grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Inocybe castanea Peck

Inocybe Inocybe Inocybe InocybeInocybestrzępiak ciemny (Inocybe obsoleta)Inocybe pseudodestricta