grzyby.pl
Fungi » Div.Ascomycota » subDiv.Pezizomycotina » Cl.Pezizomycetes » subCl.Pezizomycetidae » Ord.Pezizales » Fam.Morchellaceae » Morchella » Morchella esculenta »

Morchella esculenta var. umbrina

smardz jadalny odmiana ciemna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Morchella esculenta var. umbrina (smardz jadalny odmiana ciemna)
18.04.1999, Úpice; copyright © by Stanislav Jirásek

owocnik

Składa się z główki i trzonu, 40-90 mm wysokości, trzon zwykle dłuższy od wysokości główki. Główka kulista do jajowatej lub stożkowatej; alweole nieregularnie rozmieszczone na powierzchni, bez wyraźnie rozgraniczających żeber; z ciemnobrązowo zabarwionymi alweolami i kontrastująco jasnymi ich krawędziami; główka krawędzią przyrośnięta do trzonu; wewnątrz pusta. Trzon białawy do ochrowego, rozszerzający się ku podstawie; powierzchnia z drobnymi ziarenkami; gładka lub nieregularnie pomarszczona; pusty. Miąższ białawy, kremowy lub ochrowożółty, kruchy; smak i zapach przyjemne, specyficzne.Składa się z główki i trzonu, 40-90 mm wysokości, trzon zwykle dłuższy od wysokości główki. Główka kulista do jajowatej lub stożkowatej; alweole nieregularnie rozmieszczone na powierzchni, bez wyraźnie rozgraniczających żeber; z ciemnobrązowo zabarwionymi alweolami i kontrastująco jasnymi ich krawędziami; główka krawędzią przyrośnięta do trzonu; wewnątrz pusta. Trzon białawy do ochrowego, rozszerzający się ku podstawie; powierzchnia z drobnymi ziarenkami; gładka lub nieregularnie pomarszczona; pusty. Miąższ białawy, kremowy lub ochrowożółty, kruchy; smak i zapach przyjemne, specyficzne.
Fruitbody comprises of a head and a stipe, 40-90 mm high, the stipe usually longer than the head. Head globose to oval or conical; alveole irregularly situated on the surface, without distictly dividing ribes; with dark brown alveole and contrasting light edges; the head's margin attached to the stipe; hollow inside. Stipe whitish to ochre, widening towards the base; surface with fine granules; smooth or irregularly wrinkled; hollow. Flesh whitish, creamy or ochre-yellow, fragile; taste and smell pleasant, peculiar.
Fruitbody comprises of a head and a stipe, 40-90 mm high, the stipe usually longer than the head. Head globose to oval or conical; alveole irregularly situated on the surface, without distictly dividing ribes; with dark brown alveole and contrasting light edges; the head's margin attached to the stipe; hollow inside. Stipe whitish to ochre, widening towards the base; surface with fine granules; smooth or irregularly wrinkled; hollow. Flesh whitish, creamy or ochre-yellow, fragile; taste and smell pleasant, peculiar.

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, 17-24 x 11-15 µm.Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, 17-24 x 11-15 µm.
Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, 17-24 x 11-25 µm.
Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, 17-24 x 11-25 µm.

występowanie

Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.54 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Za zezwoleniem może być pozyskiwany przez ręczny zbiór owocnikow.
Rzadki. Owocniki występują wczesną wiosną, w kwietniu i maju, pojedynczo lub w grupach, w lasach i zaroślach liściastych, wzdłuż potoków w towarzystwie buków i jesionów.Rzadki. Owocniki występują wczesną wiosną, w kwietniu i maju, pojedynczo lub w grupach, w lasach i zaroślach liściastych, wzdłuż potoków w towarzystwie buków i jesionów.
Rare. Spring, solitary or gregarious, in decidious forest, in parks, along streams.
Rare. Spring, solitary or gregarious, in decidious forest, in parks, along streams.
Ochronie podlegają tylko okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni. Ochronie podlegają tylko okazy rosnące poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych oraz poza terenami zieleni.

jadalne czy trujące? 🟢!

Jadalny.Jadalny.

Edible.

space

Wyróżnia się szereg innych form na podstawie barwy i układu alweoli np. smardz jadalny odmiana okrągła (Morchella esculenta var. rotunda) (fot. obok). Jest też szereg innych podobnych pokrewnych gatunków smardzy, zobacz smardzowate (Morchellaceae).Wyróżnia się szereg innych form na podstawie barwy i układu alweoli np. smardz jadalny odmiana okrągła (Morchella esculenta var. rotunda) (fot. obok). Jest też szereg innych podobnych pokrewnych gatunków smardzy, zobacz smardzowate (Morchellaceae).
There are few other forms of smardz jadalny (Morchella esculenta) which differs with colour and alveoles pattern e.g. smardz jadalny odmiana okrągła (Morchella esculenta var. rotunda). Check also other species in smardzowate (Morchellaceae) family.
There are few other forms of smardz jadalny (Morchella esculenta) which differs with colour and alveoles pattern e.g. smardz jadalny odmiana okrągła (Morchella esculenta var. rotunda). Check also other species in smardzowate (Morchellaceae) family.