grzyby.pl

Asterostroma laxum Bres.

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lachnocladiaceae Lachnocladiaceae Lachnocladiaceae LachnocladiaceaeLachnocladiaceaeskórówka (Scytinostroma)widłoszczetka (Vararia)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]