grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Inocybe griseolilacina J.E. Lange

Inocybe Inocybe Inocybe InocybeInocybeInocybe grammatastrzępiak jeżowaty (Inocybe hystrix)