Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID287302 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na martwych, leżących pniach sosny; od wiosny do jesieni.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Mucronella calva na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-94 367291 DE-45 367620 DE-46 311102 350995 303284 DE-55 339616 349441 351703 367621 345856 DE-56 342895 EC-25 287302 299376

 ID287302  Mucronella calva; ok.2km na N od miejscowości Mchowo, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2015.07.16; las sosnowo-brzozowy z domieszką osiki,dębu i wierzby; na zmurszałym liściastym drewienku masowo na bardzo ograniczonej przestrzeni; leg. Romuald Tomaszewski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/RTo/150716/0001, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/818490.html

ID299376 Mucronella calva; ok.1,0km na N od Osówca Szlacheckiego,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2017.04.30; stare wyrobisko pożwirowe porośnięte sosną; Na sosnowej gałęzi kilkadziesiąt owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 918156 fot. 918157

 ID303284  Mucronella calva; 0,8 km N od wsi Borowiecko, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2015.12.06; młody bór sosnowy; na murszejącym drągu sosnowym leżącym na ziemi grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001358, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 8' 26" N i 19st 27' 26,4" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/809817.html

ID311102 (potwierdzenie 303284) Mucronella calva; 0,8 km N od wsi Borowiecko, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2017.12.26; bór sosnowy -tyczkowina; na powalonych, zmurszałych sosnach kilkanaście grup owocników na trzech drągach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 975649 fot. 975650 fot. 975651 fot. 975652 fot. 975653

Tegoroczne znaleziska znajdowały się ok. 200 m na wschód od miejsca ze zgłoszenia pierwotnego.

ID339616 Mucronella calva; 1,5 km S od wsi Radziechowice I; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2020.11.07; bór sosnowy; na murszejącym, sosnowym drągu leżącym na ziemi kilkaset owocników w mniejszych i większych skupiskach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 3' 18" N 19st 19' 37" E

fot. 1191156 fot. 1191157 fot. 1191158 fot. 1191159

 ID342895  Mucronella calva; Strzałków, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2019.01.05; Jodła, dąb, buk, leszczyna; jodłowa kłoda .; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0006249, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1210120

https://www.bio-forum.pl/messages/33/1043120.html

ID345856 Mucronella calva; 1 km NW od wsi Dąbrówka; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2021.05.22; bór sosnowy; składowisko wykarczowanych pniaków; na murszejących karczach licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 2' 28,5" N 19st 22' 21" E

fot. 1232455 fot. 1232456 fot. 1232457 fot. 1232458 fot. 1232459 fot. 1232460 fot. 1232461

 ID349441  Mucronella calva; 2 km S od wsi Radziechowice I; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.08.26; podmakający, liściasty skraj lasu, gł. olchy i brzozy; na spodniej stronie, leżącej w dole, gałęzi liściastego prpd olchy kilka (-dziesiąt? ); leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008118, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 2' 56" N i 19st 19' 21" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/871788.html

ID350995 Mucronella calva; Żarki ( Borowiecko ); gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2021.10.02; resztki zniszczonego przez trąbę powietrzną w 2008r boru sosnowego; obecnie gł. młodnik dębowo-brzozowy; grupa pozostawionych powalonych przez trąbę drzew; na zmurszałej sosnowej kłodzie kilkaset owocników w mniejszych i większych skupiskach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 8' 14" N 19st 28' 28,5" E

fot. 1275953 fot. 1275954 fot. 1275955 fot. 1275956

ID351703 Mucronella calva; 0,2 km NW od zbiornika wodnego Wymysłówek; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2021.10.19; bór sosnowy z domieszką brzóz; rzadziej innych; na sosnowym drągu leżącym na ziemi ponad 100 owocników w kilku grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 3' 52" N 19st 23' 39" E

fot. 1282519 fot. 1282520 fot. 1282521

ID367291 Mucronella calva; Wzgórza Bukowe (rez. Osetno), 1,7 km E od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2015.12.27; żyzna buczyna z domieszką Db, Brz, So; na kłodzie Pinus sylvestris kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1424188 fot. 1424189 fot. 1424190
Zarodniki: 3,7-5,2 (-5,7) x 2,3-3,4 µm (średnio 4,6 x 3,0 µm), Q: 1,3-1,8 (średnio 1,6):
fot. 1424191
strzępki:
fot. 1424192 fot. 1424193

ID367620 Mucronella calva; 1,5 km NE od wsi Żaby; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2023.04.30; bór sosnowy z domieszką brzóz i świerków; na murszejącej kłodzie sosnowej grupa kilkuset owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,1848 19,4206

fot. 1427920 fot. 1427921 fot. 1427922 fot. 1427923 fot. 1427924 fot. 1427925

ID367621 Mucronella calva; 1 km NE od wsi Brodowe; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2023.04.29; bór sosnowy z domieszką brzóz i dębów; na murszejącej kłodzie sosnowej; na spodniej stronie kłody grupa ponad 150 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,0622 19,3687

fot. 1427931 fot. 1427932 fot. 1427933

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji