grzyby.pl
jadalny

Meripilus giganteus (Pers.: Fr.) Karst.

wachlarzowiec olbrzymi, flagowiec olbrzymi
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Meripilus giganteus (wachlarzowiec olbrzymi)
grupa owocników na starym pniaku bukowym; 30.07.2000, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski
Meripilus giganteus (wachlarzowiec olbrzymi)
młode owocniki na silnie rozłożonym pniu buka i w pobliżu niego w trawie
Meripilus giganteus (wachlarzowiec olbrzymi)
grupa owocników na starym pniaku bukowym
Meripilus giganteus (wachlarzowiec olbrzymi)
młode owocniki na silnie rozłożonym pniu buka i w pobliżu niego w trawie
Meripilus giganteus (wachlarzowiec olbrzymi)
pokrój
Meripilus giganteus (wachlarzowiec olbrzymi)
pokrój
Meripilus giganteus (wachlarzowiec olbrzymi)
grupa owocników na starym pniaku bukowym
Meripilus giganteus (wachlarzowiec olbrzymi)
grupa owocników na starym pniaku bukowym

owocnik

Meripilus giganteus (wachlarzowiec olbrzymi)
Owocnik bardzo duży, składający się z wielu połączonych u podstawy, rozetkowato lub dachówkowato ułożonych kapeluszy, cały owocnik może osiągać 25 (50) kg wagi i średnicę ponad metra. Pojedyncze kapelusze średnicy (20) 150 – 300 (500) mm, są łopatkowate lub półkuliste, trzony bardzo krótkie lub brak i są zrośnięte u podstawy w jeden pień. Młode kapelusze są żółtobrązowe, potem sadzowatoochrowe do ciemno-czerwono-brązowych. Powierzchnia filcowata, matowa, ziarenkowata (drobnołuseczkowata), koncentrycznie pręgowana, promieniście pomarszczona lub bruzdowana. Młody brzeg kapelusza jaśniejszy, kremowy, zaokrąglony, z wiekiem czarniawy, nierówny, falisty, powcinany; ostry.

space

Miąższ biały, czerniejący przy uszkodzeniu i z wiekiem; młody dość miękki i soczysty, potem włóknisty, łykowaty; z wiekiem prawie skórzasty; grubszy od warstwy rurek. Zapach silnie aromatyczny, przyjemny; smak kwaskowaty.

Sporocarp very big, comprising of many attached at the base, rozete or shelves caps, the whole sporocarp can weigh up to 25 (50) kg and have over 1 m in diameter. Single pilei (20) 150 – 300 (500) mm in diameter, are fan-shaped or hemispherical, stipes very short or none and grown into one stump at the base. When young the cap yellow-brown, later soot-ochre to dark red-brown. Surface tomentose, dull, granular (finely scaly), concentrically striate, radially wrinkled or striated). Young margin of the cap lighter, creamy, round, in age blackish, uneven, wavy; sharp.

space

Flesh white, damaged and in age turns black; young quite soft and succulant, later fibrillose, tough; with age near membranous; thicker than a layer of tubes. Smell intensively aromatic, pleasant; taste sourish.

zarodniki

Wysyp zarodników biały ze słabym odcieniem słomkowożółtym. Zarodniki szeroko-elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, 5.5 – 6.5 x 4.5 – 5.5 µm.

Spore print white tinged straw-coloured. Spores broadly ellipsoid, smooth, hyaline, 5.5 – 6.5 x 4.5 – 5.5 µm.

występowanie

Podlegał ochronie od 1983r. do 2014r. Obecnie nie jest chroniony z uwagi na brak zagrożenia, to często występujący gatunek grzyba.
Meripilus giganteus (wachlarzowiec olbrzymi)
Niezbyt częsty. Owocniki jednoroczne, wyrastają od lata do jesieni u podstawy żywych (rzadziej martwych) buków i innych drzew liściastych (dębu, klonu, jesiona, brzozy, grabów, topoli, platanu), rzadko na iglastych.

Not common. Sporocarps grows summer-fall, gregarious on the base of beech and other hardwood trees, rarely on conifers.

spożywanie

Młode kapelusze jadalne, ale nie ma to sensu bo mają nieprzyjemny smak.

space

Do 2014r. znajdował się w wykazie gatunków chronionych, obecnie nie jest chroniony.
Rodzaj Meripilus jest jednogatunkowy. Podobne owocniki tworzą:

space

jodłownica górska (Bondarzewia mesenterica) bardzo podobna, pasożytuje na drzewach iglastych (na korzeniach jodły), rośnie w górach, miąższ jest miękki, ma ostry smak, pory są większe; zarodniki jak w rodzaju gołąbek (Russula), urzeźbione i amyloidalne.

space

This is the only specie in Meripilus genus. Simillar fruitbodies has:

space

żagwica listkowata (Grifola frondosa) is rare, fruitbodies consists with numerous, plane, fan-shaped, thin and fragile caps growing from few times forked stipe; pores do not bruising black; grows at the base od decidious trees mainly oaks and hornbeam.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20020727.7.02 - Meripilus giganteus (wachlarzowiec olbrzymi); Wrocław
020727-7
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #4