grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Inocybe melanopus D.E. Stuntz