takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Leucoagaricus nympharum (Kalchbr.) Bon

Macrolepiota puellaris (Fr.) M.M. Moser · Macrolepiota nympharum (Kalchbr.) Wasser
na stronie — znaleziska