red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Irpex nitidus (Pers.) Saaren. & Kotir.