grzyby.pl

Crystallicutis serpens (Tode) El-Gharabawy, Leal-Dutra et G.W. Griff.

woskowniczek jamkowaty
Byssomerulius serpens (Tode) Parmasto · Ceraceomerulius serpens (Tode) J. Erikss. et Ryvarden · Ceraceomyces serpens (Tode) Ginns [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Irpicaceae Irpicaceae Irpicaceae IrpicaceaeIrpicaceaewłókniczek skórkowaty (Byssomerulius corium)woszczynka (Ceriporia)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach, na martwych gałęziach drzew i krzewów iglastych i liściastych; owocniki wczesną wiosną i czerwiec-październik.W lasach, na martwych gałęziach drzew i krzewów iglastych i liściastych; owocniki wczesną wiosną i czerwiec-październik.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony