fot. 020928-3450 (663×325) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 020928-1
przekrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 1.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Macrolepiota mastoidea (czubajka sutkowata)

on This page when logged in
you will see 1.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

28.09.2002, Dolina Bystrzycy, okolice Wrocławia
copyright © by Marek Snowarski