fot. 020727-2331 (780×490) — copyright © by Marek Snowarski
pokrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Meripilus giganteus (wachlarzowiec olbrzymi)

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

27.07.2002, Wrocław
copyright © by Marek Snowarski