brzozy, dęby, graby, pojedyncze świerki i olchy, na ziemi w mchu, sześć owocników; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.398230 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

398230

ID 188 335 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Kołobrzeg-Mirocice, pow. Kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB00; data zbioru: 24 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łąka, na ziemi pod brzozami przy cieku wodnym, kilkadziesiąt owocników w różnym stadium rozwoju; leg. Tadeusz Twardy, det. tadeusz kowalski; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: fot.429667 fot.429668 [notatka: nie] [fotografie: tak];

429667
429668

ID 189 623 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Wola Jasienicka, pow. brzozowski, woj. podkarpackie, FF93; data zbioru: 15 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: głównie buk z domieszką jodły, brzozy, miejscami sosny, na ziemi, 1 owocnik; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: nie; uwagi: fot.435970 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

435970

ID 189 652 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Olsztyn, rezerwat Sokole Góry, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE94; data zbioru: 14 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie; uwagi: fot.436069 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

436069

ID 195 913 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Zagacie, gm. Czernichów, pow. krakowski, woj. Małopolskie, DF77; data zbioru: 2 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty, na ziemi, 1 uszkodzony owocnik; leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony); uwagi: Stanowisko na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego.; GPS: N 50°00,147' E 19°41,049' pomiar w odległości kilkunastu metrów od grzyba!; Grzyb rósł blisko leśnej drogi.; fot.467041 fot.467042 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

467041
467042

ID 202 311 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Rezerwat Ostrzycki Las, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA97; data zbioru: 8 sie 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, ziemia, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 2/MWR/14.11.13; uwagi: fot.505457 [notatka: tak Spis grzybów Rezerwatu O.L.] [fotografie: tak];

505457

ID 203 712 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Rezerwat Przyrody Szczyt Wieżyca Szymbark, pow. kartuski, woj. pomorskie, CB07; data zbioru: 1 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, ziemia, dwa owocniki; leg. det. Mirosława Wantoch-Rekowska; eksykat: ZBŚRiL PAN, 4/MWRa/14.11.13; uwagi: fot.511188 fot.511189 [notatka: nie] [fotografie: tak];

511188
511189

ID 218 837 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Dolina Zagórskiej Strugi Rumia, pow. Wejherowo, woj. pomorskie, CA68; data zbioru: 11 sie 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany nad potokiem o charakterze górskim,grab,olsza,sosna, zmurszały,omszony pień drzewa, dwa owocniki + dwa jaja; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.583640 [notatka: nie] [fotografie: tak];

583640

ID 230 685 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: około 3 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 8 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, rów przy drodze leśnej, 1 owocnik na nagromadzonym przez lata humusie; leg. Mirosław Gryc, det. Waldemar Czerniawski; eksykat: BGF/BF/MG/130908/1001; uwagi: fot.635839; - więcej w wątku:; [bf:635829] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 635829 ;

ID 246 314 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Gdańsk, Lasy Oliwskie, ok. 100 m S od klasztoru Brygidek przy ul. Polanki, u podnóża wzgórza Zimnica, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 19 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Żyzny las bukowy, Na ziemi, u podnóża zmurszałego pniaka buka, 5 owocników w różnych stadiach rozwoju; leg. det. Włodek Chojnacki; eksykat: nie; uwagi: Stanowisko zlokalizowane w odległości ok 300 m od zgłoszonego w 2008 r.: ID 114183; fot.703528 [notatka: nie] [fotografie: tak];

703528

ID 255 933 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Zyndranowa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG32; data zbioru: 17 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów, na ziemi na próchnijącej kłodzie, ok. 20 owocników i jaj w grupie; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: nie; uwagi: fot.741042 [notatka: nie] [fotografie: tak];

741042

ID 295 828 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: 2,1 km na W od Marianki Siemieńskiej, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE46; data zbioru: 18 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las lisciasty, buk, grab, brzoza, na ziemi przy spróchniałym pniaku liściastego, jeden owocnik i dwa jaja; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani; uwagi: Lesny Zakład Doswiadczalny w Siemianicach Lesnictwo w Mariance Siemienskiej oddział 98.; fot.900427 fot.900428 fot.900429 fot.900430 [notatka: nie] [fotografie: tak];

900427
900428
900429
900430

ID 317 337 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Leszno,park podworski,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC35; data zbioru: 12 wrz 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pod klonem,pośród roslinności zielnej, ziemia, kilkanaście młodocianych w formie jaj i trzy dojrzałe owocniki; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1018525 fot.1018526 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1018525
1018526

ID 346 519 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Wysoczyzna Elbląska, ok. 700m na NW od Jagodnika, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°13'20.8"N 19°28'51.5"E], DB06; data zbioru: 18 lip 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty z przewagą dębu czerwonego, w pobliżu graby, buki, W załomie omszonego pniaka po liściastym, 3 dojrzałe owocniki, do 10 w formie jaj; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: GPS:; fot.1240915 fot.1240916 fot.1240917 fot.1240918 fot.1240919 fot.1240920 fot.1240921 fot.1240922 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1240915
1240916
1240917
1240918
1240919
1240920
1240921
1240922

ID 347 656 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Wysoczyzna Elbląska, 60 m. W od jez. Starego, 50 m. N od ul. Jelenia Dolina, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°14'14.1"N 19°29'37.8"E], DB06; data zbioru: 13 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowy z dodatkiem dębu, grabu, olszy, Na zmurszałym pieńku olszy, kilka owocników dojrzałych, kilka w postaci jaj; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: GPS:; fot.1250491 fot.1250492 fot.1250493 fot.1250494 fot.1250495 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1250491
1250492
1250493
1250494
1250495

ID 348 175 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: 2 km na SE od Średniej, pow. przemyski, woj. podkarpackie; data zbioru: 25 sie 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy, na ściółce, 3 owocniki; leg. piotr pytel, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008884; uwagi: współrzędne stanowiska 49.817104,22.601664 [bf:1254237] oznaczony na podstawie zdjęć; związane wątki bio-forum.pl: 1254237 ;

ID 348 489 oznaczenie: Mutinus caninus; lokalizacja: Elbląg, Las Bażantarnia, 50 m. SE od wzg. Belweder, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'31.8"N 19°27'54.3"E], DB06; data zbioru: 29 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowo-sosnowy, wilgotne miejsce o podnóża zbocza, na ziemi, 1 dojrzały owocnik i jedno jajo; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: GPS:; 3 metry obok rosła soplówka bukowa widać na 1. zdjęciu!; fot.1256566 fot.1256567 fot.1256568 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1256566
1256567
1256568
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji