grzyby.pl
niejadalnyred listGREJ
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Lactarius controversus (Pres.: Fr.) Fr.

mleczaj różowoblaszkowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lactarius Lactarius Lactarius LactariusLactariusmleczaj dębowo-grabowy (Lactarius circellatus)mleczaj sutkowaty (Lactarius fuscus)
Lactarius controversus (mleczaj różowoblaszkowy)
03.11.2004, Wrocław; copyright © by Marek Snowarski
Lactarius controversus (mleczaj różowoblaszkowy)
Lactarius controversus (mleczaj różowoblaszkowy)
blaszki i trzon

owocnik

Lactarius controversus (mleczaj różowoblaszkowy)
Kapelusz biały, kremowy, nabiegły jasnoróżowo, karminoworóżowo, z szaroróżowymi plamami, smugami, ułożonymi niewyraźnie koncentrycznie; duży i masywny, 100 – 120 (250) mm średnicy; brzeg długo podwinięty, nie owłosiony; powierzchnia omszona, gładka, wilgotna nieco lepka, sucha trochę błyszcząca.

space

Trzon biały, w miejscach otarcia szarobrązoworóżowy; krępy, 25 – 50 x 15 – 45 mm, zwężający się ku podstawie; gładki, matowy, silniej omszony u szczytu; pełny, z wiekiem nieco komorowaty.

space

Sok mleczny biały, obfity, niezmienny, piekący do gorzkiego i ściągającego; brak reakcji z KOH.

Pileus white, cream-coloured, suffused with light pink, carmine-pink, with grey-pink spots or streaks, somewhat concentrically laid out; large and massy, 100 – 120 (250) mm in diameter; margin incurved for a long time, hairless; surface pubescent, smooth, slightly viscid when moist, dry slightly glossy.

space

Stipe white, injured places grey-brown-pink; squatty, 25 – 50 x 15 – 45 mm, tapering towards the base; smooth, dull, stronger tomentose at the apex; solid, with age somewhat chambered.

space

Latexy white, profuse, unchanging, stinging to bitter and contracting; lacks reaction with KOH.

zarodniki

Wysyp zarodników kremowożółty z różowym odcieniem. Zarodniki elipsoidalne, brodawki tępe, wolne lub połączone w wyraźną siateczkę, 6 – 7 x 4.5 – 6 µm.

Spore print creamy-yellow with a pink tint. Spores ellipsoid, obtusely verrucose, verrucae free or joined to form a distinct reticulum, 6 – 7 x 4.5 – 6 µm.

występowanie

Nieczęsty. Od lata do jesieni, owocniki w grupach i wiązkach, w trawie pod topolami, wierzbami, rzadziej dębami, w parkach, alejach.

Not common. Summer-fall, gregarious to clustered, in grass under Populus, Salix, rarely Quercus, in parks.

Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony

uwagi

Mleczaj ten ma pokrój wielce zbliżony do mleczajowiec chrząstka (Lactifluus vellereus) łatwo go jednak odróżnić po różowych blaszkach i takich samych przebarwieniach kapelusza.

This Lactarius is very similar in stature to mleczajowiec chrząstka (Lactifluus vellereus) it is, however, easily distinguishable by pink lamellae and the same discolorations of the cap.

wartość

Niejadalny.

Inedible.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20041103.7.04 - Lactarius controversus (mleczaj różowoblaszkowy); Wrocław
041103-7
/Wrocław/ #5
znalezisko 20001217.4.00 - Lactarius controversus (mleczaj różowoblaszkowy); Wrocław
001217-4
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #2