takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Inocybe stellatospora (Peck) Massee