Tx: 1552
grzyby.pl

Crystallicutis serpens (Tode) El-Gharabawy, Leal-Dutra et G.W. Griff.

woskowniczek jamkowaty
Byssomerulius serpens (Tode) Parmasto · Ceraceomerulius serpens (Tode) J. Erikss. et Ryvarden · Ceraceomyces serpens (Tode) Ginns [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach, na martwych gałęziach drzew i krzewów iglastych i liściastych; owocniki wczesną wiosną i czerwiec-październik.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Błoński (1896)[2614]Błoński (1896) Przyczynek do flory grzybów Polski.[2614], Bresadola (1903)[2622]Bresadola (1903) Fungi polonici a cl. Viro B. Eichler lecti.[2622], Domański (1963)[2686]Domański (1963) De fungis in Sudetis occidentalibus anno 1961 collectis.[2686], Eichler (1900)[2747]Eichler (1900) Materyały do flory grzybów okolic Międzyrzeca.[2747], Eichler (1907)[2754]Eichler (1907) Trzeci przyczynek do flory grzybów okolic Międzyrzeca.[2754], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Gierczyk & Kujawa (2020)[1487]Gierczyk & Kujawa (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland).[1487], Godzik (2019)[1962]Godzik (2019) Olkuski Okręg Rudny – obszar przemysłowy o niezwykłych walorach przyrodniczych.[1962], Gumińska & Wojewoda (2004)[1539]Gumińska & Wojewoda (2004) Mikoflora Pienińskiego Parku Narodowego. Część VIII.[1539], Kałucka (2009)[1626]Kałucka (2009) Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest.[1626] (as: Ceraceomyces crispatus), Karasiński (2009)[1637]Karasiński (2009) Grzyby większe rezerwatu przyrody „Ochojec”.[1637], Karasiński (2016)[1641]Karasiński (2016) Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tom. 1. Charakterystyka Mykobioty.[1641], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Mleczko & Beszczyńska (2015)[1961]Mleczko & Beszczyńska (2015) Macroscopic fungi of pine forests in the Olkusz Ore-bearing Region.[1961], Schroeter (1889)[3184]Schroeter (1889) Die Pilze Schlesiens. Erste Hälfte.[3184], Szulczewski (1931)[3291]Szulczewski (1931) Przyczynek do zimowej flory Poznania i okolicy.[3291], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:04 1 znaleziska Crystallicutis serpens (woskowniczek jamkowaty) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB83 359257 AB93 328149 AB94 366814 BB01 251879 DE55 294535 296821 342275 342279 DE56 296916 EC25 352703

ID 251 879 oznaczenie: Ceraceomyces serpens; lokalizacja: 1 km E od m.Budzistowo, pow. Kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB01; data zbioru: 2 lis 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na kłodzie dębowej uniesionej 1 m nad gruntem, tapeta na spodniej stronie kłody na długości ok. 1 m; leg. Tadeusz Twardy, det. Darek Karasiński; eksykat: KRAM F-58218, BGF/BF/TT/141102/0001; uwagi: [bf:716276]; fot.723479 fot.723480 fot.723481; Okaz oznaczony przez D. Karasińskiego jako Ceraceomyces serpens. Badanie mikroskopowe duplikatu przekazanego do kustosza GREJ B. Gierczyk! wykazało rozmiary zarodników niezgodne z podawanymi dla tego gatunku 5.2-7.4 x 2-2.5 um!. W zielniku GREJ zachowany jako C. aff. simulans. [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 716276 ;

ID 294 535 oznaczenie: Ceraceomyces serpens; lokalizacja: 0,6 km E od wsi Kudłata Wieś, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 19" N i 19st 22' 59" E], DE55; data zbioru: 18 lis 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy typu drągowina, na leżących, murszejących sosnach; na spodniej stronie pni, na kilku drągach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: 1; fot.892881 fot.892882 fot.892883; .; 2; fot.892884 fot.892885 fot.892886 fot.892887 [notatka: nie] [fotografie: tak];

892881
892882
892883
892884
892885
892886
892887

ID 296 821 oznaczenie: Ceraceomyces serpens; lokalizacja: 500 m SW od wsi Klekotowe, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 59,2" N i 19st 24' 7,5" E], DE55; data zbioru: 16 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy typu drągowina z domieszką brzóz, w kupce starego, zmurszałego chrustu, kilkadziesiąt owocników na kilku gałęziach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.905338 fot.905339 fot.905340 fot.905341 fot.905342 [notatka: nie] [fotografie: tak];

905338
905339
905340
905341
905342

ID 296 916 oznaczenie: Ceraceomyces serpens; lokalizacja: 0,5 km NE od dawnej osady Brylisko, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 30" N i 19st 27'39" E], DE56; data zbioru: 20 gru 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: tyczkowina sosnowa, na murszejącym pniu powalonej sosny, kilkanaście; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.905868 fot.905869 fot.905870 fot.905871 [notatka: nie] [fotografie: tak];

905868
905869
905870
905871

ID 328 149 oznaczenie: Ceraceomyces serpens; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,9 km na N od Wysokiej Gryfińskiej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 9 gru 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, na konarze dębowym, rozpostarty; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1116210 fot.1116211 fot.1116212 fot.1116213; zarodniki: 4,6-6,3 µm x 2,1-2,7 µm średnio: 5,4 x 2,4 µm!, Q: 1,9-2,5 średnio 2,2!:; fot.1116214; podstawki:; fot.1116215; sprzążki:; fot.1116216 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1116210
1116211
1116212
1116213
1116214
1116215
1116216

ID 342 275 oznaczenie: Ceraceomyces serpens; lokalizacja: 0,7 km W od wsi Cerkawizna; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 1 sty 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany nad Wartą -brzoza, osika, olcha, sosna, na zmurszałym drągu leżącym na ziemi, grupa kilku-nastu( -dziesięciu ) owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 1' 41,5" N 19st 23' 44" E; fot.1205810 fot.1205811 fot.1205812 fot.1205813 fot.1205814 fot.1205815 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1205810
1205811
1205812
1205813
1205814
1205815

ID 342 279 oznaczenie: Ceraceomyces serpens; lokalizacja: Klekotowe; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 31 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; pas wyciętej 2-3 lata temu tyczkowiny sosnowej, na murszejących gałęziach sosnowych leżących na ziemi, kilkadziesiąt owocników na kilku gałęziach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 2' 7,5" N 19st 24' 6" E; fot.1205826 fot.1205827 fot.1205828 fot.1205829 fot.1205830 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1205826
1205827
1205828
1205829
1205830

ID 352 703 oznaczenie: Ceraceomyces serpens; lokalizacja: ok. 1 km na N od Osówca Szlacheckiego, gm. Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 20 lis 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy (drągowina), leżący drąg sosnowy, tapeta; leg. Romuald Tomaszewski, det. J. Nowicki na podstawie zdjęć; eksykat: tak; uwagi: [bf:1292437] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1292437 ;

ID 359 257 oznaczenie: Ceraceomyces serpens; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (SzPK Puszcza Bukowa, rez. Bukowe Zdroje), 1 km na SW od wiaduktu autostrady A6 nad ul. Mączną w Szczecinie Zdrojach, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB83; data zbioru: 14 lip 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (Jw, Js, Gb, Bk), na kłodzie Fraxinus excelsior, kilka rozpostartych owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1354462 fot.1354463 fot.1354464; hymenium:; fot.1354465; zarodniki: 4,6-6,1 x 1,9-2,9 µm średnio 5,2 x 2,5 µm!, Q: 1,7-2,7; fot.1354466; sprzążki:; fot.1354467 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1354462
1354463
1354464
1354465
1354466
1354467

ID 366 814 oznaczenie: Ceraceomyces serpens; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Osetno), 1,8 km E od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 8 lis 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na fragmencie drewna Fagus sylvatica, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1419311 fot.1419312 fot.1419313; zarodniki: -3,6!4,0-6,6 x 2,0-3,0 µm średnio 4,8 x 2,4 µm!, Q: 1,6-2,6 średnio 2,0!:; fot.1419314; hymenium:; fot.1419315; sprzążki:; fot.1419316 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1419311
1419312
1419313
1419314
1419315
1419316
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji