takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Inocybe pseudoasterospora Kühner et Boursier