Tx: 450
grzyby.pl

Macrolepiota mastoidea (Fr.) Singer

czubajka sutkowata, czubajka beżowa
Macrolepiota affinis (Velen.) Bon · Macrolepiota gracilenta (Krombh.) Wasser · Macrolepiota rickenii (Velen.) Bellù et Lanzoni
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Jedna z form tego gatunku, podana w czekliście [105] w randze samodzielnego gatunku czubajka gwiaździsta (Macrolepiota konradii (Huijsman ex P.D. Orton) M.M. Moser), jest w Mycobank i GBIF ujęta jako synonim czubajki sutkowatej (Macrolepiota mastoidea (Fr.) Singer). [MS (2022-12-24)]
Macrolepiota mastoidea (czubajka sutkowata)
w grupie pod jesionami/grabami/klonami
Macrolepiota mastoidea (czubajka sutkowata)
młody owocnik
Macrolepiota mastoidea (czubajka sutkowata)
w grupie pod jesionami/grabami/klonami
Macrolepiota mastoidea (czubajka sutkowata)
młody owocnik
Macrolepiota mastoidea (czubajka sutkowata)
bardzo młody owocnik z resztkami osłony całkowitej na kapeluszu
Macrolepiota mastoidea (czubajka sutkowata)
młody owocnik
Macrolepiota mastoidea (czubajka sutkowata)
w grupie pod jesionami/grabami/klonami
Macrolepiota mastoidea (czubajka sutkowata)
kapelusz w zbliżeniu; młody owocnik
Macrolepiota mastoidea (czubajka sutkowata)
trzon
Macrolepiota mastoidea (czubajka sutkowata)
przekrój
Macrolepiota mastoidea (czubajka sutkowata)
Macrolepiota mastoidea (czubajka sutkowata)
Macrolepiota mastoidea (czubajka sutkowata)
Macrolepiota mastoidea (czubajka sutkowata)

opis

Macrolepiota mastoidea (czubajka sutkowata)
Kapelusz jasnoochrowy do jasno-orzechowo-brązowego, powierzchnia z wiekiem pęka łuseczki odsłaniając białawą powierzchnię pomiędzy nimi; 70-120(150) mm średnicy, początkowo cylindryczno-jajowaty, potem stożkowato-dzwonowaty, w końcu płaski, z ostrym garbkiem-brodawką w centrum; brzeg ostry.

space

Trzon jasnoochrowy, ponad pierścieniem gładki lub drobnokosmkowaty, poniżej drobno łuszeczkowaty, łuseczki ciemniejsze, ochrowe ułożone w niewyraźne pierścienie na jaśniejszej kremowej powierzchni; 80-150 x 8-12 mm, cylindryczny, podstawa nieco rozszerzona, początkowo pełny, z wiekiem wydrążony; pierścień błoniasty, pojedynczy, nieco przesuwalny, górna powierzchnia brązowawo punktowana, dolna biaława.

space

Pileus light ochre to light nutty-brown, surface in age cracks into scales revealing whitish surface in between; 70-120(150) mm in diameter, initially cylindric-oval, later conic-bell-shaped, finally plane, with an acute central umbo-wart; margin sharp.

space

Stipe light ochre, above the ring smooth or finely floccose, below minutely squamulose, scales darker, ochre laid out in indistinct rings on a lighter creamy surface; 80-150 x 8-12 mm, cylindrical, base slightly bulbous, initially solid, in age hollow; membranous ring, single, slightly moveable, upper surface brownish punctate, lower whitish.

space

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Rzadka. Owocniki wyrastają pojedynczo i gromadnie w świetlistych miejscach w lasach liściastych, parkach, zaroślach i wśród roślinności zielnej.
Rare. Sporocarps solitary or gregarious in bright spots in deciduous forests, parks, scrub and in the midst of herbaceous plants.

jadalne czy trujące? 🟢

Wyróżnia się szereg drobnych gatunków wokół czubajki sutkowatej (Macrolepiota mastoidea) jak: Macrolepiota gracilenta, Macrolepiota rickenii (ta ma mieć mniejszy kapelusz i ponad 2x dłuższy od jego średnicy trzon), czy Macrolepiota affinis. Jeden z nich - czubajkę gwiaździstą (Macrolepiota konradii) - podaję w atlasie na osobnej stronie.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (2010)[1342]Bujakiewicz (2010) On some agarics occurring in carr forests.[1342], Flisińska (2000)[1448]Flisińska (2000) Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland).[1448], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452] (as: Macrolepiota gracilenta i M. mastoidea), Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1510]Gierczyk et al. (2019) XXIV Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1510], Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497] (as: M. rickenii), Gumińska (2000)[1535]Gumińska (2000) Flora i fauna Pienin. Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes).[1535], Hoffeins et al. (2017)[1589]Hoffeins et al. (2017) Checklist of Macromycetes (Fungi) from the Wyskok village in Masurian Lakeland, NE Poland.[1589] (as: M. mastoides var. rickenii), Kałucka (2009)[1626]Kałucka (2009) Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest.[1626], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776] (as: M. mastoidea var. mastoidea), Kujawa et al. (2012)[1800]Kujawa et al. (2012) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes.[1800], Kujawa et al. (2015)[1778]Kujawa et al. (2015) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Park. Part IV. Macromycetes – new data and the synthesis.[1778], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2020)[1783]Kujawa et al. (2020) Macromycetes of the Palace Park in Poznań-Radojewo (Wielkopolska Region, Poland).[1783], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Lisiewska & Król (2007)[1844]Lisiewska & Król (2007) Macromycetes na tle fitocenoz lasów dębowych rezerwatu "Czmoń" (centralna Wielkopolska).[1844], Ławrynowicz et al. (2002)[1863]Ławrynowicz et al. (2002) Macrofungi of Aceri-Tilietum and Tilio-Carpinetum in the "Dolina Rzeki Brdy” nature reserve in the Bory Tucholskie (NW Poland).[1863], Ławrynowicz i in. (2002a)[1864]Ławrynowicz i in. (2002a) Obserwacje mikologiczne w rezerwacie ? Dolina rzeki Brdy ? w Borach Tucholskich. W: Ławrynowicz M., Rózga B. (red.) Tucholski Park Krajobrazowy 1985-2000 stan poznania. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 384-405[1864], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Ślusarczyk (2012)[2389]Ślusarczyk (2012) Lasy robiniowe ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych.[2389], Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:31 1 znaleziska Macrolepiota mastoidea (czubajka sutkowata) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 150545 359534 366209 AB38 337047 AB93 328644 AB94 328642 335549 373447 374601 AC03 350908 AC37 364300 AC48 363849 BC99 211904 DE45 255054 DE46 349448 DE47 362001 365041 DE95 295307

ID 150 545 oznaczenie: Macrolepiota mastoidea; lokalizacja: Tycówka, przysiółek Ciśca w Gminie Węgierska Górka pow. Żywiec woj. śląskie; data zbioru: 1 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Górska łąka kośna, W trawie, pojedynczo 3 szt. w pobliżu siebie; leg. Ryszard Taran, det. Błażej Gierczyk; eksykat: Analizował Błażej Gierczyk; uwagi: Współrzędne: mapa.szukacz.pl 49,602895 19,088144; Wątek na Bio-forum [bf:283574] z dnia 2009.10.13 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 283574 ;

ID 211 904 oznaczenie: Macrolepiota mastoidea v. mastoidea; lokalizacja: ok. 1,6 km na NE od Radojewa, pow. Poznań, woj. wielkopolskie [N 52°30'29,31" E 16°58'05,66"], BC99; data zbioru: 18 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: tyczkowina(?) sosnowa rosnąca nieopodal brzegu rzeki, na ziemi wśród ściółki z igieł sosny, kilka-kilkanaście owocników w różnym wieku; leg. Barbara Kudławiec, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/BK/121018/0001; uwagi: nadl. Łopuchówko, leśn. Marianowo, oddz. 202; forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: obszar specjalnej ochrony siedlisk SOOS Dyrektywa siedliskowa! Biedrusko; Park Krajobrazowy Biedrusko; siedlisko; fot.551477; owocniki detale budowy!; fot.551478 fot.551479 fot.551480 fot.551481 fot.551482 fot.551483 fot.551484 fot.551485 fot.551486 fot.551487 fot.551488 [notatka: nie] [fotografie: tak];

551477
551478
551479
551480
551481
551482
551483
551484
551485
551486
551487
551488

ID 255 054 oznaczenie: Macrolepiota mastoidea s.l.; lokalizacja: 800 m N od wsi Stobiecko Szlacheckie, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 6' 36,8" N i 19st 23' 45,95" E], DE45; data zbioru: 10 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ''zachwaszczony'' czeremchą i kruszyną las sosnowy, na ziemi, jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/131010/0007; uwagi: [bf:617375] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 617375 ;

ID 295 307 oznaczenie: Macrolepiota mastoidea; lokalizacja: Złoty Potok, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE95; data zbioru: 22 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nieużytek przy lesie obok modrzewi, dalej buk, na ziemi, w grupie kilkunastu sztuk; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF0005142; uwagi: fot.884750; fot.884747; fot.884753; [bf:884743] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 884743 ;

ID 328 642 oznaczenie: Macrolepiota mastoidea; lokalizacja: Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 1,6 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 2 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na ziemi, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:1117634] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1117634 ;

ID 328 644 oznaczenie: Macrolepiota mastoidea; lokalizacja: Puszcza Bukowa (Dolina Ponikwy), 2,5 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 9 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi w buczynie (w miejscu składowania drewna), na ziemi, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: średnica kapelusza - 6 cm, długość trzonu - 8 cm; fot.1120110 fot.1120111 fot.1120112 fot.1120113 fot.1120114; Zarodniki: 12,6-15,6 µm x 7,8-9,8 µm średnio: 13,9 x 9,0 µm!, Q: 1,3-1,8 średnio 1,6!; fot.1120115 fot.1120116; cheilocystydy:; fot.1120117; strzępki skórki kapelusza:; fot.1120118 fot.1120119 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1120110
1120111
1120112
1120113
1120114
1120115
1120116
1120117
1120118
1120119

ID 335 549 oznaczenie: Macrolepiota mastoidea; lokalizacja: Puszcza Bukowa (rez. Trawiasta Buczyna), 1,5 km SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 14 paź 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na ziemi, w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005880; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:1028699] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1028699 ;

ID 337 047 oznaczenie: Macrolepiota mastoidea; lokalizacja: prop. rez. Płoty w gm. Płoty, 1,2 km na NW od miejscowości Kocierz, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB38; data zbioru: 8 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi na zaniedbanym gnieździe odnowienia bukowego, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1178741 fot.1178742 fot.1178743 fot.1178744 fot.1178745; zarodniki: 13-16 µm x 8,3-10 µm średnio: 14,4 x 9,1 µm!, Q: 1,4-1,8 średnio 1,6!; fot.1178746; cheilocystydy; fot.1178747 fot.1178748 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1178741
1178742
1178743
1178744
1178745
1178746
1178747
1178748

ID 349 448 oznaczenie: Macrolepiota mastoidea s.l.; lokalizacja: 0,7 km NW od wsi Fryszerka; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 8' 44,8" N i 19st 29' 59,5" E], DE46; data zbioru: 22 wrz 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj boru sosnowego, na ziemi, pod dębem i kruszyną, grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008104; uwagi: [bf:877585] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 877585 ;

ID 350 908 oznaczenie: Macrolepiota mastoidea; lokalizacja: Równina Wełtyńska (prop. rez. Mszar Gajki), 0,8 km na NE od osady leśnej Gajki, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC03; data zbioru: 6 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór mieszany (So, Bk, Db, Brz), na ziemi, w grupie - 2 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1275099 fot.1275100 fot.1275101 fot.1275102; zarodniki IKI!: 12,5-15 -16! x 8,2-9,7 µm średnio 13,9 x 8,9 µm!, Q: 1,4-1,7 średnio 1,6!:; fot.1275103; cheilocystydy:; fot.1275104 fot.1275105 fot.1275106; strzępki skórki kapelusza:; fot.1275107 fot.1275108 fot.1275109 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1275099
1275100
1275101
1275102
1275103
1275104
1275105
1275106
1275107
1275108
1275109

ID 359 534 oznaczenie: Macrolepiota mastoidea s.str.; lokalizacja: Przemyśl-Lipowica, pow. przemyski, woj. podkarpackie; data zbioru: 20 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, na ziemi, 1 okaz; leg. piotr pytel, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0009874; uwagi: współrzędne stanowiska 49.817270 22.747147;

ID 362 001 oznaczenie: Macrolepiota mastoidea; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Wąglin; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1528 19,5807], DE47; data zbioru: 1 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przyleśna łąka, na ziemi, kilkanaście owocników w trzech grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1379156 fot.1379157 fot.1379158 fot.1379159; Czubajki te znajdowałem już w tym miejscu wcześniej, m.in. w 2014 r >>> [bf:715006] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 715006 ;

ID 363 849 oznaczenie: Macrolepiota mastoidea; lokalizacja: Równina Gorzowska (prop. rez. Lilie Wodne w Barlineckim PK), 3,3 km SE od Moczydła, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC48; data zbioru: 26 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1393292 fot.1393293 fot.1393294 fot.1393295; Zarodniki: -11,8!12,7-15,3 x 8,4-10,5 µm średnio 13,9 x 9,3 µm!, Q: 1,4-1,6 średnio 1,5!:; fot.1393296; cheilocystydy:; fot.1393297 fot.1393298; strzępki osłony skórki kapelusza: fot.1393299 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1393292
1393293
1393294
1393295
1393296
1393297
1393298
1393299

ID 364 300 oznaczenie: Macrolepiota mastoidea; lokalizacja: Równina Pyrzycka (Barlinecki PK, prop. rez. Wilcze Jary), 0,4 km E od nowego Cmentarza Komunalnego w Barlinku (pomiędzy ul. Szosową i Fabryczną), pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC37; data zbioru: 30 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy mieszany, na ziemi, 2 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1397115 fot.1397116 fot.1397117 fot.1397118; Zarodniki: 11,4-15,3 -16,5! x 8,4-10,4 µm średnio 13,3 x 9,2 µm!, Q: 1,3-1,7 średnio 1,4!:; fot.1397119; cheilocystydy:; fot.1397120 fot.1397121; strzępki skórki kapelusza:; fot.1397122 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1397115
1397116
1397117
1397118
1397119
1397120
1397121
1397122

ID 365 041 oznaczenie: Macrolepiota mastoidea; lokalizacja: 1 km E od wsi Wąglin; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1431 19,5856], DE47; data zbioru: 13 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -brzoza, robinia, sosna, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1402068 fot.1402069 fot.1402070 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1402068
1402069
1402070

ID 366 209 oznaczenie: Macrolepiota mastoidea s. lato; lokalizacja: 2km na zach od Wapowiec, pow. przemyski, woj. podkarpackie; data zbioru: 27 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy , żródlisko z trawami i turzycami, na ziemi, 1 owocnik; leg. piotr pytel, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010337; uwagi: współ , stan. 49.817921 22.627499 [bf:1375426]; związane wątki bio-forum.pl: 1375426 ;

ID 373 447 oznaczenie: Macrolepiota mastoidea; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Trawiasta Buczyna), 2 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 17 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1493376 fot.1493377 fot.1493378 fot.1493379; zarodniki: 14,1-18,7 -19,2! x 8,2-9,8 -10,1! µm średnio 16,3 x 9,0 µm!, Q: 1,6-2,0 średnio 1,8!: fot.1493380; cheilocystydy: fot.1493381; fot.1493382; fot.1493383; strzępki skórki kapelusza: fot.1493384; fot.1493385 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1493376
1493377
1493378
1493379
1493380
1493381
1493382
1493383
1493384
1493385

ID 374 601 oznaczenie: Macrolepiota mastoidea; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Źródliskowa Buczyna), 1,2 km NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 10 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na ziemi, kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1503240 fot.1503241 fot.1503242 fot.1503243; zarodniki: 11,7-15,7 x 7,5-10,4 µm średnio 13,9 x 9,1 µm!, Q: 1,3-1,7 średnio 1,5!: fot.1503244; cheilocystydy: fot.1503245; strzępki skórki kapelusza: fot.1503246 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1503240
1503241
1503242
1503243
1503244
1503245
1503246
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji