grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Inocybe fibrosoides Kühner