fot. 980719-32 (780×440) — copyright © by Marek Snowarski
w grupach w trawie w buczynie
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Lactarius piperatus (mleczaj biel)

on This page when logged in
you will see 4.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

19.07.1998, Dolny Śląsk, lasy milickie
copyright © by Marek Snowarski