Lactarius controversus (mleczaj różowoblaszkowy)
Lactarius controversus (mleczaj różowoblaszkowy)
Lactarius controversus (mleczaj różowoblaszkowy)
blaszki i trzon

owocnik

Lactarius controversus (mleczaj różowoblaszkowy)
Kapelusz biały, kremowy, nabiegły jasnoróżowo, karminoworóżowo, z szaroróżowymi plamami, smugami, ułożonymi niewyraźnie koncentrycznie; duży i masywny, 100-120(250) mm średnicy; brzeg długo podwinięty, nie owłosiony; powierzchnia omszona, gładka, wilgotna nieco lepka, sucha trochę błyszcząca.

space

Trzon biały, w miejscach otarcia szarobrązoworóżowy; krępy, 25-50 x 15-45 mm, zwężający się ku podstawie; gładki, matowy, silniej omszony u szczytu; pełny, z wiekiem nieco komorowaty.

space

Sok mleczny biały, obfity, niezmienny, piekący do gorzkiego i ściągającego; brak reakcji z KOH.

Pileus white, cream-coloured, suffused with light pink, carmine-pink, with grey-pink spots or streaks, somewhat concentrically laid out; large and massy, 100-120(250) mm in diameter; margin incurved for a long time, hairless; surface pubescent, smooth, slightly viscid when moist, dry slightly glossy.

space

Stipe white, injured places grey-brown-pink; squatty, 25-50 x 15-45 mm, tapering towards the base; smooth, dull, stronger tomentose at the apex; solid, with age somewhat chambered.

space

Latexy white, profuse, unchanging, stinging to bitter and contracting; lacks reaction with KOH.

zarodniki

Wysyp zarodników kremowożółty z różowym odcieniem. Zarodniki elipsoidalne, brodawki tępe, wolne lub połączone w wyraźną siateczkę, 6-7 x 4.5-6 µm.
Spore print creamy-yellow with a pink tint. Spores ellipsoid, obtusely verrucose, verrucae free or joined to form a distinct reticulum, 6-7 x 4.5-6 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Nieczęsty. Od lata do jesieni, owocniki w grupach i wiązkach, w trawie pod topolami, wierzbami, rzadziej dębami, w parkach, alejach.
Not common. Summer-fall, gregarious to clustered, in grass under Populus, Salix, rarely Quercus, in parks.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalny.
Inedible.
Mleczaj ten ma pokrój wielce zbliżony do mleczajowca chrząstki (Lactifluus vellereus) łatwo go jednak odróżnić po różowych blaszkach i takich samych przebarwieniach kapelusza.
This Lactarius is very similar in stature to mleczajowiec chrząstka (Lactifluus vellereus) it is, however, easily distinguishable by pink lamellae and the same discolorations of the cap.

wybrane okazy · selected collections

#2
00 12 17 - 4
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Skirgiełło A., 1998 — Flora Polska. Grzyby. Tom XXV. Mleczaj (Lactarius). p.5 [33]
  • Michael, Hennig, Kreisel., 1983 — Handbuch fur Pilzfreunde 5. Milchlinge und Taublinge (2 Auf. 1983) p.4 [18V]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3131]
    Lactarius controversus (Pers.) Fr. — wg Index Fungorum: L. controversus (Pers.) Pers. · publikacje: Flisińska 2004, Kujawa 2005, Lisiewska i Malinger 2001, Kujawa i Gierczyk 2011, Narkiewicz 2011, Kujawa i Gierczyk 2013a, Karasiński i in. 2015, Kałucka i in. 2016, Kujawa i Gierczyk 2016, Gierczyk i in. 2018, Kaczmarek i in. 2019, Kaczmarek i in. 2019a, Gierczyk i Ślusarczyk 2020, , Narkiewicz 2019, Gierczyk i in. 2020

znaleziska Lactarius controversus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-89 350974 AD-84 75078 BE-59 11016 11015 CC-92 208957 CE-47 208357 DE-36 326832 DE-45 341354 DE-46 288512 DE-47 115939 156366 DE-55 327470 246212 291806 290940 274056 194490 172758 204972 203755 305444 351998 227123 245428 EC-34 317340

 ID11015  Lactarius controversus; Wrocław, ul. Buforowa, BE-59; 2000.12.17; trawiaste pobocze drogi, aleja topolowa (Populus xcanadensis); zadarniona ziemia licznie, przeważnie w grupach po kilka mniej lub bardziej pozrastanych ze sobą, u podstawy trzonu, owocników; leg. Marek Snowarski; det. Marek Snowarski; eksykat: 001217-4 herb. Snowarski, tak, notatka: 001217-4; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: x

 ID11016  Lactarius controversus; Wrocław, ul. Buforowa, BE-59; 2004.11.03; trawiaste pobocze drogi, aleja topolowa (Populus xcanadensis); zadarniona ziemia licznie, przeważnie w grupach po kilka mniej lub bardziej pozrastanych ze sobą, u podstawy trzonu, owocników; leg. Marek Snowarski; det. Marek Snowarski; eksykat: 041103-7 herb. Snowarski, tak, notatka: 041103-7; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

 ID75078  Lactarius controversus; łąki za wsią Królów (pow. żarski, woj. lubuskie), przy rowie melioracyjnym, AD-84; 2007.08.26; trawiasta łąka, w promieniu ok. 20 m drzewa i krzewy Populus sp., Crataegus sp.; na ziemi, w wysokiej trawie 1 egzemplarz; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MW/1.07.08, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:

ID115939 Lactarius controversus cf.; 1 km E,Wąglin,gm.Gomunice,pow.radomszczański, DE-47; 2008.09.28; skraj lasu,grupa kilku topól (obecnie rośnie tylko jedna,resztę wycięto w ubiegłym roku); na ziemi kilkanaście owocników w dwóch grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: 51 8'20,52"N 19 35'3,48"E

fot. 204460 fot. 204461

największy owocnik
fot. 204462

Pierwszy raz gatunek ten, w tym miejscu, znalazłem cztery lata temu.

ID156366 (potwierdzenie 115939) Lactarius controversus cf.; 1 km E,Wąglin,gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2009.10.10; skraj lasu sosnowego; na ziemi w trawie,pod topolą jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy poprzednim zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: Potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia id115939.Podczas trzech tegorocznych wizyt na tym stanowisku udało mi się zaobserwować tylko jeden owocnik.

fot. 306960 fot. 306961

siedlisko
fot. 306962

 ID172758  Lactarius controversus; 1,5 km NE,Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.09.05; pobocze drogi obsadzonej topolami; na ziemi co najmniej 45 owocników w dwóch grupach blisko siebie;; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/100905/0004, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 368177 fot. 368178 fot. 368179 fot. 368180 fot. 368181 fot. 368182 fot. 368183

 ID194490  (potwierdzenie 172758) Lactarius controversus; 1,5 km NE od wsi Ładzice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.10.20; pobocze drogi obsadzonej topolami; na ziemi, w liściastej ściółce ponad 20 owocników w rozrzuconej na kilkudziesięciu metrach grupie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 459926 fot. 459927 fot. 459928

 ID203755  Lactarius controversus; Szczepocice Rządowe ( część wsi na pn. od Warty ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2012.08.19; szpaler przydrożnych drzew; na ziemi, pod topolami grupa 6 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0001434, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 511344 fot. 511345

siedlisko
fot. 511346

 ID204972  (potwierdzenie 172758) Lactarius controversus; 1,5 km NE od wsi Ładzice, gm Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2012.09.20; pobocze drogi obsadzonej topolami; na ziemi, w trawie i liściastej ściółce w grupach, ponad 50 owocników w czterech grupach rozrzuconych na długości ponad 100 m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0001435, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 516426 fot. 516427 fot. 516428 fot. 516429 fot. 516430 fot. 516431

ID208357 Lactarius controversus; 1,6 km na N-W od zabudowań miejscowości Borek, pow. kluczborski, woj. opolskie, CE-47; 2012.09.19; śródpolna droga porośnięta topolą czarną, lipą, brzozą; na ziemi w kilku grupach, w każdej kilkanaście owocników - na długości 100 m; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Teren prywatny. Gmina Byczyna.
fot. 532496 fot. 532497 fot. 532498 fot. 532499

 ID208957  Lactarius controversus; Pawłowo k. Gniezna, 1,6 km S, łąki nad rzeczką Wrześnicą, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2012.10.10; w śródłąkowym zadrzewieniu topolowym; na ziemi w trawie pod topolą grupa kilku owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0001446, tak, notatka: nie (tylko mapka)
uwagi: siedlisko
fot. 536739
owocnik
fot. 536740 fot. 536741

 ID227123  (potwierdzenie 172758) Lactarius controversus; 1,5 km NE od wsi Ładzice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2013.10.10; pobocze drogi obsadzonej topolami; na ziemi, w liściastej ściółce ponad 30 owocników w dwóch grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 617395 fot. 617396 fot. 617397 fot. 617398

Owocniki w większości już przejrzewające.

 ID245428  (potwierdzenie 172758) Lactarius controversus; 1,5 km NE od wsi Ładzice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.09.04; pobocze drogi obsadzonej topolami; na ziemi ponad 50 owocników w czterech grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 700559 fot. 700560 fot. 700561 fot. 700562

ID246212 (potwierdzenie 203755) Lactarius controversus; Szczepocice Rządowe ( część wsi na pn. od Warty ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.09.13; szpaler przydrożnych drzew; na ziemi, pod topolami grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 37,8" N i 19st 21' 1" E

fot. 703231 fot. 703232 fot. 703233

ID274056 (potwierdzenie 172758) Lactarius controversus; 1,5 km NE od wsi Ładzice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2015.10.25; pobocze drogi obsadzonej topolami; na ziemi kilkanaście owocników w trzech grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 814169 fot. 814170 fot. 814171

ID288512 Lactarius controversus; 1 km E od wsi Kletnia, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2016.07.29; pobocza leśnych dróżek; na ziemi, pod topolami ponad 35 owocników w dwóch grupach ( >30 + 7 ); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 21,7" N i 19st 30' 51,3" E; gr. 2 ok.250 m na pn-wsch

fot. 866727 fot. 866728 fot. 866729 fot. 866730

ID290940 (potwierdzenie 203755) Lactarius controversus; Szczepocice Rządowe, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.09.03; szpaler przydrożnych drzew; na ziemi, pod topolami grupka kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 877478 fot. 877479 fot. 877480

 ID291806  (potwierdzenie 172758) Lactarius controversus; 1,5 km NE od wsi Ładzice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.09.24; pobocze drogi obsadzonej topolami; na ziemi co najmniej 15 owocników w dwóch grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 880833 fot. 880834 fot. 880835

 ID305444  (potwierdzenie 172758) Lactarius controversus; 1,5 km NE od wsi Ładzice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2017.09.17; pobocze drogi obsadzonej topolami; na ziemi ponad 120 owocników w kilku skupiskach na odcinku ok.300 m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu i ID204972, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 947531 fot. 947532 fot. 947533 fot. 947534

ID317340 Lactarius controversus; ok.2km na NE od miejscowości Czernice Borowe,gm.Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-34; 2018.09.14; grąd(osiki,graby,dęby)pod osikami; ziemia dwa owocniki; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1018547 fot. 1018548 fot. 1018549 fot. 1018550 fot. 1018551 fot. 1018552 fot. 1018553

ID326832 Lactarius controversus; Góra Kamieńska, pd-wsch zbocze, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-36; 2019.10.06; liściaste nasadzenia na stoku -topola biała, brzoza, robinia i inne; na ziemi, pod topolami ponad 20 owocników w czterech punktach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1105902 fot. 1105903 fot. 1105904 fot. 1105905
przykładowe siedlisko
fot. 1105906

ID327470 (potwierdzenie 203755) Lactarius controversus; Szczepocice Rządowe, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2019.09.14; szpaler przydrożnych drzew; na ziemi, pod topolami grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1110657 fot. 1110658 fot. 1110659 fot. 1110660

ID341354 Lactarius controversus; Malutkie; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2020.09.08; pas przydrożnych zarośli; na ziemi, pod topolami dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 7' 27,2" N 19st 25' 0,8" E

fot. 1200453 fot. 1200454

ID350974 Lactarius controversus; Pojezierze Ińskie, 1,1 km na SE od miejscowości Biała, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-89; 2021.10.08; pobocze drogi; na ziemi pod Populus sp. w grupie - 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1275627 fot. 1275628 fot. 1275629 fot. 1275630
zarodniki (IKI): 6,6-8,1 x 4,8-5,7 µm (średnio 7,2 x 5,2 µm), Q: 1,3-1,5 (średnio 1,4):
fot. 1275631 fot. 1275632 fot. 1275633

 ID351998  (potwierdzenie 172758) Lactarius controversus; 1,5 km NE od wsi Ładzice; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2021.08.29; pobocze drogi obsadzonej topolami; na ziemi grupa ponad 30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1286155 fot. 1286156 fot. 1286157 fot. 1286158

18.09.
fot. 1286159 fot. 1286160 fot. 1286161

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji