takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Leucoagaricus americanus (Peck) Vellinga

Leucocoprinus bresadolae (Schulzer) M.M. Moser
na stronie — występowanie
Leucoagaricus americanus

28.09.1993, Nošovice, Czechy, wysypisko trocin; copyright © by Bohdan Cienciała

Leucoagaricus americanus
Leucoagaricus americanus
Leucoagaricus americanus

występowanie