grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Inocybe pseudodestricta Stangl et J. Veselský

Inocybe Inocybe Inocybe InocybeInocybeInocybe castaneastrzępiak pofałdowany (Inocybe posterula)