grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Junghuhnia nitida (Pers.) Ryvarden

Steccherinum nitidum (Pers.) Vesterh. · Irpex nitidus (Pers.) Saaren. & Kotir.