Tx: 1489
grzyby.pl

Lactarius controversus Pers. [🔉 lak·tr·i·us *]

mleczaj różowoblaszkowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lactarius controversus (mleczaj różowoblaszkowy)
Lactarius controversus (mleczaj różowoblaszkowy)
Lactarius controversus (mleczaj różowoblaszkowy)
blaszki i trzon

owocnik

Lactarius controversus (mleczaj różowoblaszkowy)
blaszki; w wiązkach w alei topolowej
Kapelusz biały, kremowy, nabiegły jasnoróżowo, karminoworóżowo, z szaroróżowymi plamami, smugami, ułożonymi niewyraźnie koncentrycznie; duży i masywny, 100-120(250) mm średnicy; brzeg długo podwinięty, nie owłosiony; powierzchnia omszona, gładka, wilgotna nieco lepka, sucha trochę błyszcząca.

space

Trzon biały, w miejscach otarcia szarobrązoworóżowy; krępy, 25-50 x 15-45 mm, zwężający się ku podstawie; gładki, matowy, silniej omszony u szczytu; pełny, z wiekiem nieco komorowaty.

space

Sok mleczny biały, obfity, niezmienny, piekący do gorzkiego i ściągającego; brak reakcji z KOH.

Pileus white, cream-coloured, suffused with light pink, carmine-pink, with grey-pink spots or streaks, somewhat concentrically laid out; large and massy, 100-120(250) mm in diameter; margin incurved for a long time, hairless; surface pubescent, smooth, slightly viscid when moist, dry slightly glossy.

space

Stipe white, injured places grey-brown-pink; squatty, 25-50 x 15-45 mm, tapering towards the base; smooth, dull, stronger tomentose at the apex; solid, with age somewhat chambered.

space

Latexy white, profuse, unchanging, stinging to bitter and contracting; lacks reaction with KOH.

zarodniki

Wysyp zarodników kremowożółty z różowym odcieniem. Zarodniki elipsoidalne, brodawki tępe, wolne lub połączone w wyraźną siateczkę, 6-7 x 4.5-6 µm.
Spore print creamy-yellow with a pink tint. Spores ellipsoid, obtusely verrucose, verrucae free or joined to form a distinct reticulum, 6-7 x 4.5-6 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Nieczęsty. Od lata do jesieni, owocniki w grupach i wiązkach, w trawie pod topolami, wierzbami, rzadziej dębami, w parkach, alejach.
Not common. Summer-fall, gregarious to clustered, in grass under Populus, Salix, rarely Quercus, in parks.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalny.
Inedible.

uwagi

Mleczaj ten ma pokrój wielce zbliżony do mleczajowca chrząstki (Lactifluus vellereus) łatwo go jednak odróżnić po różowych blaszkach i takich samych przebarwieniach kapelusza.
This Lactarius is very similar in stature to mleczajowiec chrząstka (Lactifluus vellereus) it is, however, easily distinguishable by pink lamellae and the same discolorations of the cap.

wybrane okazy · selected collections

#2
00 12 17 - 4
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Lactarius controversus Pers. [🔉 lak·tr·i·us *](pl) mleczaj różowoblaszkowy
lactrius, -a (lat., subst., n) — u Rzymian roślina wydzielająca sok mleczny; od lat. lac, -is (mleko); współcześnie nazwa rodzaju grzybów (mleczaj) których owocniki przy zranieniu wydzielą sok mleczny (zwykle białej barwy)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497], Kaczmarek et al. (2019)[1619]Kaczmarek et al. (2019) Mykobiota miasta Sieradza - wyniki wstępne.[1619], Kałucka et al. (2016)[1634]Kałucka et al. (2016) Biodiversity of ectomycorrhizal fungi in surface mine spoil restoration stands in Poland – first time recorded, rare, and redlisted species.[1634], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Lisiewska & Malinger (2001)[1846]Lisiewska & Malinger (2001) Macromycetes w różnych postaciach grądu środkowoeuropejskiego na terenie uroczyska Marcelin w Poznaniu.[1846], Narkiewicz (2011)[1997]Narkiewicz (2011) Sprawozdanie z XXI wystawy świeżych grzybów w Jeleniej Górze.[1997], Narkiewicz (2019)[2000]Narkiewicz (2019) Materialien zur Kenntnis seltener und gefährdeter Pilze im polnischen Teil der Oberlausitz.[2000]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:02 1 znaleziska Lactarius controversus (mleczaj różowoblaszkowy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB89 350974 AD84 75078 BE59 11015 11016 CC92 208957 CE47 208357 DE35 372570 DE36 326832 DE45 341354 DE46 288512 373665 DE47 115939 156366 DE55 172758 194490 203755 204972 227123 245428 246212 274056 290940 291806 305444 327470 351998 3 EC34 317340

ID 11 015 oznaczenie: Lactarius controversus; lokalizacja: Wrocław, ul. Buforowa, BE59; data zbioru: 17 gru 2000; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawiaste pobocze drogi, aleja topolowa (Populus xcanadensis), zadarniona ziemia, licznie, przeważnie w grupach po kilka mniej lub bardziej pozrastanych ze sobą, u podstawy trzonu, owocników; leg. det. Marek Snowarski; eksykat: 001217-4 herb. Snowarski; uwagi: x [notatka: 001217-4] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

ID 11 016 oznaczenie: Lactarius controversus; lokalizacja: Wrocław, ul. Buforowa, BE59; data zbioru: 3 lis 2004; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawiaste pobocze drogi, aleja topolowa (Populus xcanadensis), zadarniona ziemia, licznie, przeważnie w grupach po kilka mniej lub bardziej pozrastanych ze sobą, u podstawy trzonu, owocników; leg. det. Marek Snowarski; eksykat: 041103-7 herb. Snowarski; uwagi: [notatka: 041103-7] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

ID 75 078 oznaczenie: Lactarius controversus; lokalizacja: łąki za wsią Królów (pow. żarski, woj. lubuskie), przy rowie melioracyjnym, AD84; data zbioru: 26 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawiasta łąka, w promieniu ok. 20 m drzewa i krzewy Populus sp., Crataegus sp., na ziemi, w wysokiej trawie, 1 egzemplarz; leg. det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MW/1.07.08; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

ID 115 939 oznaczenie: Lactarius controversus cf.; lokalizacja: 1 km E,Wąglin,gm.Gomunice,pow.radomszczański, DE47; data zbioru: 28 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu,grupa kilku topól (obecnie rośnie tylko jedna,resztę wycięto w ubiegłym roku), na ziemi, kilkanaście owocników w dwóch grupkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani; uwagi: 51 8'20,52"N 19 35'3,48"E; fot.204460 fot.204461; największy owocnik; fot.204462; Pierwszy raz gatunek ten, w tym miejscu, znalazłem cztery lata temu. [notatka: nie] [fotografie: tak];

204460
204461
204462

ID 156 366 oznaczenie: Lactarius controversus cf.; • potwierdzenie ID115 939; lokalizacja: 1 km E,Wąglin,gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 10 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu sosnowego, na ziemi w trawie,pod topolą, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: przy poprzednim zgłoszeniu; uwagi: Potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia id115939.Podczas trzech tegorocznych wizyt na tym stanowisku udało mi się zaobserwować tylko jeden owocnik.; fot.306960 fot.306961; siedlisko; fot.306962 [notatka: nie] [fotografie: tak];

306960
306961
306962

ID 172 758 oznaczenie: Lactarius controversus; lokalizacja: 1,5 km NE,Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 5 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi obsadzonej topolami, na ziemi, co najmniej 45 owocników w dwóch grupach blisko siebie;; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/100905/0004; uwagi: fot.368177 fot.368178 fot.368179 fot.368180 fot.368181 fot.368182 fot.368183 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

368177
368178
368179
368180
368181
368182
368183

ID 194 490 oznaczenie: Lactarius controversus; • potwierdzenie ID172 758; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Ładzice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 20 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi obsadzonej topolami, na ziemi, w liściastej ściółce, ponad 20 owocników w rozrzuconej na kilkudziesięciu metrach grupie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.459926 fot.459927 fot.459928 [notatka: nie] [fotografie: tak];

459926
459927
459928

ID 203 755 oznaczenie: Lactarius controversus; lokalizacja: Szczepocice Rządowe ( część wsi na pn. od Warty ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 19 sie 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: szpaler przydrożnych drzew, na ziemi, pod topolami, grupa 6 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0001434; uwagi: fot.511344 fot.511345; siedlisko; fot.511346 [notatka: nie] [fotografie: tak];

511344
511345
511346

ID 204 972 oznaczenie: Lactarius controversus; • potwierdzenie ID172 758; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Ładzice, gm Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 20 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi obsadzonej topolami, na ziemi, w trawie i liściastej ściółce, w grupach, ponad 50 owocników w czterech grupach rozrzuconych na długości ponad 100 m; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0001435; uwagi: fot.516426 fot.516427 fot.516428 fot.516429 fot.516430 fot.516431 [notatka: nie] [fotografie: tak];

516426
516427
516428
516429
516430
516431

ID 208 357 oznaczenie: Lactarius controversus; lokalizacja: 1,6 km na N-W od zabudowań miejscowości Borek, pow. kluczborski, woj. opolskie, CE47; data zbioru: 19 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródpolna droga porośnięta topolą czarną, lipą, brzozą, na ziemi, w kilku grupach, w każdej kilkanaście owocników - na długości 100 m; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Teren prywatny. Gmina Byczyna.; fot.532496 fot.532497 fot.532498 fot.532499 [notatka: nie] [fotografie: tak];

532496
532497
532498
532499

ID 208 957 oznaczenie: Lactarius controversus; lokalizacja: Pawłowo k. Gniezna, 1,6 km S, łąki nad rzeczką Wrześnicą, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC92; data zbioru: 10 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: w śródłąkowym zadrzewieniu topolowym, na ziemi w trawie pod topolą, grupa kilku owocników; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0001446; uwagi: siedlisko; fot.536739; owocnik; fot.536740 fot.536741 [notatka: nie (tylko mapka)] [fotografie: tak];

536739
536740
536741

ID 227 123 oznaczenie: Lactarius controversus; • potwierdzenie ID172 758; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Ładzice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 10 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi obsadzonej topolami, na ziemi, w liściastej ściółce, ponad 30 owocników w dwóch grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.617395 fot.617396 fot.617397 fot.617398; Owocniki w większości już przejrzewające. [notatka: nie] [fotografie: tak];

617395
617396
617397
617398

ID 245 428 oznaczenie: Lactarius controversus; • potwierdzenie ID172 758; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Ładzice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 4 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi obsadzonej topolami, na ziemi, ponad 50 owocników w czterech grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.700559 fot.700560 fot.700561 fot.700562 [notatka: nie] [fotografie: tak];

700559
700560
700561
700562

ID 246 212 oznaczenie: Lactarius controversus; • potwierdzenie ID203 755; lokalizacja: Szczepocice Rządowe ( część wsi na pn. od Warty ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 37,8" N i 19st 21' 1" E], DE55; data zbioru: 13 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: szpaler przydrożnych drzew, na ziemi, pod topolami, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi; uwagi: fot.703231 fot.703232 fot.703233 [notatka: nie] [fotografie: tak];

703231
703232
703233

ID 274 056 oznaczenie: Lactarius controversus; • potwierdzenie ID172 758; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Ładzice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 25 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi obsadzonej topolami, na ziemi, kilkanaście owocników w trzech grupkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.814169 fot.814170 fot.814171 [notatka: nie] [fotografie: tak];

814169
814170
814171

ID 290 940 oznaczenie: Lactarius controversus; • potwierdzenie ID203 755; lokalizacja: Szczepocice Rządowe, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 3 wrz 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: szpaler przydrożnych drzew, na ziemi, pod topolami, grupka kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.877478 fot.877479 fot.877480; Uwaga B. Gierczyk!: Owocnik zniszczony przez mole. [notatka: nie] [fotografie: tak];

877478
877479
877480

ID 291 806 oznaczenie: Lactarius controversus; • potwierdzenie ID172 758; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Ładzice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 24 wrz 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi obsadzonej topolami, na ziemi, co najmniej 15 owocników w dwóch grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.880833 fot.880834 fot.880835 [notatka: nie] [fotografie: tak];

880833
880834
880835

ID 305 444 oznaczenie: Lactarius controversus; • potwierdzenie ID172 758; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Ładzice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 17 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi obsadzonej topolami, na ziemi, ponad 120 owocników w kilku skupiskach na odcinku ok.300 m; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu i ID204972; uwagi: fot.947531 fot.947532 fot.947533 fot.947534 [notatka: nie] [fotografie: tak];

947531
947532
947533
947534

ID 317 340 oznaczenie: Lactarius controversus; lokalizacja: ok.2km na NE od miejscowości Czernice Borowe,gm.Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC34; data zbioru: 14 wrz 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd(osiki,graby,dęby)pod osikami, ziemia, dwa owocniki; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1018547 fot.1018548 fot.1018549 fot.1018550 fot.1018551 fot.1018552 fot.1018553 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1018547
1018548
1018549
1018550
1018551
1018552
1018553

ID 326 832 oznaczenie: Lactarius controversus; lokalizacja: Góra Kamieńska, pd-wsch zbocze, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE36; data zbioru: 6 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste nasadzenia na stoku -topola biała, brzoza, robinia i inne, na ziemi, pod topolami, ponad 20 owocników w czterech punktach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1105902 fot.1105903 fot.1105904 fot.1105905; przykładowe siedlisko; fot.1105906 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1105902
1105903
1105904
1105905
1105906

ID 327 470 oznaczenie: Lactarius controversus; • potwierdzenie ID203 755; lokalizacja: Szczepocice Rządowe, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 14 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: szpaler przydrożnych drzew, na ziemi, pod topolami, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.1110657 fot.1110658 fot.1110659 fot.1110660 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1110657
1110658
1110659
1110660

ID 341 354 oznaczenie: Lactarius controversus; lokalizacja: Malutkie; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 8 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas przydrożnych zarośli, na ziemi, pod topolami, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 7' 27,2" N 19st 25' 0,8" E; fot.1200453 fot.1200454 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1200453
1200454

ID 350 974 oznaczenie: Lactarius controversus; lokalizacja: Pojezierze Ińskie, 1,1 km na SE od miejscowości Biała, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB89; data zbioru: 8 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi, na ziemi pod Populus sp., w grupie - 2 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1275627 fot.1275628 fot.1275629 fot.1275630; zarodniki IKI!: 6,6-8,1 x 4,8-5,7 µm średnio 7,2 x 5,2 µm!, Q: 1,3-1,5 średnio 1,4!:; fot.1275631 fot.1275632 fot.1275633 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1275627
1275628
1275629
1275630
1275631
1275632
1275633

ID 351 998 oznaczenie: Lactarius controversus; • potwierdzenie ID172 758; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Ładzice; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 29 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi obsadzonej topolami, na ziemi, grupa ponad 30 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.1286155 fot.1286156 fot.1286157 fot.1286158; 18.09.; fot.1286159 fot.1286160 fot.1286161 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1286155
1286156
1286157
1286158
1286159
1286160
1286161

ID 372 570 oznaczenie: Lactarius controversus; lokalizacja: Góra Kamieńska, zach. zbocze; gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1962 19,4093], DE35; data zbioru: 24 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -brzoza, topola, robinia, klon, sosna i inne, na ziemi, pod topolą białą, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1483583 fot.1483584 fot.1483585 fot.1483586 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1483583
1483584
1483585
1483586

ID 373 665 oznaczenie: Lactarius controversus; lokalizacja: 0,5 km W od wsi Wąglin; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1426 19,5611], DE46; data zbioru: 11 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grupa topól na skraju lasu, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1495341 fot.1495342 fot.1495343 fot.1495344 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1495341
1495342
1495343
1495344

ID 375 107 oznaczenie: Lactarius controversus; • potwierdzenie ID172 758; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Ładzice; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 16 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi obsadzonej topolami, na ziemi, grupa ponad 20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu;

mleczaj różowoblaszkowy łd1
mleczaj różowoblaszkowy łd2
mleczaj różowoblaszkowy łd3
mleczaj różowoblaszkowy łd4
mleczaj różowoblaszkowy łd5
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji